Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4: Tiểu phân mục cho từng ngôn ngữ riêng biệt và nhóm ngôn ngữ

Bảng 4: Tiểu phân mục cho từng ngôn ngữ riêng biệt và nhóm ngôn ngữ

Tải bản đầy đủ - 0trang

491.7 Ngôn ngữ Đông Xlavo

.78 Cách sử dụng tiếng Nga chuẩn (Ngôn ngữ học quy chuẩn) Ngôn ngữ học

ứng dụng

Thêm vào chỉ số cơ bản 491.78 các số tiếp sau –8 ở ký hiệu 8001-86 từ Bảng

4,vd, Đọc tiếng Nga 491.784

KHPL: 491.783

3. Văn phạm tiếng Đức430 Ngôn ngữ Giecmanh Tiếng Đức….

435 Ngữ pháp tiếng Đức chuẩn

Chỉ số được tạo lập theo chỉ dẫn dưới 430.1– 438

KHPL: 435

4.Sổ tay phân biệt từ hay đọc sai tiếng Trung495 Ngôn ngữ Đông Nam Á Ngôn ngữ Hán - Tạng

.1 TiếngTrung Quốc

KHPL: 495.1

5.Từ điển Anh – Việt bằng hình ảnh423 Từ điển tiếng Anh chuẩn

Chỉ số được tạo lập theo chỉ dẫn dưới 420.1-428

KHPL: 423

6. Lịch sử ngữ pháp tiếng Bồ Đào NhaTiếng Bồ Đào Nha: 469 (bảng chính)

Ngữ pháp: -5 (bảng 4)

Lịch sử: -09 (bảng 1)

KHPL: 469.5009 Bảng 5: Dân tộc và nhóm quốc gia+ Bảng 5 liệt kê nhóm người có hệ thống theo nguồn gốc sắc tộc và dân tộc

+ Tên của mỗi nhóm dân tộc và sắc tộc được đánh chỉ mục trong bảng chỉ mục

quan hệ và được đặt bằng biểu trưng bảng 5

+ Ký hiệu bảng 5 có thể thêm vào bất kỳ chỉ số phân loại trong bảng chính

thơng qua -089; Nhóm dân tộc (b1)

+ Bảng 5 khơng bao giờ được sử dụng riêng, nhưng có thể sử dụng theo yêu

cầu hoặc được dung trực tiếp khi được chỉ dẫn trong bảng chính.

+ Sử dụng theo hướng dẫn cụ thể: b5 được trực tiếp thêm vào một chỉ số cơ

bản từ bảng chính khi có chỉ dẫn “thêm vào…b5”

+ Trong một số trường hợp, một phần của b5 được thêm vào chỉ số cơ bản khi

có chỉ dẫn cụ thể.

+ Ký hiệu b2 được thêm vào địa điểm cụ thể hiện tại hoặc quá khứ của nhóm

được đề cập thông qua chỉ thị diện (số 0). Ngoại trừ có hướng dẫn khác, thêm

(0) vào chỉ số và thêm kết quả ký hiệu từ 1-9 (b2) cho khu vực nhóm được

chuyển tới.+ Bảng 5 được ghép thơng qua -089 từ b1 với chỉ số phân loại bất kỳ nếu

khơng có chỉ dẫn ngược lại….

1. Âm nhạc dân gian của người Hy Lạp cổ781.62 Âm nhạc dân gian (Bảng chính) Thêm vào chỉ số cơ bản 781.62 ký

hiệu 03-99 từ Bảng 5

-81 Ancient Greeks (Hy Lạp cổ) (Bảng 5)

KHPL: 781.628 1

2. An exhibition of ceramic arts of Babylonians738 Ceramic arts (Bảng chính)

- 089 (Bảng 1)

- 921 Babylonians (Bảng 5)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4: Tiểu phân mục cho từng ngôn ngữ riêng biệt và nhóm ngôn ngữ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×