Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG II: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG II: CƠ SỞ CƠNG NGHỆ THƠNG 

TIN CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN  Các thiết bị vào

Nhập dữ liệu

và chương

trình vào máy

tínhBộ xử lý lệnh

Bộ logic và

Thực hiện

số học

chỉ thị và

Thực hiện các

điều khiển

phép toán số

xử lý

học và so sánh

Bộ nhớ trong

Lưu trữ dữ liệu và các chương

trình trong thời gian xử lýThiết bị nhớ ngồi

Lưu trữ dữ liệu và

chương trình cho

các cơng việc xử lýCác thiết bị

ra

Đưa thơng

tin ra từ

trong

máy tínhCHƯƠNG II: CƠ SỞ CƠNG NGHỆ THƠNG 

TIN CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN  b. Phân loại máy tính điện tử:

Siêu máy tính lớn (Super Computer)Máy tính lớn (MainFrame)Máy tính cỡ vừa (MiniComputer)Máy vi tính (MicroComputer)CHƯƠNG II: CƠ SỞ CƠNG NGHỆ THƠNG 

TIN CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN  2.1.2 Mạng máy tính:

a. Một số khái niệm cơ sở truyền thông:

Hệ thống truyền thông: hệ thống cho phép tạo,

truyền và nhận tin tức điện tử

Các phương thức truyền: Truyền dị bộ, Truyền

đồng bộ, Chuyển mạch tuyến, Chuyển mạch bản

tin, Chuyển mạch gói, Truyền một chiều, hai

chiều luân phiên, hai chiều đồng thời

CHƯƠNG II: CƠ SỞ CƠNG NGHỆ THƠNG 

TIN CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN  b. Các loại mạng:

Mạng LAN: mạng cục bộMạng WAN: mạng diện rộngMạng INTERNET: mạng tồn cầuCHƯƠNG II: CƠ SỞ CƠNG NGHỆ THƠNG 

TIN CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN  Mạng LAN:

Thành phần mạng LAN: Máy chủ tệp, Máy chủ

in ấn, Máy chủ truyền thông, Máy trạm, Dây cáp,

Cạc giao diện mạng (NIC), Hệ điều hành mạng

(NOS)

Các cấu hình mạng: Mạng hình sao, mạng

đường trục, mạng vòng, mạng hỗn hợp, mạng

xương sốngMẠNG HÌNH SAO (STAR) MẠNG VỊNG (RING)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×