Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HĐ hợp tác KD (BCC)

HĐ hợp tác KD (BCC)

Tải bản đầy đủ - 0trang

HĐ hợp tác KD (BCC)

- Đặc điểm:

- Về chủ thể: hai hay nhiều bên (1 hay

nhiều bên VN và/hoặc 1 hay nhiều bên

NN)

- Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

hợp tác KD chỉ tuân theo HĐ

- Không thành lập pháp nhân mớiHĐ hợp tác KD (BCC)

- Mối quan hệ giữa các bên:

- Các bên cùng nhau thực hiện các nghĩa

vụ theo HĐ, cùng hợp tác để tìm kiếm lợi

nhuận trong KD

- Các bên cùng nhau quản lý hoạt động

KD và phân chia lợi nhuận thu được (và

cùng san sẻ rủi ro)

- Các bên tự thực hiện nghĩa vụ tài chính

- Các bên cùng chịu trách nhiệm về hoạt

động KD, nếu 1 bên phá sản thì HĐ cũng

bị chấm dứtHĐ hợp tác KD (BCC)

- Ký kết BCC:

- Hình thức: văn bản

- Nội dung: 9 điều khoản chủ yếu (đ55

NĐ 108)HĐ hợp tác KD (BCC)

- Thực hiện BCC:

- Có quyền thành lập Ban điều phối

(thỏa thuận trong HĐ)

- Bên hợp doanh nước ngồi được

thành lập văn phòng điều hành tại Việt

Nam (đại diện có ủy quyền của bên

nước ngồi để thực hiện BCC)

- Các bên thường thỏa thuận sử dụng

con dấu của một bên nào đó trong

giao dịchHĐ hợp tác KD (BCC)

- Trường hợp áp dụng:

- Quan hệ hợp tác nhỏ, ít vốn và khơng

phức tạp

- Dự án đầu tư có chu kỳ kinh doanh

ngắn hạn, tránh được việc phải thành

lập pháp nhân mới tốn kém chi phí.

- Trong một số lĩnh vực đặc thùHĐ hợp tác KD (BCC)

Thực tiễn- thành công:

- Lĩnh vực hạ tầng viễn thông

- BCC giữa VNPT và Telstra (úc) (France

Telecom, Comvik Thụy Điển)

- SLD (Hàn Quốc) với Cơng ty Cổ phần

Viễn thơng Sài Gòn trong dự án S-Fone- Lĩnh vực NH và BH:

- Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam (BIC) và Ngân hàng

Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).

- VCB và PrudentielHĐ hợp tác KD (BCC)

Thực tiễn- thành công:

- Lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai

thác dầu khí và một số tài nguyên

khác

- Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn:

BCC giữa ONGC (Ấn Độ), BP (Anh),

Statoil (Nauy), và Tổng Cơng ty Dầu khí

Việt Nam.- Lĩnh vực đào tạo:HĐ hợp tác KD (BCC)

Thực tiễn- thất bại: BCC giữa CLB

Phú Thọ và cty Thiên Mã để kinh

doanh đua ngựa (2003)

- CLB Phú Thọ góp mặt bằng trường

đua

- Thiên Mã bỏ vốn 1,55 triệu USD

- Thời hạn HĐ: 7 nămHĐ hợp tác KD (BCC)

Thực tiễn- thất bại: BCC giữa CLB Phú

Thọ và cty Thiên Mã

- Khó khăn trong việc quản lý dự án: Ban Giám

đốc dự án

- Rủi ro về việc sử dụng con dấu: “mượn” con

dấu và pháp nhân của CLB Phú Thọ

- Khó khăn trong việc hạch tốn lỗ lãi (CLB PT ko

phải là đvị KD mà là đvị sự nghiệp có thu)

- Khó khăn trong việc phân chia trách nhiệm: ai

đóng dấu? Ai chịu trách nhiệm?

- Tư vấn???Hợp đồng BOT, BTO, BT

- Khái niệm BOT, BTO, BT (khoản

17, 18, 19 điều 3 Luật đtư 2005)

- NĐ điều chỉnh:

- NĐ 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007

của CP về đtư theo hình thức HĐ

BOT, BTO, BT

- NĐ 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

của CP về đtư theo hình thức HĐ

BOT, BTO, BT (thay thế NĐ 78)HĐ BOT, BTO, BT

Đặc điểm

- Chủ thể:

- Nhà đầu tư (trong nước và nước

ngoài)

- Nhà nước VN (CP, Bộ, UBND tỉnh,

thành phố trực thuộc TW)- Nguồn vốn:

- Vốn nước ngoài

- Vốn trong nước (vốn của Nhà nước

VN và của tổ chức, cá nhân VN)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HĐ hợp tác KD (BCC)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×