Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước

Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chức năng nội bộ

- Bảo đảm để có một cơ cấu tổ chức hiệu quả

nhất.

- Bảo đảm để hành chính phải tuân thủ pháp

luật.

- Giám sát nội bộ là một hình thức phổ biến

trong khu vực hành chính nhà nước

- Chức năng cần thiết để vận hành cơ quan

hành chính vận động có hiệu quả.

- Hành chính có nhiều chức năng nội bộ - bên

trong.

31Các chức năng nội bộ

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)Chức năng lập kế hoạch

Chức năng tổ chức

Chức năng nhân sự

Chức năng ra quyết định

Chức năng lãnh đạo

Chức năng phối hợp

Chức năng ngân sách

Chức năng báo cáo

Chức năng kiểm soát

32Chức năng bên ngoài

Chức năng quản lý ngành, lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về kinh tế

- Quản lý tài chính cơng, dịch vụ công và

công sản

- Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

- Quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động,

việc làm, tiền lương và bảo trợ xã hội

- Quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch

hóa gia đình

33- Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục và y

tế

- Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ

và tài nguyên môi trường

- Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo

- Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh

- Quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính

tư pháp34Chức năng cung ứng dịch vụ cơng

• Cung ứng các dịch vụ giáo dục

• Cung ứng các dịch vụ y tế

• …35IV- CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NHÀ NƯỚC

1. Bối cảnh chung: tồn cầu hóa và hội

nhập quốc tế:

-Xu thế tồn cầu hóa

Thành cơng của một số nước có nền kinh tế

mở như Hàn Quốc, Trung Quốc…

Gia nhập ASEAN 1995

Cộng đồng ASEAN 2015

Gia nhập WTO 2007

Đàm phán TPP 2013

362. Cải cách hành chính ở các nước

trên thế giới

• Tăng cường tư nhân hóa (xã hội hóa ở VN)

• Hướng tới kiểm sốt kết quả dựa trên cơ sở của

quản lý theo mục tiêu kết quả đầu ra MBO

• Điều chỉnh mối quan hệ TW và ĐP (phân cấp,

phân quyền, tự chủ địa phương…)

• Phi quy chế hóa (chuyển giám sát đầu vào và

quy trình thủ tục sang giám sát, đanh giá kết quả

đầu ra)

37• Thay đổi cấu trúc bộ máy hành chính theo hướng

“phẳng” hơn thay cho hình tháp đồ sộ quan liêu là

mơ hình chun gia, tư vấn

• Cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức (mơ hình

quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công: việc

làm & chức nghiệp) thay cho quản lý nhân sự

• Cải cách tài chính cơng (thay cấp tiền theo biên

chế bằng theo chương trình, dự án)

• Hiện đại hóa nền hành chính (ứng dụng cơng

nghệ thơng tin, Chính phủ điện tử…)

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×