1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trả lời các câu hỏi

Trả lời các câu hỏi

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2­ Các yếu tố cấu thành một

 sắc thuế

1. Tên gọi

2. Đối tượng chịu thuế

3. Đối tượng nộp thuế

4. Thuế suất

5. Miễn, giảm thuế

6. Thủ tục thu nộp thuế 1.2.1­Tên gọi

Giúp ta có thể nhận biết, trao đổi dễ dàng và 

tránh nộp trùng thuế.

VD: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế XNK, thu ế 

dầu lửa, thuế rượu,...1.2.2­ Đối tượng nộp thuế (ĐTNT)

Luật thuế qui định rõ 

ai phải nộp thuế ? 

 Người đó được  

gọi là ĐTNT.  

Là thể nhân hoặc pháp nhân có 

trách nhiệm phải nộp thuế cho NN 

theo luật pháp quy định.1.2.3- Đối tượng chịu thuế (ĐTCT)

­ Chỉ rõ đánh thuế vào cái gì: hàng hố, t/nhập hay 

tài sản,.. là căn cứ để xác định số tiền thuế phải 

nộp.

­ Mỗi Luật thuế có đối tượng chịu thuế riêng.

VD: + Thuế TNDN, ĐTCT là t/nhập từ hoạt độngSX­

KD

      + Thuế VAT, ĐTCT là hàng hố, dvụ SX và tiêu 

dùng trong nước,…Phân bi

Là người đem tiền thuế 

nộp cho NNNgười chịu 

thuế      Họ là ai ?Người nộp thuếLà người có t/nhập bị 

điều tiết Sắc thuế mà người chịu 

thuế trực tiếp mang 

tiền thuế nộp cho NN 

gọi là thuế trực thuCho ví dụSắc thuế mà người chịu 

thuế khơng trực tiếp 

mang tiền thuế nộp cho 

NN gọi là thuế gián 

thuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trả lời các câu hỏi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×