Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 5: Dân tộc và nhóm quốc gia

Bảng 5: Dân tộc và nhóm quốc gia

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Bảng 5 được ghép thông qua -089 từ b1 với chỉ số phân loại bất kỳ nếu

khơng có chỉ dẫn ngược lại….

1. Âm nhạc dân gian của người Hy Lạp cổ781.62 Âm nhạc dân gian (Bảng chính) Thêm vào chỉ số cơ bản 781.62 ký

hiệu 03-99 từ Bảng 5

-81 Ancient Greeks (Hy Lạp cổ) (Bảng 5)

KHPL: 781.628 1

2. An exhibition of ceramic arts of Babylonians738 Ceramic arts (Bảng chính)

- 089 (Bảng 1)

- 921 Babylonians (Bảng 5)3. Mối quan hệ gia đình của người Ả Rập ở Iran306.87 Quan hệ bên trong gia đình (Bảng chính)

- 927 Người Ả Rập (Bảng 5)

- 55 Iran (Bảng 2)

 KHPL: 306.879 270 55

4. Dân ca Việt Nam - những thành tố của chỉnh thể nguyên hợpKHPL: 781.629 5922

781.6 Truyền thống âm nhạc781.621-.629 Âm nhạc dân gian của nhóm sắc tộc và dân tộc cụ thể

Thêm vào 781.62 Ký hiệu từ 1-5 ở b.5

959 22 Người Việt Nam (b.5)5. Các dân tộc ở Đông Nam Á = Southeast Asia nations and minoritiesKHPL: 305. 895 9

305 Nhóm người

305.81 - .89 Nhóm sắc tộc và dân tộc cụ thể

Thêm vào chỉ số 305.8 Ký hiệu từ 1-5 (b.5)

959 Đông Nam Á

 Bảng 6: Các ngôn ngữPhản ánh hệ thống các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới

Biểu thị khía cạnh ngơn ngữ của tài liệu Cơ sở thiết lập KHPL lớp 490 và 890

+ Bảng 6 bao gồm kí hiệu về các họ ngơn ngữ và ngơn ngữ chủ yếu. Kí hiệu

b6 khoongbao giờ được dung riêng, nhưng có thể được dùng với các chỉ số từbảng chính và bảng phụ khi có chỉ dẫn “ Thêm vào ký hiệu từ b6”…

1. Từ điển Anh – Việt420 Tiếng Anh

-32-39 Từ điển song ngữ (b4)

Thêm vào chỉ số cơ bản -3 ký hiệu 2-9 từ b.6

-959 22 Tiếng Việt Nam(b6)

KHPL: 423.959 22

2. Từ điển bách khoa tiếng Việt039 Từ điển bách khoa các quốc gia

959 22 tiếng Việt Nam (Bảng 6)KHPL: 039.959 22

3. Từ điển bách khoa Thái039 Từ điển bách khoa các quốc gia

959 11 Tiếng Thái ( Bảng 6)

KHPL: 039.959 11

4. Từ điển tiếng Hoa039 Từ điển bách khoa các quốc gia

951 Tiếng Trung Quốc (Bảng 6)KHPL: 039.951

5. Đời sống kinh tế người Hoa ở TP. Hồ Chí Minh305 nhóm người

305.7 Nhóm ngơn ngữ

Thêm vào chỉ số cơ bản 305.7 ký hiệu 1-9 (b6). Sau đó thêm *0 và thêm vào

kết quả 1-9 (b2)

-951 tiếng Trung quốc

-597 79 TP. Hồ Chí Minh

KHPL: 305.795 105 977 9

6. Tự học tiếng hàn dành cho người mới bắt đầuKHPL: 495.78

495.7 Tiếng Triều Tiên

8 Sử dụng dạng chuẩn của ngôn ngữPHẦN 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

3.1. Một số nhận xét chung

Nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành mặc dù trải qua nhiều

khó khăn và thử thách nhưng đến nay Thư viện trường ĐH Văn Hố TP. Hồ

Chí Minh có quyền tự hào về những thành quả mà mình đạt được trên mọi mặt

hoạt động. Thư viện trường ĐH Văn Hố TP. Hồ Chí Minh đã góp phần to lớn

vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển trường, nhất là đáp ứng nhu cầu

đọc,sách báo, nghiên cứu học tập và giải trí của sinh viên. Để khẳng định được

vị trí và có những bước phát triển như ngày hơm nay, Thư viện trường ĐH Văn

Hố TP. Hồ Chí Minh đã có những nỗ lực khơng ngừng trong mọi hoạt động

nói chung và đặc biệt trong cơng tác xử lý tài liệu nói riêng. Xử lý tài liệu, xét

về phương diện tổng thể chỉ là 1 khâu trong qui trình nghiệp vụ của Thư viện,

song lại có vai trò hết sức quan trọng.

3.1.1. Những thuận lợi

Trong những năm qua, Thư viện trường ĐH Văn Hoá TP. Hồ Chí

Minh đã và đang cố gắng rất nhiều để hồn thiện và phát triển hơn nữa các

hoạt động của mình và đặc biệt quan tâm đến công tác xử lý, phân loại tài liệu.

Thư viện luôn tập trung nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ,

tin học cho cán bộ Thư viện.

3.1.2. Những khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi nói trên thì Thư viện trường ĐH Văn Hố

TP. Hồ Chí Minh còn gặp những khó khăn sau:

- Hiện nay Thư viện đang sử dụng khung phân loại DDC 23, đây là khung

phân loại hoàn toàn mới tuy nhiên cách phân loại chưa thực sự đúng với chủ đề

của nội dung tài liệu

- Đội ngũ cán bộ của TV mặc dù là những người có trình độ chun mơn

nhưng số lượng cán bộ có trình độ vê ngoại ngữ thành thạo là rất ít. Trình độ

phân loại am hiểu rất ít3.2. Những kiến nghị

Qua việc tìm hiểu cơng tác phân loại tài liệu và thực trạng hoạt động của thư

viện. Để Thư viện trường ĐH Văn Hoá TP. Hồ Chí Minh đạt được mục tiêu đề

ra và hồn thành tốt chức năng của 1 Thư viện thì Thư viện trường ĐH Văn

Hố TP. Hồ Chí Minh cần phải đề ra những biện pháp khắc phục khó khăn:

- Cần cải tiến các thao tác kỹ thuật trong hoạt động xử lý phân loại tài liệu.

+ Đào tạo cán bộ phân loại, xử lý tài liệu: Thư viện trường ĐH Văn Hố TP.

Hồ Chí Minh cần tạo nhiều cơ hội để cán bộ được phát huy khả năng của

mình, thường xuyên gửi cán bộ đi học các lớp tin học bên ngồi, nâng cao

trình độ ngoại ngữ cho cán bộ thư viện với các thứ tiếng khác nhau. Và nâng

cao trình độ nghiệp vụ, am hiểu hơn về khung phân loại.

+ Tăng cường trang thiết bị cho việc xử lý và phân loại tài liệu. Thư viện cần

trang bị thêm máy tính và 1 số thiết bị ngoại vi để xây dựng và quản trị CSDL,

đồng thời phục vụ tra cứu tìm tin của bạn đọc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 5: Dân tộc và nhóm quốc gia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×