1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp truyền thống

Phương pháp truyền thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

có bán kính lần lượt bằng khoảng cách AD; BD; CD đã thu theo tỷ lệ bản đồ. 

Ba cung cắt nhau tại một điểm trên bản vẽ đó là điểm d. Tương tự như vậy 

căn cứ từ ba điểm đã biết đo đến một điểm cần xác định, dựa vào tỷ  lệ  bản 

đồ quay các cung ta được điểm cần xác định lên bản vẽ. 

1.3. Phương pháp đường thẳng hàngHình 22

Phương pháp đường thẳng hàng áp dụng xác định những điểm chi tiết 

mới phát sinh mà cùng nằm trên một đường thẳng đã được đưa lên bản vẽ 

(hình 22).

Giả  sử  có thửa đất ABCD ngồi thực địa đã được đưa lên bản vẽ  là  

abcd, nay thửa đất đó được chia làm hai phần (hình 22a). Như  vậy  

ngồi thực địa mới phát sinh hai điểm I, II. Điểm I nằm trên đoạn 

thẳng AB; điểm II nằm trên đoạn thẳng CD. Để  đưa điểm I, II từ 

thực địa lên bản vẽ, tiến hành như sau:

Dùng thước dây hoặc máy kinh vĩ đo khoảng cách từ A đến I; đo kiểm  

tra từ I đến B. Đo khoảng cách từ C đến II; đo kiểm tra từ II đến D. Trên bản 

vẽ  lấy a làm tâm bấm một đoạn bằng AI đo được  ở  thực địa thu theo tỷ  lệ 

bản đồ lên ab; đo kiểm tra 1b trên bản đồ so với IB ngồi thực địa.

Tương tự như vậy ta bấm được điểm 2 lên bản vẽ, nối 1 với 2 ta được 

thửa đất abcd thành hai thửa (hình 22b).   

2. Giới thiệu một số cơng cụ phần mềm Microstation trong chỉnh lý bản  

đồ địa chính.

2.1. Viết chữ

1. Khởi động chương trình đánh tiếng Việt ví dụ ABC hoặc Vietkey…­204­2. Chọn cơng cụ Place text.

3. Đặt thơng số của chữ viết trong hộp Place Text.

Method:

+ By Origin: kích thước chữ và hướng chữ được đặt theo các thơng số 

đã 

xác định.

+ Fitted: chữ  được đặt giữa hai điểm, kích thước chữa phụ  thuộc vào 

điểm đặt chữ.

+ View Independent: hướng của chữ  khơng phụ  thuộc vào hướng của 

cửa sổ hiện thị.

+ Along Element: cữ  được đặt dọc theo đối tượng (đường, cung tròn, 

các mặt hình học), cách đối tượng một khoảng định trước. Mỗi ký tự  được  

coi như là một chữ.

Height: chiều cao của chữ  (kích thước chữ  khi in x mẫu số  tỷ  lệ  bản  

đồ).

Width: chiều rộng chữ (kích thước chữ khi in x mẫu số tỷ lệ bản đồ).

Font: số hiệu font và tên font.

Line Spacing: khoảng cách giữa đối tượng và chữ  khi method chọn là 

Above, below, On hoặc Along Element.

4. Đánh nội dung của chữ trong hộp text Editor.­205­ 

Cơng cụ Copy and Increment text có tác dụng khi muốn viết các chữ chú 

thích dưới dạng số, và giá trị các số này tăng hoặc giảm theo một giá trị nhất  

định.

Chọn cơng cụ Copy and Increment text.

Đặt giá trị tăng hoặc giảm của đối tượng trong hộp text Tag increment.  

Ví dụ:Bấm phím Data vào đối tượng cần copy.

Bấm phím Data vào vị trí đặt đối tượng tiếp theo.

2.2. Cơng cụ đo kích thước, tính diện tích thửa

Đo khoảng cách giữa 2 điểm

Đo bán kính của một cung hoặc hình tròn

Đo góc giữa 2 đường

Đo tổng chiều dài của 1 Line String

Đo diện tích của một vùng khép kín (chú ý Tools Setting)­206­Element  :  đo diện tích của một  Shape 

hoặc Complex Shape.

Flood  : đo diện tích của một vùng được tạo 

bởi các đường ranh giới khép kín.Đo thể tích (chỉ sử dụng được với File 3 chiều)2.3. Sử dụng các cơng cụ được dùng để  sửa chữa dữ liệu dạng 

đường

Sau q trình vẽ hình thửa, bản vẽ thường gặp các lỗi:

Đường chứa nhiều điểm thừa làm tăng độ lớn của file dữ liệu.

Đường chưa trơn, mềm.

Tồn   tại   các   điểm   cuối   tự   do,   thường   xảy   ra   trong   các   trường   hợp  

đường bắt q (overshoot), bắt chưa tới (overshoot).

Đường trùng nhau (dupliacate).

1.Cách lọc bỏ các điểm thừa của đường

Xử lý từng điểm một bằng cơng cụ Delete vertex của MicroStation.2. Cách làm trơn đường (Smooth)

Smooth là q trình làm tròn đỉnh góc được tạo thành giữa hai đoạn 

thẳng của một đường. Q trình này còn được gọi là q trình làm trơn đường 

hoặc làm mềm đường.

Thêm từng điểm một bằng cơng cụ Insert vertex của Micro.3. Cách sử dụng các cơng cụ Modify

­207­Chú ý: Dùng kết hợp với chế độ Snap nếu có thể.

  Modify element  (dịch chuyển điểm):     Chọn cơng cụ     Bấm 

phím Data  để  chọn điểm cần dịch chuyển   Dịch con trỏ  đến vị  trí mới 

Bấm phím Data. Delete part of element (xố một phần của đường):   Chọn cơng cụ 

 Bấm phím Data vào điểm bắt đầu của đoạn đường cần xố   Bấm phím 

Data và kéo chuột để  xố đoạn đường cần xố   Bấm phím Data tại điểm 

cuối của đoạn đường cần xố. Extend line  (kéo dài đường theo hướng của đoạn thẳng cuối của 

đường):   Chọn cơng cụ    Bấm phím Data vào điểm cuối của đoạn đường  

cần kéo dài   Bấm phím Data và kéo chuột để dài đoạn đường   Bấm phím 

Data tại vị trí mới của điểm cuối của đường. Extend 2 elements to intersection (kéo dài hai đường đến điểm giao 

nhau của hai đường): Chọn cơng cụ    Bấm phím Data chọn đường thứ nhất 

 Bấm phím Data chọn đường thứ hai. Extend element to intersection (kéo dài đường đến điểm giao nhau 

của hai đường): Chọn cơng cụ    Bấm phím Data chọn đường cần kéo dài 

Bấm phím Data chọn đường cần gặp.

­208­ Trim element (cắt một đường hoặc một chuỗi các đường tại điểm 

giao của chúng với một đường khác): Chọn cơng cụ    Bấm phím Data chọn 

đường làm chuẩn   Bấm phím Data chọn đoạn đường cần cắt.   Insert vertext (thêm điểm): Chọn cơng cụ   Bấm phím Data chọn 

đoạn đường cần thêm điểm   Bấm phím Data đến vị trí cần chèn điểm. Delete vertext (xố điểm): Chọn cơng cụ    Bấm phím Data chọn 

điểm cần xố.

2.4. In bản vẽ

Lựa chọn các yếu tố in

Trước khi in bản vẽ ra giấy chúng ta cần  xem xét một số yếu tố sau :

Kiểm tra một cách kĩ lưỡng các yếu tố cần in

Xóa bỏ hoặc tắt các lớp thơng tin khơng cần thiết

Kiểm tra kích thước chữ, lực nét của các đường, màu sắc của chúng…

Xác định khu vực cần in

MicroStation cho phép sử dụng 2 đối tượng để xác định khu vực cần in.

Khung nhìn (View)PlotPreview Page Setup Plot Layout Plot Option

Chọn máy inPlotter Driver­209­Kích chuột vào Page Setup sau đó chọn máy in và giấy in tương ứng.

Khu vực được bao bởi Fence

Ở đây chúng ta chỉ xét đến trường hợp sử dụng Fence

Đặt Fence lên khu vực cần in

In bản vẽ

Từ menu File chọn Print/Plot xuất hiện giao diện in 

Xác định tỷ lệ inKích chuột vào Plot Layout xuất hiện hộp thoại Plot Layout

Nhập tỷ lệ in vào ơ Scale to (được đánh dấu trên hình vẽ)

Kích vào nút OK để xóa hộp thoại Plot Layout

Đặt các lựa chọn khi inKích chuột vào nút Plot Option, bỏ đánh dấu ở 2 ơ Fence Boundary và  

Plot Border

 

Vào mục Entity đánh dấu vào Fence. Kích thuột vào nút Preview để 

xem bản vẽ trước khi in. Kích thuột vào nút Plot để in bản vẽ.

III. CHUYỂN CÁC BIẾN ĐỘNG TỪ THỰC ĐỊA LÊN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH   Để chỉnh lý biến động thì tài liệu phải có: Bản đồ gốc, bản đồ can, các 

loại sổ sách mục kê, sổ địa chính, biểu bảng thống kê, bản đồ dùng để chỉnh  

­210­lý  phải được kiểm tra đánh giá chất lượng, sai số xác định vị  trí điểm kiểm  

tra trên bản đồ gốc   0,5 mm; trên bản đồ can   1 mm.

1. Xác định vị trí điểm biến động tại thực địa 

Khi chỉnh lý bản đồ thường dùng các phương pháp giao cung (giao hội 

cạnh);   phương   pháp   đường   thẳng   hàng.   Chọn   các   điểm   làm   gốc   phải   là 

những điểm rõ nét có trên bản đồ  địa chính và tương ứng của chúng ở  ngồi 

thực địa (các góc thửa đất).   

Phương pháp giao cung: đo từ  3 điểm đã biết có trên bản đồ  tới điểm 

cần xác định để đưa điểm đó lên bản đồ (hình 21).

Phương pháp đường thẳng hàng: Các điểm cần xác định nằm trên đường 

thẳng đã biết đã biết, nên chỉ  cần đo chiều dài các đoạn nằm trên đường 

thẳng đó (hình 22).

Khi chỉnh lý bản đồ  đối với trường hợp thửa  ở  thực địa bị  thay đổi thì  

sau khi mang bản đồ ra thực địa đối chiếu, đánh dấu thửa thay đổi, xem xét sự 

thay đổi để dùng phương pháp chỉnh lý nào cho thích hợp.

2. Chuyển nội dung biến động lên bản đồ địa chính

Sau khi đã đo được khoảng cách của các đoạn thẳng có liên quan cần 

phải đưa lên bản đồ. Căn cứ   vào khoảng cách đo được và tỷ  lệ  bản đồ  địa 

chính dùng thước tỷ  lệ, com pa, thước thẳng tiến hành đưa các đoạn thẳng  

lên bản đồ. 

3. Ví dụ  

Theo hình vẽ 23 thửa ABCD ở thực địa được phân thành 2 thửa, nhưng 

trên bản đồ địa chính vẫn chỉ là một thửa, do đó cần phải đo bổ  sung 3 điểm 

chi  

tiết I, II, III từ thực địa để đưa lên bản vẽ. 

Hình 23

Trong đó điểm I, III chỉnh lý bằng phương pháp đường thẳng hàng, còn 

điểm II chỉnh lý bằng phương pháp giao cung.

Cụ thể: dùng thước dây đo đoạn AI, ID, CIII, IIIB và các đoạn AII, DII  

và CII. Căn cứ vào khoảng cách các đoạn đo được ở thực địa và dựa vào tỷ lệ 

bản đồ tiến hành thu các đoạn AI đưa lên ad đánh dấu được điểm 1, thu đoạn  

CIII đưa lên CB được điểm 3, lấy a làm tâm quay một cung có bán kính bằng 

AII thu nhỏ, lấy d làm tâm quay một cung bằng DII thu nhỏ, lấy c làm tâm 

quay một cung bằng CII thu nhỏ. Ba cung này cắt nhau tại một điểm được  

­211­điểm 2. Nếu 3 cung cắt nhau tạo thành tam giác sai số  thì cạnh lớn nhất của 

tam giác sai nhỏ  hơn hoặc bằng 0,5mm thì lấy điểm giữa của tam giác làm 

điểm 2.                      

Sau khi chỉnh lý xong lên bản đồ  cần phải tính lại diện tích cho các 

thửa mới, ghi lại số thửa, vào số sách có liên quan.

IV. CHUYỂN CÁC BIẾN ĐỘNG TỪ BẢN ĐỒ RA THỰC ĐỊA1. Xác định biến động trên bản đồ địa chính 

Đối với trường hợp do lý do cần thay đổi theo một thiết kế  cho trước  

như thiết kế kênh mương, đường, chia đất thổ cư. Đối với những trường hợp 

này được thiết kế sẵn trên bản đồ, từ bản đồ chuyển các điểm thiết kế đó ra 

thực địa .

Phương   pháp   chuyển   các   điểm   thiết   kế   ra   thực   địa   thường   dùng 

phương pháp giao cung, phương pháp thẳng hàng. Chú ý  ở  đây biết khoảng 

cách trên bản đồ, tỷ  lệ  bản đồ  cần tính khoảng cách tương  ứng chuyển ra  

thực địa theo cơng thức L=l.M

2. Chuyển biến động từ bản đồ ra thực địa 

Căn cứ vào các khoảng cách đo được trên bản đồ đã tính ra tương ứng 

với thực địa theo tỷ lệ của bản đồ, ra thực địa dùng thước dây và các phương  

pháp giao cung hoặc đường thẳng hàng để bố trí các điểm.

3. Ví dụ  

  Trên bản đồ  địa chính tỷ  lệ  1/2000 có thửa đất hình chữ  nhật abcd 

tương ứng với ngồi thực địa ABCD có diện tích 500m 2 (chiều dài AB = 25m; 

chiều rộng AD = 20m),  cần tách một thửa đất có diện tích 150m 2. Trước tiên 

đo chiều dài, chiều rộng thửa  đất trên bản đồ,dựa vào tỷ  lệ  bản đồ  tính  

khoảng cách tương ứng nằm ngang ở thực địa, sau đó lấy chiều dài hay chiều  

rộng làm chuẩn để  tính cạnh của thửa đất mới cần tách. Nếu gọi cạnh thửa 

đất mới cần cấp là L1 thì L1 bằng diện tích thửa đất mới chia cho chiều dài 

hoặc chiều rộng của thửa ABCD.      

              Hình 24                                Hình 25

Cụ  thể  nếu lấy chiều dài làm chuẩn thì chiều rộng  l1  bằng diện tích 

của thửa đất mới chia cho chiều dài, còn nếu lấy chiều rộng làm chuẩn thì 

lấy diện tích của thửa đất mới chia cho chiều rộng.

Trường hợp 1: Khi lấy chiều dài cạnh AB làm chuẩn thì: 

          L1150m 2

25m6m           ­212­Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp truyền thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×