Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đạp chân ếch 10-15m

Đạp chân ếch 10-15m

Tải bản đầy đủ - 0trang

40

Bảng 3.3: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập bơi trườn sấp.

Mức độ sử dụngĐiểm Tỉ lệ

quyTTBÀI TẬPRấtQuanquantrọngtrọng

A

1

2Bài tập trên cạn

Ngồi chống tay ra sau đập chân

trườn sấp

Nằm sấp trên bể hoặc ghế đậpBình%đổithường51324371,6%10824880%91014880%3chân trườn sấp

Bài tập từng tay theo 4 nhịp hô4Bài tập phối hợp 2 tay10824880%5Thở tại chỗ

Phối hợp quạt 1 tay bên thuận với10824880%9834676,6%8844473,3%12645286,6%9744575%7944371,6%10914981,6%8934575%10734778,3%10734778,3%6

7

8

9

10

B

11

121314thở tại chỗ theo 4 nhịp

Phối hợp quạt 2 tay với thở tại chỗ

Phối hợp quạt 2 tay với bước nhún

chân tại chỗ

Phối hợp quạt 2 tay với bước nhún

chân đoạn ngắn

Phối hợp quạt 2 tay với thở và

bước nhún chân đoạn ngắn

Bài tập dưới nước

Bám 2 tay vào thành bể ở sau vai

đập chân trườn sấp

Bám 2 tay vào thành bể đập chân

trườn sấp

Duỗi thẳng 2 tay ra trước hình thoi

đập chân trườn sấp ngang bể 510m

Hai tay bám phao đập chân trườn

sấp 10m41

15

16

17

18

19

20

21

22

232425

26

27

28

29Đứng cạnh thành bể cúi người quạt

1 tay trườn sấp

Đứng dưới bể cúi người quạt 1 tay

trườn sấp

Đứng dưới bể cúi người quạt 2 tay

trườn sấp

Đi bộ cúi người quạt 2 tay trườn

sấp 10m

Quạt 2 tay trườn sấp có người đi

sau cầm chân 15m

Bơi trườn sấp chân duỗi thẳng

khép sát hoặc kẹp phao

Thở cơ bản tại chổ

Phối hợp quạt 1 tay bên thuận với

thở tại chỗ theo 4 nhịp

Phối hợp quạt 2 tay với thở đi bộ

ngang bể

Bơi phối hợp quạt 2 tay với thở

ngang bể có người giúp cầm chân

đi sau

Bơi phối hợp tay quạt thẳng + chân

đoạn ngắn nhịn thở

Bơi phối hợp tay quạt co tay +

chân đoạn ngắn nhịn thở

Bơi phối hợp đập chân quạt 1 tay

bên thở

Bơi phối hợp đập chân quạt 2 tay

2-3 chu kỳ 1 lần thở

Bơi phối hợp toàn bộ71034473,3%9924778,3%10644676,6%9744575%61044270%61044270%12715185%51324371,6%10824880%91014880%10824880%8844473,3%10824880%71034473,3%71034473,3%Như vậy, căn cứ vào bảng 3.3, tất cả 29 bài tập bơi trườn sấp được phỏng vấn

chọn 19 bài tập42Bảng 3.4: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập làm quen nước.

Mức độ sử dụngĐiểm Tỉ lệ

quyTTBÀI TẬPQuan

Rất

quan trọng

trọng%đổi

Bình

thườngBài tập làm quen với nước

1Đi lại, chạy, nhảy, nhào người12715185%8934575%2trong nước

Nhịn thở3Thở cơ bản dưới nước81024676,6%4Ôm gối nổi người hoặc sao biển81114778,3%5Đạp thành bể lướt nước12625083,3%6Lặn71034473,3%7Dìu người trong nước51324371,6%Như vậy, căn cứ vào bảng 3.4, tất cả 7 bài tập làm quen với nước được phỏng

vấn và chọn 5 bài tập.

Bảng 3.5: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập hô hấp nhân tạo.

Mức độ sử dụngĐiểm Tỉ lệ

quyTTBÀI TẬPRấtQuanquantrọngtrọng

AHô hấp nhân tạo1Khai thông đường thở1462Đánh thức nạn nhân1363Kiểm tra mạch và hơi thở146Bình%đổithường15490%5286,6%5490%43

4Hà hơi thổi ngạt13615286,6%5Thổi ngạt kết hợp ấn tim8934575%6sờ mỗm tim71034473,3%7Ấn tim51324371,6%Như vậy, căn cứ vào bảng 3.5, tất cả 7 bài tập hô hấp nhân tạo được phỏng

vấn và chọn 5 bài tập.

Bảng 3.6: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập giải thốt có người ơm

bám.

Mức độ sử dụngĐiểm Tỉ lệ

quyTTBÀI TẬPRấtQuanquantrọngtrọng

ABình%đổithườngPhương pháp giải thốt khi bị1ơm túm

Giải thốt khi nạn nhân nắm cổ tay12715185%2Giải thốt khi bị ơm ghì sau gáy12645286,6%10914981,6%12625083,3%13615286,6%12625083,3%14515388,3%1465490%51324371,6%71034473,3%3

4

5

6

7

8

9

10Giải thốt khi bị nạn nhân nắm

một chân

Giải thoát khi nạn nhân bám chặt

lấy cổ

Giải thốt khi bị nạn nhân ơm chặt

phía sau lưng

Giải thốt khi bị nạn nhân ơm

trước ngực

Giải thốt khi bị nạn nhan ôm

cứng 2 tay

Gỡ 2 người đang ôm cứng nhau

Giải thoát khi bị nạn nhân nắm 1

chân

Giải thoát khi bị nạn nhân níu tócTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đạp chân ếch 10-15m

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×