Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Giúp cho việc tổ chức kho sách mở để bạn đọc tự chọn sách được dễ dàng…

2. Giới thiệu chung về khung phân loại DDC 23

2.1.

Lịch sử hình thành DDC 23

Khung phân loại DDC do Melvil Dewey sang tạo và giới thiệu năm 1876 với

nhan đề “ Khung phân loại và bảng tra chủ đề phục vụ biên mục và sắp xếp sáchvà sách mỏng trong thư viện”.

• Năm 1890, viện thư mục quốc tế đã dịch và hiệu chỉnh DDC để chuẩn bị cho thư

mục tồn cầu.

• Năm 1932, xuất bản lần thứ 13 mang tên Dewey.

2.2.

Tổng quan về khung phân loại DDC 23.

 Tổng quan khung phân loại

- Cấu trúc khung DDC 23 gồm 4 bảng:

+ Bảng chính

+ Bảng phụ (bảng trợ kí hiệu)

+ Bảng chỉ mục quan hệ (relative index)

+ Bảng hướng dẫn (manual)

- DDC 23 gồm 4 tập:

Tập 1:

Lời giới thiệu

Bảng thuật ngữ

Phần hướng dẫn, các bảng phụ trợ từ 1 đến 6

So sánh thay đổi giữa ấn bản 22 và 23

Tập 2:

Bảng tóm lược thứ 1 gồm 10 lớp chính

Bảng tóm lược thứ 2 chứa 100 phân lớp

Bảng tóm lược thứ 3 gồm 1000 phân đoạn và các lớp của bảng chính có kí hi kí-hiệu từ 000 đến 599

Tập 3: Gồm các lớp theo của bảng chính có kí hiệu thừ 600 đến 999

Tập 4: Bảng tra liên quan

Nguyên tắc thập phân/thập tiến

+ DDC là khung phân loại đẳng cấp và được xây dựng trên ngun tắc thập phân.

Kí hiệu:

+ Về mặt hình thức: : DDC sử dụng KHPL đồng nhất là chữ số Ả rập, hệ đếm

thập phân từ 0 đến 9.

+ Về mặt tính chất (nội dung): là KHPL đẳng cấp, phản ánh cấu tạo logic của cácđề mục trong khung PL (từ lớp khởi đầu đến lớp phái sinh

• Bảng chính:

- Lớp chính:

+ Có 10 lớp chính

+ Mỗi lớp cấu tạo bằng 3 chữ số (000-900), chữ số đầu tiên biểu thị nội dung của

lớp chính.+ Các lớp chính được chia nhỏ theo nguyên tắc thập phân (tối đa 10 lớp phái-sinh), sắp xếp theo nguyên tắc từ chung đến riêng, từ khái quát đến cụ thể.

000 Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

100 Triết lí và tâm lí học

200 Tơn giáo

300 Khoa học xã hội

400 Ngơn ngữ

500 Khoa học

600 Công nghệ

700 Nghệ thuật

800 Văn học

900 Lịch sử, địa lý

Bảng cơ bản

+ 10 lớp chính lần lượt chia nhỏ tối đa 10 phân lớp; mỗi phân lớp lại được chia ra

10 phân đoạn tiếp theo ở các bậc chi tiết hơn theo nguyên tắc thập phân.

+ Phản ánh các khái niệm của các lĩnh vực khoa học từ chung đến riêng, từ kháiquát đến cụ thể, theo quan hệ đẳng cấp.

- Tính đẳng cấp của khung phân loại thể hiện qua độ dài của khung phân loại:

+ Quan hệ ngang hàng: KHPL có cùng đọ dài

+ Quan hệ phụ thuộc: KHPL có độ dài ngắn hơn

+ Quan hệ bao trùm: KHPL có độ dài dài hơn

• Bảng phụ

- Ý nghĩa:

+ Phản ánh các khái niệm được lặp đi lặp lại trong bảng chính (hình thức, cơng

dụng của tài liệu, các dấu hiệu địa lý, ngôn ngữ,..) liên quan đến nội dung tài liệu.

+ Tránh cồng kềnh, phức tạp cho bảng chính

+ DDC 23 có 6 bảng phụ:

Bảng 1: tiểu phân mục chung (trợ ký hiệu tiểu chuẩn)

Bảng 2: các khu vực địa lý và con người

Bảng 3: tiểu phân mục cho từng nền văn học, cho các thể lloaij văn học cụ thể-

(gồm 3 bảng 3A, 3B, 3C)

Bảng 4: tiểu phân mục chung cho từng ngôn ngữ

Bảng 5: dân tộc và nhóm quốc gia

Bảng 6: các ngơn ngữ

Cách sử dung

+ Chỉ sử dụng đểphối hợp với bảng chính mà không được phép sử dụng độc lập

+ Ghép trực tiếp: không sử dụng dấu hiệu trung gian

2.3.

Quy tắc phân loại tài liệu theo khung phân loại DDC 23

2.3.1. Nguyên tắc phân loại theo DDC 23

Phân loại theo ngành

Phân loại theo chủ đề được ứng dụng

Phân loại cho chủ đề được bản đến đầy đủ hơn

Nguyên tắc chỉ sốc xuất hiện đầu tiên trong bảng

Nguyên tắc số (0)

Bỏ qua các nguyên tắc trên khi có chỉ dẫn cụ thểTài liệu có 3 chủ đề:

Ba chủ đề đều là tiểu phân mục của chủ đề rộng hơn xếp vào chủ số cao hơn.

• Tài liệu có 2 chủ đề

+ Chọn chủ đề được áp dụng

+ Chọn chủ đề được nghiên cứu đầy đủ hơn

+ Chọn chỉ số xuất hiện đầu tiên trong bảng

+ Chọn chỉ số rộng hơn khi cả hai chủ đề là tiểu phân mục của chủ đề rộng hơn

+ Lựa chọn chỉ số tổng hợp dung chỉ số bao quát cho các chủ đề khi có chỉ dẫn “

Xếp vào”

+ Lựa chọn chỉ số liên ngành sử dụng, chỉ số phân loại đầu tiên của ngành

+ Xếp tác phẩm khơng có chỉ số liên ngành vào ngành được bàn đến đầy đủ hơn

+ Bỏ qua các quy tắc khi có chỉ dẫn cụ thể “ Xếp vào…”

+ Bỏ qua các quy tắc trên khi có hướng dẫn cụ thể tại các đề mục trong khung

phấn loại hoặc bảng ưu tiên.

Quy tắc số (0)

+ Lựa chọn Tiểu phân mục (0) và Tiểu phân mục (1-9) ưu tiên (1-9)

+ Lựa chọn tiểu phân mục (0) và tiểu phân mục (00) ưu tiên (0)

2.3.2. Quy tắc kết hợp các bảng phụ

Bảng Tiểu phân mục chung

Bảng phụ 2

Bảng phụ 3

Bảng Phụ 4 & 6

Bảng phụ 5PHẦN 2: NỘI DUNG

 Bảng 1: Tiểu phân mục chung

-Định nghĩa: TPMC (b1) thường biểu thị hình thái vật lý lặp đi lặp lại( từ

điển,niên giám, ấn phẩm định kì) hoặc cách tiếp cận (lý thuyết, lịch sử, nghiên

cứu). B1 bao gồm ít nhất 2 chữ số trong đó chữ số đầu là chữ số 0 được coi như

một chỉ thị diện đánh dấu sự chuyển tiếp từ chủ đề chính sang chủ đề thiết yếu.

Được áp dụng cho chủ đề hoặc một ngành bất kỳ và sử dụng với chỉ số bất kì-trong bảng chính ( trừ khi có chỉ dẫn ngược lại)

Cách sử dụng bảng TPMC:

+ Thêm bảng 1 vào một lớp chính hoặc phân lớp

+ Thêm bảng 1 vào chỉ số được tạo lập

+ Mở rộng TPMC bằng chỉ dẫn thêm

+ Bảng 1 không được sử dụng Khi TPMC đã là một phần của chỉ số phân loại,chỉ

số phân loại ở dạng chờ trong ghi chú “ bao gồm cả” và chỉ dẫn không dung.

+ Mở rộng bảng 1 với các bảng phụ khác

1. Giáo trình pháp luật đại cương340 luật pháp

340.02-.09 tiểu phân mục chung (bảng chính)

-071 giáo dục ( bảng 1)

KHPL: 340.071

2. Huyền thoại nhạc Pop Michael Jackson782 thanh nhạc

.001-.009 tiểu phân mục chung (BC)

-092 con người (bảng 1)

KHPL: 782.0092

3. Cẩm nang dinh dưỡng cho bé613.2 Chế độ ăn uống (Bảng chính)

-03 Từ điển, bách khoa thư, sách tra cứu (Bảng 1)

=> 613.203

4. Niên giám luật gia MỹTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×