Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH là việc áp dụng các biện 

pháp  cưỡng  chế  của  Nhà 

nước  (các  chế  tài  hành 

chính) đối với cá nhân, tổ 

chức  có  hành  vi  vi  phạm 

hành chính.XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Theo  Pháp  lệnh  XLVPHC  hiện  hành  thì 

xử  lý  vi  phạm  hành  chính  bao  gồm  xử 

phạt  vi  phạm  hành  chính  và  áp  dụng  các 

biện pháp xử lý hành chính khác. 

Xử  phạt  vi  phạm  hành  chính  bao  gồm 

các chế tài chủ yếu đánh vào lợi ích kinh 

tế, tinh thần của người vi phạm. 

Các chế tài xử phạt hành chính  bao gồm 

hình  thức  xử  phạt  chính,  hình  thức  phạt 

bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả. Hình  thức  phạt  chính 

Hình thức phạt chính bao 

gồm  cảnh  cáo  và  phạt 

tiền  (đối  với  người  nước 

ngồi vi phạm hành chính còn 

có  thể  bị  áp  dụng  hình  phạt 

trục xuất). HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG 

1. Tước  quyền  sử  dụng  giấy  phép,  chứng  chỉ 

hành  nghề  có  thời  hạn  hoặc  khơng  thời  hạn, 

tuỳ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm  (ví dụ 

tước  giấy  phép  lái  xe,  tước  chứng  chỉ  hành  nghề  y  dược  tư 

nhân,  tước  giấy  phép  sử  dụng  súng  săn,  tước  giấy  phép  kinh 

doanh...). 2. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng 

để  vi  phạm  hành  chính.  Ví  dụ:  một  người  sử  dụng 

cuốc, xẻng, cưa máy… để chặt phá rừng thì ngồi việc bị phạt 

tiền  còn  bị  tịch  thu  các  phương  tiện,  vật  dụng  (cuốc,  xẻng, 

cưa...) đã dùng để thực hiện hành vi vi phạm. 3. Trục  xuất  (đối  với  người  nước  ngồi)  khi  khơng  áp 

dụng là hình phạt chính.2.1. QUAN NIỆM VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH

Là hành vi có 

lỗi do cá 

nhân, tổ chức 

thực hiệnPhải bị xử 

phạt vi phạm 

hành chínhVi phạm 

hành chính

Khơng phải 

là tội phạmVi phạm quy 

định của pháp 

luật về quản lý 

nhà nướcChiếc vòng cầu hơnĐưa thí sinh dự thi người 

đẹp,  người  mẫu  khơng 

đủ các điều kiện theo quy 

định.Kinh doanh trò chơi điện 

tử  ở  địa  điểm  cách 

trường  tiểu  học,  trung 

học cơ sở, trung học phổ 

thơng dưới 200 mét;Hành  vi  tự  ý  thêm,  bớt  lời 

ca, lời thoại hoặc thêm động 

tác  diễn  xuất  khác  với  khi 

duyệt cho phép biểu diễn.

Hành vi chiếu phim tại nơi 

cơng  cộng  sau  12  giờ  đêm 

đến 8 giờ sáng.(Nghị định 158/2013/NĐ­CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch và quảng cáo)2.1. QUAN NIỆM VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNHTHẨM QUYỀN XỬ PHẠT Tại cấp xã, những chức danh sau 

đây có thẩm quyền xử phạt: 

Chủ  tịch  UBND  cấp  xã, 

Trưởng  Công  an  cấp  xã,  Chiến 

sỹ  Công  an  nhân  dân  thuộc  công 

an  cấp  xã,  Đội  trưởng,  Trạm 

trưởng  của  Chiến  sỹ  Công  an 

đóng tại xã, phường, thị trấn. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XàCĨ THẨM QUYỀN: ­ Phạt cảnh cáo; 

­ Phạt tiền đến 2.000.000 đồng: thẩm quyền phạt 

tiền này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành 

vi vi phạm, ví dụ nếu một người thực hiện 2 hành vi vi phạm khác nhau, 

mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm là 2.000.000 đồng thì vẫn thuộc thẩm 

quyền xử phạt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. ­ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để 

vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng; 

­ Buộc khơi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay 

đổi do vi phạm hành chính gây ra  (Ví dụ: Buộc trồng lại 

cây rừng đã bị chặt phá, buộc làm lại đoạn đường đã bị đào bới…). 5 HÌNH THỨC 

XỬ PHẠTTRỤC 

XUẤTCẢNH 

CÁO5 HÌNH THỨC XỬ 

PHẠTTỊCH 

THUPHẠT 

TIỀN

TƯỚC 

QUYỀN 

SỬ 

DỤNG Phạt cảnh cáo hoặc tiền từ 500k ­ 1 triệu  khi khơng gửi 

VB TB ngày khởi cơng cho UBND xã nơi xây dựng và  CQ 

cấp giấy phép XD.

Phạt tiền từ 3  triệu  đến 5  triệu  do thi cơng cơng trình sai 

phép đối với sửa chữa cải tạo nhà ở riêng lẻ ở đơ thị.

Phạt cảnh cáo hoặc tiền từ 500k đến 1  triệu  đối với xây 

dựng  nhà  ở  riêng  lẻ  không  che  chắn,  để  rơi  vãi  vật  liệu 

xung quanh hoặc không đúng nơi quy định.

(Nghị định 121/2013/NĐ­CP xử phạt trong lĩnh vực xây dựng…)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×