1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm của đầu tư

Đặc điểm của đầu tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặc điểm của đầu tư

• Đầu tư là hoạt động thương mại

– Hoạt động thương mại là gì? Là hoạt động

nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán

hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến

TM và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi

khác (điều 3 khoản 1 Luật TM 2005)Đặc điểm của đầu tư

• Đầu tư là hoạt động mang tính dài hạn,

phức tạp

• Hoạt động đầu tư thường gắn với việc

thành lập tổ chức KT, hay thực hiện một

dự án dài hạnĐầu tư quốc tế

• Là hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngồi

– Người nước ngoài đầu tư vào VN

– Người VN đầu tư ra nước ngoàiĐặc điểm của đầu tư quốc tế

- Nhà đầu tư có trụ sở tại một quốc gia

khác với quốc gia nơi tiến hành đầu tư

- Có sự di chuyển về vốn, tài sản và các

nguồn lực khác từ quốc gia này sang

quốc gia khác

- Vấn đề luật áp dụng

- Vấn đề giải quyết tranh chấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm của đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×