Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP

TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  

5.2. Hội nhập theo tình huống ngẫu nhiên

• Lý thuyết này cho rằng kỹ thuật quản trị 

thích hợp cho một hồn cảnh nhất định, tuỳ 

thuộc vào bản chất và điều kiện của hồn 

cảnh đó.

• Quan điểm ngẫu nhiên lập luận rằng, các 

nhà quản trị trong q trình giải quyết vấn 

đề cần hiểu: khơng thể có một khn mẫu 

áp dụng cho tất cả các trường hợp.5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  

5.3 Hội nhập theo khảo hướng hệ thống

• Ngun lý cơ bản của lý thuyết hệ thống là 

hệ thống nào cũng gồm những hệ thống nhỏ 

gọi là hệ thống con, giữa chúng có mối quan 

hệ tác động hữu cơ với nhau, bất kỳ một 

thay đổi dù nhỏ của hệ thống con cũng có 

ảnh hưởng đến hệ thống và ngược lại.

• Doanh nghiệp (tổ chức) là một hệ thống, vì 

vậy nó hoạt động theo ngun lý này.TRƯỜNG PHÁI  HỘI NHẬPNhững đại diện tiêu biểu:

1. Henri Fayol 

2. Harold Koontz. 

3. Maz Weber 

4. Chester BarnardTRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  Hoạch 

định

(Planning)Tổ

chức(Organizing)Lãnh 

đạo

(Leading)Kiểm

tra(Controlling)5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  

5.3 Hội nhập theo khảo hướng hệ thống

Mơi trường

Hệ thống 

 Những yếu tố 

    

đầu vàoQ trình

biến đổiNhững yếu 

tố đầu raIV. QUẢN LÝ THEO HỆ THỐNG Do  tác  dụng  qua  lại  giữa  các  bộ 

phận trong tổ chức và  ảnh hưởng 

của  môi  trường  bên  ngồi,  việc 

quản  lý  tổ  chức  khơng  thể  có  một 

bộ  phương  pháp  chính  xác  tuyệt 

đối, 

 Dùng lý luận hay phương pháp nào 

phải  xem  tình  hình  thực  tế  của  tổ 

chức  và  môi  trường  đang  sống  mà 

định.V. TIẾN VÀO THỜI ĐẠI MỚI Hiện  nay  trước  những  thay  đổi 

nhanh chóng và liên tục, cần suy 

nghĩ lại về cách tiếp cận truyền 

thống,  suy  nghĩ  lại  xem  quản  lý 

sẽ  phát  triển  như  thế  nào  ở  thế 

kỷ 21. 

 Trọng  tâm  của  việc  suy  nghĩ  lại 

là  thời  gian  và  quan  hệ  con THUYẾT X VÀ THUYẾT YThuyết X

A. Giả 

thuyết về 

bản chất con 

ngườiKhơng thích làm việc và cố trốn 

tránh mỗi khi có thể1.Khơng có tham vọng, khơng 

mong muốn trách nhiệm và thích 

phục tùng hơn lãnh đạo2. Khơng có khả năng sáng tạo3.Động lực thúc đẩy phát sinh ở 

cấp nhu cầu sinh lý và an tồn4.B. Biện 

pháp quản lýThuyết Y

Cơng việc xét về bản chất như 

trò chơi hay sự nghỉ ngơi

1.Có khả năng tự định hướng và 

sẵn sàng nhận, thậm chí tìm kiếm, 

trách nhiệm

2.Có khả năng sáng tạo3.Động lực thúc đẩy phát sinh ở các 

cấp nhu cầu xã hội, tơn trọng và 

tự hồn thiện cũng như ở các cấp 

nhu cầu sinh lý và an tồn

4.Giao việc và hướng dẫn cụ thể,  

1.

chi tiết

1.Kiểm tra, giám sát chặt chẽ2.Thường buộc nhân viên phải đạt 

những mục tiêu của tổ chức

3.Chỉ cần trả lương xứng đáng.4.2.Lơi cuốn

Thúc đẩyTHUYẾT X VÀ THUYẾT Y

 Thuyết X “xấu” vs. thuyết Y “tốt” ? Thuyết X: cơng nhân cổ xanh

vs. thuyết Y: cơng nhân cổ cồn và lao 

động quản lý

 AX – BY

   AY ­ BX

 Thuyết Y: Mọi người đều chín chắn, 

độc lập và có động cơ tự thân mạnh ?THUYẾT ZTRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

6.1 Lý thuyết Z

DN Nhật BảnDN Âu MỹLàm việc suốt đờiLàm việc trong từng thời hạn.Đánh giá và đề bạt chậmĐánh giá và đề bạt nhanh.Khơng chun mơn hóa ngành nghề Chun mơn hóa ngành nghề.

Cơ chế kiểm tra mặc nhiênCơ chế kiểm tra hiển nhiên.Quyết định và trách nhiệm tập thểQuyết định và trách nhiệm cá nhân.Quan hệ rộng rãi.Quan hệ cục bộ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×