Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cải cách thuế bước II (1997 – 2001)

Cải cách thuế bước II (1997 – 2001)

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.2­ Khái niệm

THUEỎ LAỨ MOỌT KHOAỶN ỦOỰNG 

GOỰP BAỘT BUOỌT TỬỨ CAỰC THEỒ 

NHÃN VAỨ PHAỰP NHÃN CHO 

NHAỨ NỬỤỰC THEO MỬỰC ỦOỌ VAỨ 

THỤỨI HÁN ỦỬỤÙC PHAỰP LUAỌT 

QUI ỦŨNH NHAỐM SD CHO MÚC 

ỦỚCH CÕNG COỌNG.1.1.3- Vai trò của thuế

Cơng cụ chủ yếu huy động nguồn lực tài chính 

cho Nhà nước.

Cơng cụ điều tiết vĩ mơ nền kinh tế.

Cơng cụ điều hòa t/nhập, thực hiện cơng bằng 

XH.

Cơng cụ thực hiện kiểm tra, kiểm sốt các hoạt 

động SX­KD.Vai trò (tt)

1. Là cơng cụ chủ yếu huy động nguồn lực 

tài chính cho Nhà nước. 

+ Phạm vi thu thuế rộng

+ Nguồn thu được đảm bảo tập trung 1 cách 

nhanh chóng, thường xun và ổn định.

+ Thuế được quy định dưới hình thức pháp 

Luật kích thích vật chất. 2. Thuế là cơng cụ điều tiết vĩ mơ nền kinh 

tế­ Điều chỉnh chu kỳ kinh tế

           Hưng thịnh

Phục hồi

            Suy thối

                           Tiêu điều

­ Góp phần kìm chế lạm phát, ổn định giá cả, kích thích 

đầu tư.

­ Góp phần hình thành cơ cấu ngành hợp lý 

­ Điều chỉnh tích luỹ và tích tụ tư bản trong DN.

­ Điều tiết việc làm và thất nghiệp.

­ Thực hiện chính sách đối ngoại và bảo hộ nền SX.Vai trò (tt)

3. Thuế là cơng cụ điều hòa t/nhập, thực 

hiện cơng bằng XH.

4. Thuế là cơng cụ thực hiện kiểm tra, kiểm 

sốt hoạt động SX­KD. 1.1.3­ Đặc điểm của thuế

­ Tính bắt buộc. 

­ Tính khơng trả hồn tồn trực tiếp.

­ Tính cố định.

­ Tính vónh viễnWhy?*Nếu bạn nhận được u cầu 

phải đóng thuế 5.000.000đ 

thì bạn sẽ đặt những

 câu hỏi gì ?Trả lời các câu hỏi

Nộp loại thuế gì?

 Tại sao phải nộp thuế?

 P2 tính thuế như thế nào?

 Thuế suất?

 Thủ tục đăng ký, kê khai, nộp 

thuế như thế nào và ở đâu?

1.2­ Các yếu tố cấu thành một

 sắc thuế

1. Tên gọi

2. Đối tượng chịu thuế

3. Đối tượng nộp thuế

4. Thuế suất

5. Miễn, giảm thuế

6. Thủ tục thu nộp thuếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cải cách thuế bước II (1997 – 2001)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×