Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. TIẾN VÀO THỜI ĐẠI MỚI

V. TIẾN VÀO THỜI ĐẠI MỚI

Tải bản đầy đủ - 0trang

THUYẾT X VÀ THUYẾT YThuyết X

A. Giả 

thuyết về 

bản chất con 

ngườiKhơng thích làm việc và cố trốn 

tránh mỗi khi có thể1.Khơng có tham vọng, khơng 

mong muốn trách nhiệm và thích 

phục tùng hơn lãnh đạo2. Khơng có khả năng sáng tạo3.Động lực thúc đẩy phát sinh ở 

cấp nhu cầu sinh lý và an tồn4.B. Biện 

pháp quản lýThuyết Y

Cơng việc xét về bản chất như 

trò chơi hay sự nghỉ ngơi

1.Có khả năng tự định hướng và 

sẵn sàng nhận, thậm chí tìm kiếm, 

trách nhiệm

2.Có khả năng sáng tạo3.Động lực thúc đẩy phát sinh ở các 

cấp nhu cầu xã hội, tơn trọng và 

tự hồn thiện cũng như ở các cấp 

nhu cầu sinh lý và an tồn

4.Giao việc và hướng dẫn cụ thể,  

1.

chi tiết

1.Kiểm tra, giám sát chặt chẽ2.Thường buộc nhân viên phải đạt 

những mục tiêu của tổ chức

3.Chỉ cần trả lương xứng đáng.4.2.Lơi cuốn

Thúc đẩyTHUYẾT X VÀ THUYẾT Y

 Thuyết X “xấu” vs. thuyết Y “tốt” ? Thuyết X: cơng nhân cổ xanh

vs. thuyết Y: cơng nhân cổ cồn và lao 

động quản lý

 AX – BY

   AY ­ BX

 Thuyết Y: Mọi người đều chín chắn, 

độc lập và có động cơ tự thân mạnh ?THUYẾT ZTRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

6.1 Lý thuyết Z

DN Nhật BảnDN Âu MỹLàm việc suốt đờiLàm việc trong từng thời hạn.Đánh giá và đề bạt chậmĐánh giá và đề bạt nhanh.Khơng chun mơn hóa ngành nghề Chun mơn hóa ngành nghề.

Cơ chế kiểm tra mặc nhiênCơ chế kiểm tra hiển nhiên.Quyết định và trách nhiệm tập thểQuyết định và trách nhiệm cá nhân.Quan hệ rộng rãi.Quan hệ cục bộ.THUYẾT Z

Thuyết Z

A. Giả 

thuyết về 

bản chất con 

người

B. Biện pháp 

quản lý1.2.1.Người lao động khơng chỉ kiếm tìm cơ hội để 

đảm nhận trách nhiệm mà còn khát khao cơ hội 

thăng tiến và hiểu biết hơn về cơng ty

Người lao động được thúc đẩy bởi ý thức mạnh 

mẽ về sự cam kết như là một thành tố của cái 

gì quan trọng – nhu cầu tự hồn thiện

Cơ hội được học tập ở nhiều bộ phận trong 

doanh nghiệp2.Thăng thưởng dựa trên thâm niên3.Việc làm suốt đời4.Tham gia vào q trình ra quyết định.6. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

6.1 Lý thuyết Z

Lý  thuyết  Z  được  một  giáo  sư  người  Mỹ  gốc 

Nhật Bản là William Ouchi xây dựng trên cơ sở áp 

dụng cách quản lý của Nhật Bản trong các công ty 

Mỹ.  Lý  thuyết  ra  đời  năm  1978,  chú  trọng  đến 

quan hệ xã hội và yếu tố con người trong tổ chức.

Tư tưởng của Ouchi trong thuyết Z là đề cao  vai 

trò tập thể  trong mơt tổ chức 6. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

6.2 Lý thuyết Kaizen

• Tác giả của lý thuyết Kaizen là Masaaiimai; giúp 

cho hoạt động của các doanh nghiệp thích nghi hơn 

với mơi trường đầy năng động, và nhất là trong xu 

hướng tồn cầu hóa hiện nay 

• Những nội dung chủ yếu:

Cải tiến từng bước.

Phát huy tinh thần tập thể trong cải tiến mọi mặt 

trong doanh nghiệp CÂU HOI ƠN TÂP

̉

̣

1. Sự phát triển lý luận quản lý có thể 

chia thành mấy giai đoạn ?

2. Nội dung chủ yếu của lý luận cổ điển 

là gì ? Lý thuyết quan hệ con người đã 

bổ sung và phát triển những yếu tố nào 

đối với lý luận quản lý cổ điển.

3. Nội dung của trường phái quản lý 

chức năng có ưu điểm gì ?QUẢN TRỊ HOCTS. BÙI QUANG XN

HV  CHINH TRI –HANH CHÍNH  QGbuiquangxuandn@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. TIẾN VÀO THỜI ĐẠI MỚI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×