Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các giai đoạn của ADPL

4 Các giai đoạn của ADPL

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giai đoạn 1: Phân tích vụ việc

Nội dung: phân tích các tình tiết, diễn biến của

vụ việc về thời gian, địa điểm, tính chất…

Mục đích: nhằm xác định tính chân thực của vụ

việc đã xảy ra.

Yêu cầu: xác định chính xác vụ việc thực tế xảy

ra (có thể thành lập hội đồng chuyên môn để

đánh giá)

Ý nghĩa: rất quan trọng với các giai đoạn sau

và giúp áp dụng đúng luật và có hiệu quảGiai đoạn 2: Lựa chọn quy phạm

Nội dung: chọn và giải thích nội dung quy phạm

pháp luật

Mục đích: chọn quy phạm pháp luật để áp dụng

cho vụ việc

Yêu cầu:

Chọn văn bản có hiệu lực pháp lýChọn quy phạm đúng với vụ việc cần áp dụngÝ nghĩa: có ý nghĩa pháp lý đối với quá trình áp

dụng pháp luậtGiai đoạn 3: Ban hành văn bản ADPL

Nội dung: ban hành văn bản áp dụng

Mục đích: cụ thể hóa các quy phạm pháp luật

thành các xử sự trên thực tế của chủ thể

Yêu cầu: văn bản phải đúng hình thức, nội

dung, trình tự thẩm quyền…

Ý nghĩa: cơ sở pháp lý phát sinh quyền và

nghĩa vụ cho các chủ thể, là biểu hiện quan

trọng của quá trình áp dụng pháp luật.Giai đoạn 4: Tổ chức thực hiện văn bản

ADPL

Nội dung: tổ chức cho các chủ thể thực hiện

nội dung văn bản áp dụng pháp luật

Mục đích: đảm bảo nội dung văn bản ADPL

được thực hiện trên thực tế

Yêu cầu: thực hiện đúng, đủ các nội dung của

văn bản.

Ý nghĩa: có ý nghĩa thực tế đối với quá áp dụng

pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của các

chủ thể2.5 Áp dụng pháp luật tương tự

Mục đích: khắc phục kịp thời "lỗ hổng" của

pháp luật (Điều 3 Bộ luật DS: Trong trường hợp pháp luật

khơng quy định và các bên khơng có thoả thuận thì có thể áp dụng tập qn;

nếu khơng có tập qn thì áp dụng quy định tương tự của pháp luật. Tập

quán và quy định tương tự của pháp luật không được trái với những nguyên tắc

quy định trong Bộ luật này.Cách thức áp dụng pháp luật tương tự:

Áp dụng tương tự quy phạm pháp luật:

Chọn quy phạm có hiệu lực để giải quyết vụ việc

Vụ việc chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh

Vu việc tương tự với vụ việc có quy phạm điều chỉnhÁp dụng tương tự pháp luật:

Sử dụng những nguyên tắc pháp lý và dựa vào ý thức pháp luật để giải

quyết một vụ việc

Vụ việc chưa có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh và cũng

khơng có quy phạm điều chỉnh vụ việc tương tựĐiều kiện áp dụng pháp luật tương tự

ØĐiều kiện chung:

Ø Liênquan đến quyền, lợi ích đòi hỏi phải giải quyết;

Ø Chứng minh vụ việc khơng có quy phạm pháp luật

trực tiếp điều chỉnh

ØĐiều kiện riêng:

Ø ÁpXác định chưa có quy phạm trực tiếp điều chỉnh và

Sự tương tự giữa các quan hệØ Áp

Ø

Ødụng tương tự quy phạm:

dụng tương tự pháp luật xác định:Khơng có quy phạm điều chỉnh vụ việc tương tự

Xác định và giải thích những cơ sở áp dụng (nguyên tắc)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các giai đoạn của ADPL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×