Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Chấm dứt hợp đồng thế chấp

IV. Chấm dứt hợp đồng thế chấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ

chính miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho

bên có nghĩa vụ; nếu một trong hai bên

chết thì hợp đồng thế chấp vẫn tồn tại

- Tài sản thế chấp đã được xử lý để thu hồi

nợ thì biện pháp thế chấp chấm dứt

(nhưng khi đó hợp đồng chính có thể vẫn

còn, nợ sẽ trở thành nợ khơng có bảo

đảm).- Các bên trong hợp đồng thế chấp thỏa

thuận thay thế biện pháp thế chấp bằng

biện pháp bảo đảm khác.

- Bên nhận thế chấp và bên thế chấp hủy

bỏ biện pháp thế chấp.V. Thế chấp quyền sử dụng đất

1. Cá nhân:

Có 3 nhóm chủ thể được phép nhận thế

chấp: cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức

tín dụng được phép hoạt động ở Việt

Nam.- Quyền sử dụng đất được nhà nước giao,

giao có thu tiền và giao khơng có thu tiền

thì được phép thế chấp.

- Quyền sử dụng đất có được do nhận

chuyển nhượng thì quyền quyền sử

dụng đất được thế chấp.

- Quyền sử dụng đất được nhà nước cho

thuê thì quyền sử dụng đất không được

thế chấp, chỉ được thế chấp tài sản trên

đất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Chấm dứt hợp đồng thế chấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×