Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 8: Quan hệ hôn nhân và gia đình trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

Chương 8: Quan hệ hôn nhân và gia đình trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.

II.Khái niệm

Nội dung của quan hệ hơn nhân và

gia đình

III. Phạm vi nghiên cứu của TPQT về

quan hệ hôn nhân và gia đìnhI. Khái niệm (Điều 3.25 Luật

HNGĐ 2014)

• Quan hệ hơn nhân và gia đình có yếu tố

nước ngồi là quan hệ hơn nhân và gia đình 

mà: 

 ít nhất một bên tham gia là người nước ngồi, 

người Việt Nam định cư ở nước ngồi; 

 quan hệ hơn nhân và gia đình giữa các bên 

tham gia là cơng dân Việt Nam nhưng căn cứ 

để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo 

pháp luật nước ngồi, phát sinh tại nước ngồi 

hoặc

 tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngồi. II. Nội dung của quan hệ hơn

nhân và gia đình

Kết hơn

Ly hơn

Quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng

Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng

Quan hệ giữa cha mẹ và con

Quan hệ ni con ni

Giám hộIII. Phạm vi nghiên cứu của TPQT

về quan hệ hơn nhân và gia

đình

1. Giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử

2. Giải quyết xung đột pháp luật

3. Cơng nhận và cho thi hành bản án, quyết 

định của tòa án nước ngồi2. Giải quyết xung đột pháp luật

VỀ KẾT HƠN

Điều 126. Luật HNGĐ 2014: Kết hơn có yếu tố nước

ngồi

1. Người nước ngồi kết hơn với cơng dân Việt Nam 

tại Việt Nam

2. Người nước ngồi thường trú ở Việt Nam kết hơn 

với nhau tại Việt Nam

=>áp dụng hệ thuộc luật lex patriae kết hợp với lex loci 

celebrationis về điều kiện kết hơn

=>áp dụng lex loci celebrationis về hình thức kết hơn. 

Điều 36.1.a Nghị định 126/2014VỀ LY HƠN• Điều 127 Luật HNGĐ 2014. Ly hơn có yếu

tố nước ngồi

1. Người nước ngồi và người VN thường trú tại 

VN xin ly hơn tại VN: áp dụng PLVN

2. Người nước ngồi và người VN khơng thường 

trú tại Việt Nam xin ly hơn tại VN: áp dụng luật 

của nước nơi hai vợ chồng thường trú chung. 

Nếu  ko  có  nơi  thường  trú  chung  thì  áp  dụng 

PLVN

3. Giải  quyết bất động sản sau ly hơn  tn  theo 

hệ thuộc luật nơi có vật Lex rei sitaeVỀ QUAN HỆ NHÂN THÂN, QUAN HỆ TÀI

SẢN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO THỎA

THUẬN

• Luật hơn nhân và gia đình quy định áp 

dụng PLVN để giải quyết trong trường 

hợp vụ việc đặt ra trước cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam (Đ130)VỀ QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ

CON

• Xác định cha mẹ cho con:áp dụng PLVN 

nếu vụ việc đặt ra trước cơ quan có thẩm 

quyền của VN (Đ122.1)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 8: Quan hệ hôn nhân và gia đình trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×