Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Thế chấp quyền sử dụng đất

V. Thế chấp quyền sử dụng đất

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Quyền sử dụng đất được nhà nước giao,

giao có thu tiền và giao khơng có thu tiền

thì được phép thế chấp.

- Quyền sử dụng đất có được do nhận

chuyển nhượng thì quyền quyền sử

dụng đất được thế chấp.

- Quyền sử dụng đất được nhà nước cho

thuê thì quyền sử dụng đất không được

thế chấp, chỉ được thế chấp tài sản trên

đất.2. Tổ chức

- Quyền sử dụng đất có được do được nhà

nước giao:

+ Được nhà nước giao không thu tiền: tổ

chức không được phép thế chấp+ Được nhà nước giao có thu tiền:

♦ Thu tiền khơng có nguồn gốc từ

ngân sách nhà nước thì tổ chức được

thế chấp.

♦ Tiền thu có nguồn gốc từ ngân sách

nhà nước thì tổ chức không được phép

thế chấp quyền sử dụng đất, nếu tạo

được tài sản trên đất thì thế chấp tài sản

trên đất.- Quyền sử dụng đất có được do nhận

chuyển nhượng:

+ Tiền chuyển nhượng khơng có nguồn

gốc từ ngân sách nhà nước thì tổ chức

được phép thế chấp.

+ Tiền chuyển nhượng có nguồn gốc từ

ngân sách nhà nước thì tổ chức khơng

được phép thế chấp.- Quyền sử dụng đất có được do nhà nước

cho thuê:

+ Nếu thời gian thuê còn lại ít nhất 5 năm

thì tổ chức được quyền thế chấp.* Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất

với các tổ chức là các tổ chức tín dụng

được phép hoạt động ở Việt Nam.

Các bạn sinh viên nên xêm lại nội dung

của luật đất đai 2003; luật DĐ 2013 (hiệu

lực từ ngày 1/7/2014)Bài 5

Cầm Cố tài sảnI. Khái niệm chung về cầm cố

1. Khái niệm: Điều 326 BLDS 2005

Cầm cố là việc mà một bên (gọi là bên

cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu

của mình cho bên kia (gọi là bên nhận

cầm cố) để bảo đảm cho việc thực hiện

nghĩa vụ dân sự.2. Đặc điểm:

- Trong hợp đồng cầm cố phải diễn ra việc

chuyển giao tài sản từ bên cầm cố sang

bên nhận cầm cố.

- Hợp đồng cầm cố phát sinh hiệu lực từ

thời điểm chuyển giao tài sản. Nếu chưa

có sự chuyển giao tài sản thì hợp đồng

cầm cố chưa phát sinh quyền và nghĩa

vụ của các bên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Thế chấp quyền sử dụng đất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×