Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2- Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

2- Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

Tải bản đầy đủ - 0trang

 1.2.1­Tên gọi

Giúp ta có thể nhận biết, trao đổi dễ dàng và 

tránh nộp trùng thuế.

VD: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế XNK, thu ế 

dầu lửa, thuế rượu,...1.2.2­ Đối tượng nộp thuế (ĐTNT)

Luật thuế qui định rõ 

ai phải nộp thuế ? 

 Người đó được  

gọi là ĐTNT.  

Là thể nhân hoặc pháp nhân có 

trách nhiệm phải nộp thuế cho NN 

theo luật pháp quy định.1.2.3- Đối tượng chịu thuế (ĐTCT)

­ Chỉ rõ đánh thuế vào cái gì: hàng hố, t/nhập hay 

tài sản,.. là căn cứ để xác định số tiền thuế phải 

nộp.

­ Mỗi Luật thuế có đối tượng chịu thuế riêng.

VD: + Thuế TNDN, ĐTCT là t/nhập từ hoạt độngSX­

KD

      + Thuế VAT, ĐTCT là hàng hố, dvụ SX và tiêu 

dùng trong nước,…Phân bi

Là người đem tiền thuế 

nộp cho NNNgười chịu 

thuế      Họ là ai ?Người nộp thuếLà người có t/nhập bị 

điều tiết Sắc thuế mà người chịu 

thuế trực tiếp mang 

tiền thuế nộp cho NN 

gọi là thuế trực thuCho ví dụSắc thuế mà người chịu 

thuế khơng trực tiếp 

mang tiền thuế nộp cho 

NN gọi là thuế gián 

thu1.2.4­ Thuế suất

Là linh hồn của sắc thuế, thể hiện mức độ động 

viên 

của Nhà nước trên 1 đvị của đối tượng chịu thuế. THUẾ SUẤT Tuyệt đốiTương đối (tỷ lệ)Ưu, nhược điểm?Căn cứ vào đặc điểm của mức thuế 

suất có các loại sau:

Mức thuế thống nhất

 Mức thuế ổn định

 Mức thuế lũy tiến

+ Từng phần: 

+ Tồn phần                           

 

 Mức thuế lũy thối

1.2.5- Miễn, giảm thuế

Là yếu tố ngoại lệ được qui định trong 1 sắc 

thuế. 

Miễn thuế: Là khơng phải nộp tồn bộ số thuế 

   vào NSNN.

Giảm thuế: Là chỉ nộp một phần số tiền thuế 

vào NSNN. 1.2.6­ Qui trình khai báo & thủ tục thu 

nộp thuế

­ Về kê khai: 

ĐTNT tự kê khai, tính thuế theo mẫu quy định (tờ 

khai), định kỳ phải nộp đúng thời hạn cho CQ 

thuế.

­ Về nộp thuế: 

Quy định nộp ở đâu, nộp bằng gì, thời gian nộp 

thuế ? và xử lý vi phạm (nếu có).1.3- Phân loại thuế

Phân loại thuế là việc sắp xếp các sắc thuế trong 

hệ 

thống thuế thành những nhóm khác nhau theo tiêu 

thức nhất định.

1.3.1­ Căn cứ vào phương thức đánh thuế 

­ ­ Thuế trực thu: thuế TNDN,TNCN, thuế NĐ,…

­ ­ Thuế gián thu: thuế VAT, TTĐB, XNK,..

­ ­ Đặc điểm của thuế trực, gián thuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2- Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×