Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  Lao động thơng tin: lao động dành cho việc

thu thập, lưu trữ, xử lý và phân phát thơng tin

Lao động ra quyết định: phần lao động của

nhà quản lý từ khi có thơng tin đến khi ký ban

hành quyết định

CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  

1.1.2 Sơ đồ quản lý một tổ chức dưới góc độ

điều khiển học:

Thơng tin từ 

mơi trường

Thơng tin tác 

nghiệpHệ thống quản lýĐối tượng quản 

Thơng tin ra 

mơi trường

Thơng tin 

quyết địnhCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  

1.1.3 Các mơ hình quản lý một tổ chức:

Cấu trúc giản đơnCấu trúc quan chế máy mócCấu trúc chun mơnCấu trúc phân quyềnCấu trúc nhóm dự ánCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  

1.1.4 Các cấp quản lý trong một tổ chức:

Cấp chiến lượcCấp chiến thuậtCấp tác nghiệpCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  

1.1.4 Các cấp quản lý trong một tổ chức:

Cấp 

                 Quyết định                  chiến lược                         Thơng tin

Cấp chiến 

         Quyết định                             thuật                                    Thơng 

tin

  Quyết định                           Cấp tác nghiệp                              Thơng 

tin

  Dữ liệX

u                D

 liệu            Dữ 

ử lý giao dịữch

liệuCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  

1.1.5 Sơ đồ tổ chức trong doanh nghiệp :

Giám đốc

Phó giám đốc 

(TC)

Kế 

tốnKế 

hoạchPhó giám đốc 

(NL)

Tổ 

chức Văn 

thưBảo 

vệ CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  

1.1.6 Các đầu mối TT ngồi của một DN:

Nhà nước  và 

cấp trênKhách hàng

Doanh nghiệp 

cạnh tranhDOANH NGHIỆP

Hệ thống quản lýDoanh nghiệp 

có liên quan

Doanh nghiệp 

sẽ cạnh tranhĐối tượng quản lýNhà cung cấpCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  

1.2 HỆ THỐNG THƠNG TIN

1.2.1 Định nghĩa hệ thống thông tin và các bộ

phận cấu thành:

Thơng tinThơng tin kinh tếThơng tin quản lýQ trình xử lý thơng tinCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  

Hệ thống thơng tin:Là một tập hợp gồm con người, các thiết bị phần

cứng, phần mềm, dữ liệu … thực hiện các hoạt

động thu thập, lưu trữ, xử lý và phân phối thông

tin trong tập hợp rằng buộc là mơi trườngCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  

Các bộ phận cấu thành hệ thống thơng tin:

Nguồn

Thu 

thậpĐích

Xử lý và 

lưu trữ

Kho dữ 

liệuPhân 

phátCHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN  Đặc trưng của hệ thống thơng tin:- Phải được thiết kế, tổ chức phục vụ nhiều lĩnh

vực hoặc nhiệm vụ tổng thể của một tổ chức

- Đạt mục tiêu là hỗ trợ ra các quyết định

- Dựa trên kỹ thuật tiên tiến về xử lý thơng tin

- Có kết cấu mềm dẻo, phát triển được (HT mở)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×