Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu chung về khung phân loại DDC 23

Giới thiệu chung về khung phân loại DDC 23

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Các lớp chính được chia nhỏ theo nguyên tắc thập phân (tối đa 10 lớp phái-sinh), sắp xếp theo nguyên tắc từ chung đến riêng, từ khái quát đến cụ thể.

000 Tin học, thông tin và tác phẩm tổng qt

100 Triết lí và tâm lí học

200 Tơn giáo

300 Khoa học xã hội

400 Ngôn ngữ

500 Khoa học

600 Công nghệ

700 Nghệ thuật

800 Văn học

900 Lịch sử, địa lý

Bảng cơ bản

+ 10 lớp chính lần lượt chia nhỏ tối đa 10 phân lớp; mỗi phân lớp lại được chia ra

10 phân đoạn tiếp theo ở các bậc chi tiết hơn theo nguyên tắc thập phân.

+ Phản ánh các khái niệm của các lĩnh vực khoa học từ chung đến riêng, từ kháiquát đến cụ thể, theo quan hệ đẳng cấp.

- Tính đẳng cấp của khung phân loại thể hiện qua độ dài của khung phân loại:

+ Quan hệ ngang hàng: KHPL có cùng đọ dài

+ Quan hệ phụ thuộc: KHPL có độ dài ngắn hơn

+ Quan hệ bao trùm: KHPL có độ dài dài hơn

• Bảng phụ

- Ý nghĩa:

+ Phản ánh các khái niệm được lặp đi lặp lại trong bảng chính (hình thức, cơng

dụng của tài liệu, các dấu hiệu địa lý, ngôn ngữ,..) liên quan đến nội dung tài liệu.

+ Tránh cồng kềnh, phức tạp cho bảng chính

+ DDC 23 có 6 bảng phụ:

Bảng 1: tiểu phân mục chung (trợ ký hiệu tiểu chuẩn)

Bảng 2: các khu vực địa lý và con người

Bảng 3: tiểu phân mục cho từng nền văn học, cho các thể lloaij văn học cụ thể-

(gồm 3 bảng 3A, 3B, 3C)

Bảng 4: tiểu phân mục chung cho từng ngơn ngữ

Bảng 5: dân tộc và nhóm quốc gia

Bảng 6: các ngôn ngữ

Cách sử dung

+ Chỉ sử dụng đểphối hợp với bảng chính mà khơng được phép sử dụng độc lập

+ Ghép trực tiếp: không sử dụng dấu hiệu trung gian

2.3.

Quy tắc phân loại tài liệu theo khung phân loại DDC 23

2.3.1. Nguyên tắc phân loại theo DDC 23

Phân loại theo ngành

Phân loại theo chủ đề được ứng dụng

Phân loại cho chủ đề được bản đến đầy đủ hơn

Nguyên tắc chỉ sốc xuất hiện đầu tiên trong bảng

Nguyên tắc số (0)

Bỏ qua các nguyên tắc trên khi có chỉ dẫn cụ thểTài liệu có 3 chủ đề:

Ba chủ đề đều là tiểu phân mục của chủ đề rộng hơn xếp vào chủ số cao hơn.

• Tài liệu có 2 chủ đề

+ Chọn chủ đề được áp dụng

+ Chọn chủ đề được nghiên cứu đầy đủ hơn

+ Chọn chỉ số xuất hiện đầu tiên trong bảng

+ Chọn chỉ số rộng hơn khi cả hai chủ đề là tiểu phân mục của chủ đề rộng hơn

+ Lựa chọn chỉ số tổng hợp dung chỉ số bao quát cho các chủ đề khi có chỉ dẫn “

Xếp vào”

+ Lựa chọn chỉ số liên ngành sử dụng, chỉ số phân loại đầu tiên của ngành

+ Xếp tác phẩm khơng có chỉ số liên ngành vào ngành được bàn đến đầy đủ hơn

+ Bỏ qua các quy tắc khi có chỉ dẫn cụ thể “ Xếp vào…”

+ Bỏ qua các quy tắc trên khi có hướng dẫn cụ thể tại các đề mục trong khung

phấn loại hoặc bảng ưu tiên.

Quy tắc số (0)

+ Lựa chọn Tiểu phân mục (0) và Tiểu phân mục (1-9) ưu tiên (1-9)

+ Lựa chọn tiểu phân mục (0) và tiểu phân mục (00) ưu tiên (0)

2.3.2. Quy tắc kết hợp các bảng phụ

Bảng Tiểu phân mục chung

Bảng phụ 2

Bảng phụ 3

Bảng Phụ 4 & 6

Bảng phụ 5PHẦN 2: NỘI DUNG

 Bảng 1: Tiểu phân mục chung

-Định nghĩa: TPMC (b1) thường biểu thị hình thái vật lý lặp đi lặp lại( từ

điển,niên giám, ấn phẩm định kì) hoặc cách tiếp cận (lý thuyết, lịch sử, nghiên

cứu). B1 bao gồm ít nhất 2 chữ số trong đó chữ số đầu là chữ số 0 được coi như

một chỉ thị diện đánh dấu sự chuyển tiếp từ chủ đề chính sang chủ đề thiết yếu.

Được áp dụng cho chủ đề hoặc một ngành bất kỳ và sử dụng với chỉ số bất kì-trong bảng chính ( trừ khi có chỉ dẫn ngược lại)

Cách sử dụng bảng TPMC:

+ Thêm bảng 1 vào một lớp chính hoặc phân lớp

+ Thêm bảng 1 vào chỉ số được tạo lập

+ Mở rộng TPMC bằng chỉ dẫn thêm

+ Bảng 1 không được sử dụng Khi TPMC đã là một phần của chỉ số phân loại,chỉ

số phân loại ở dạng chờ trong ghi chú “ bao gồm cả” và chỉ dẫn không dung.

+ Mở rộng bảng 1 với các bảng phụ khác

1. Giáo trình pháp luật đại cương340 luật pháp

340.02-.09 tiểu phân mục chung (bảng chính)

-071 giáo dục ( bảng 1)

KHPL: 340.071

2. Huyền thoại nhạc Pop Michael Jackson782 thanh nhạc

.001-.009 tiểu phân mục chung (BC)

-092 con người (bảng 1)

KHPL: 782.0092

3. Cẩm nang dinh dưỡng cho bé613.2 Chế độ ăn uống (Bảng chính)

-03 Từ điển, bách khoa thư, sách tra cứu (Bảng 1)

=> 613.203

4. Niên giám luật gia Mỹ340 Luật pháp

73 Hoa Kỳ

-05 Xuất bản phẩm nhiều kỳ, niên giám

KHPL: 340.057 3

5. Tạp chí tâm lý học150 tâm lí học

.1- .9 Tiểu phâm mục chung, hệ thống, quân điểm

-05 xuất bản phẩm nhiều kì, tạp chí

KHPL: 150.105 Bảng 2. Các khu vực địa lý và con ngườiNội dung: + Là bảng phụ lớn nhất trong 6 bảng phụ của DDC chủ yếu là kí hiệu

địa lí có thể thêm vào các chỉ số Dewey qua các chỉ dẫn ở bảng phụ và bảng

chính.

+ Bảng 2 cũng boa gồm kí hiệu dành cho thời kì lịch sử và con người.

+ Trong bảng 2 các khu vực địa lý được chia theo khu vực, vùng, địa điểm nói

chung; thế giới cổ đại; thế giới hiện đại

+ Thêm một chỉ số khu vực vào chỉ số phân loại khơng chỉ hồn thành phân loại

tài liệu mà còn hỗ trợ tối đa cho việc sắp xếp chủ đề logic theo khu vực.

Cách sử dụng:

+ Các chỉ số trong b.2 không bao giờ được dùng riêng, mà chỉ được ghép theo

yêu cầu (hoặc trực tiếp) khi có chú thích cụ thể với chỉ số bất kỳ từ bảng chính.

+ Cách ghép bảng phụ 2 với ký hiệu bảng chính: Thêm b.2 vào ký hiệu bảng

chính khi có chỉ dẫn thêm, Ghép thơng qua ký hiệu – 09 (b.1), Ghép trực tiếp khi

có chỉ dẫn, Mở rộng ký hiệu b.2 khi có chỉ dẫn.

*Ghép thông qua ký hiệu - 09 (b.1): Chú ý khi ký hiệu của b.2 được ghép với ký

hiệu của bảng chính thơng qua TPMC – 09 phải tn thủ quy tắc số (0).

* Thêm một phần chỉ số từ b.2: Đôi khi một phần của chỉ số b.2 được thêm vào

chỉ số cơ bản khi có chỉ dẫn

* Ghép trực tiếp khi có chỉ dẫn

* Chỉ số b.2 đặt giữa hai diện chủ đề: Đối với chủ đề luật pháp, chỉ số b.2 đặt

giữa hai diện của chỉ đề theo thứ tự [34 + ngành luật pháp + khu vực pháp quyền

+ đề tài + TPMC].

* Thêm hai chỉ số từ b.2:

+ Có thể sử dụng đồng thời hai ký hiệu của b.2 để phản ánh hai khu vực được nói

đến trong nội dung tài liệu khi có hướng dẫn, thông thường ở mục 300: Quan hệ

đối ngoại, thương mại quốc tế, di cư.+ Nếu khơng có chỉ dẫn ngược lại, TPMC được thêm vào sau chỉ số được tạo lập

từ b.2

+ Dùng 903 – 909 để thêm ký hiệu về lục địa quốc gia cụ thể khi ký hiệu khu vực

đầu tiên được dung để chỉ ra khu vực gốc, trong khi ký hiệu của khu vực thứ hai

nhận diện khu vực trong đó có chủ đề được tìm thấy.

1. Đối thoại với các nền văn hóa: Phần Lan306Văn hóa và thể chế-09Lịch sử nghiên cứu địa lý, tiểu sử (Bảng 1)- 489 7 Phần Lan (Bảng 2)

KHPL: 306.094 897

2. Báo chí Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu chung về khung phân loại DDC 23

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×