Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thuế là cơng cụ điều tiết vĩ mơ nền kinh tế

Thuế là cơng cụ điều tiết vĩ mơ nền kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vai trò (tt)

3. Thuế là cơng cụ điều hòa t/nhập, thực 

hiện cơng bằng XH.

4. Thuế là cơng cụ thực hiện kiểm tra, kiểm 

sốt hoạt động SX­KD. 1.1.3­ Đặc điểm của thuế

­ Tính bắt buộc. 

­ Tính khơng trả hồn tồn trực tiếp.

­ Tính cố định.

­ Tính vónh viễnWhy?*Nếu bạn nhận được u cầu 

phải đóng thuế 5.000.000đ 

thì bạn sẽ đặt những

 câu hỏi gì ?Trả lời các câu hỏi

Nộp loại thuế gì?

 Tại sao phải nộp thuế?

 P2 tính thuế như thế nào?

 Thuế suất?

 Thủ tục đăng ký, kê khai, nộp 

thuế như thế nào và ở đâu?

1.2­ Các yếu tố cấu thành một

 sắc thuế

1. Tên gọi

2. Đối tượng chịu thuế

3. Đối tượng nộp thuế

4. Thuế suất

5. Miễn, giảm thuế

6. Thủ tục thu nộp thuế 1.2.1­Tên gọi

Giúp ta có thể nhận biết, trao đổi dễ dàng và 

tránh nộp trùng thuế.

VD: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế XNK, thu ế 

dầu lửa, thuế rượu,...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuế là cơng cụ điều tiết vĩ mơ nền kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×