Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thỏa dụng biên H1.2

Thỏa dụng biên H1.2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thỏa dụng biênVí dụ: Khi PA1 di chuyển từ 0 tiêu dùng đơn vị QCV 

nào đến tiêu dùng 1 đơn vị QCV, thì mức thỏa dụng 

của PA1 gia tăng từ 0 đến √2 = 1.41. Nghĩa là thỏa 

biên của đơn vị QCV đầu tiên là 1,41. 

Khi  PA1  di  chuyển  từ  đơn  vị  QCV  thứ  1  đến  tiêu 

dùng đơn vị QCV  thứ 2, thì thỏa dụng biên của PA1 

gia tăng đến √4 = 2. Nghĩa là, thỏa dụng biên tiêu 

dùng đơn vị QCV  thứ 2 chỉ mang cho PA1 mức thỏa 

dụng  tăng  thêm  là  0.59,  sự  tăng  thêm  nhỏ  hơn 

1.41. 

Khi PA1 tiêu dùng đơn vị QCV thứ 3, mức thỏa dụng 

của  PA1  chỉ  tăng  lên  đến  √6  =  2.45,  mức  tăng 

thêm  tiếp  tục  nhỏ  hơn,  chỉ  còn  0.45.  Như  vậy,  cứ mỗi đơn vị QCV  tiêu dùng tăng thêm, mức thỏa dụng 

có  tăng  lên,  nhưng  số  tuyệt  đối  giảm  dần.  Đó  là 

nguyên tắc thỏa dụng biên giảm dần. Đường giới hạn khả năng SX

- PPF (production possibilities frontier) là tập hợp mức

sản lượng tối đa của các hàng hóa mà nền kinh tế có

thể sản xuất với tất cả nguồn lực sẵn có.

Nói cách khác: bằng việc sử dụng mọi nguồn lực sẵn

có nền kinh tế có thể sản xuất ở những điểm nằm trên

PPF.

- PPF mô tả sự đánh đổi: sản xuất nhiều hàng này

dẫn đến sản xuất ít hàng khác.

- Điểm nằm trên PPF là điểm sản xuất đạt hiệu suất.

- Những điểm nằm trong PPF là những điểm không

hiệu suất, tức là sản xuất nhiều hơn mặt hàng này kg

cần phải giảm sản xuất mặt hàng khác

Khơng có

chi phí cơ hội của việc sản xuất thêm 1 hàng hóa.VD về đường khả năng sản xuất

Giả sử địa phương Y dự kiến dành nguồn lực trị giá

90 tỉ đ cho xây trường học và cơng viên. Chi phí xây

1 trường là 15 tỉ đ. Chi phí làm 1 cơng viên là 10 tỉ đ.

Trường học

6

I

J0Công viên

9Marginal Rate of TransformationMRT = Độ dốc của đường khả năng sản xuất. Hay tỷ

lệ chuyển đổi biên

Chi phí cơ hội của mặt hàng X = Giá trị của lượng

hàng hóa khác bị mất đi để có thêm một đơn vị hàng XTrường

họcCP cơ hội giữa 5 và 6 cv

là 1 trường họcCP cơ hội giữa 9 và 10 công 

viên là 3 trường họcCông viênGiới hạn ngân sách

 Giớihạn ngân sách (The budget constraint)

Tổng giá trị nguồn lực để mua hàng hóa trên

trục tung và trục hoành.

 Giả sử khơng có tiết kiệm và vay nợ .

 Gọi :

• Y = Mức thu nhập

• PV = Giá cả hàng hóa trên trục tung

• PH = Giá cả hàng hóa trên trục hoành03/28/18Hiệu quả và cơng bằng ­ cơng cụ phân tích Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thỏa dụng biên H1.2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×