Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ba nguyên tắc

phát triển một hệ thống thông tin

1. Sử dụng các mơ hình:

Mơ hình logic: cái gì? để làm gì?

Mơ hình vật lý ngồi: cái gì? ở đâu? khi nào?

Mơ hình vật lý trong: như thế nào?2. Chuyển từ cái chung sang cái riêng: đơn

giản hoá. Đi từ cái chung đến các chi tiết. Mơ

hình hố hệ thống bằng các chi tiết

3. Chuyển mơ hình: từ mơ hình vật lý sang mơ

hình logic khi phân tích và từ mơ hình logic sangXây dựng chức năng quản lý kho hàng

Quản lý kho hàng

Nhập hàngXuất hàngKiểm kêXuất trình 

phiếu nhậpXuất trình 

phiếu xuấtKiểm kêNhập hàngGiao hàngGhi sổ gốcGhi sổ gốcGhi sổ danh mụcGhi sổ gốcCHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ 

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THƠNG TIN  

3.1 ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU:

Mục tiêu: cung cấp cho lãnh đạo tổ chức hoặc

hội đồng giám đốc những dữ liệu đích thực để ra

quyết định về thời cơ, tính khả thi và hiệu quả

của một dự án phát triển hệ thống.

* Lập kế hoạch đánh giá yêu cầu

* Làm rõ yêu cầu

* Đánh giá khả năng thực thiCHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ 

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THƠNG TIN  

3.2 PHÂN TÍCH CHI TIẾT:

3.2.1 Mục tiêu: là đưa được các chuẩn đoán về

hệ thống đang tồn tại, xác định mục tiêu cần đạt

được của hệ thống mới và đề ra giải pháp đạt

được mục tiêu.

Phân tích viên phải hiểu thấu đáo về mơi trường

hệ thống phát triển và các hoạt động của chính

của hệ thống thông qua các phương pháp: thu

thập thông tin, mã hoá dữ liệu, sơ đồ chức năng,

sơ đồ luồng thơng tin, sơ đồ luồng dữ liệuCHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ 

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THƠNG TIN  

3.2.2 Thu thập thơng tin:

Phỏng vấnNghiên cứu tài liệuSử dụng phiếu điều traQuan sát3.2.3 Mã hoá dữ liệu:

a. Khái niệm mã hoá dữ liệu:

b. Các phương pháp mã hoá dữ liệu:

Mã hoá phân cấp: hệ thống đánh số đề mục, tài

111 tiền mặt

khoản

1 Chương I

1.1 Bài 1

1.1.1 Mục 1

1.1.2 Mục 2

1.1.3 Mục 3

1.2 Bài 2

1.2.1 Mục 1

1.2.2 Mục 2

2 Chương II1111 tiền mặt việt nam

1112 tiền mặt ngoại tệ112 tiền gửi ngân hàng

1121 tiền gửi ngân hàng VND

11211 tiền gửi NH Ba đình

11212 tiền gửi NH PTNT

1122 tiền gửi ngân hàng USDMã hố liên tiếp: 001, 002, 003Mã hố theo mã xêri: 29/3/1995 – EAN VNMã số quốc gia (893), mã nhà sản

xuất, mã sản phẩm, số kiểm tra

Ví dụ:8 93 5025 33457 6

§ Mã hố gợi nhớ: VND, USD

 Mã hố ghép nối: NTHD1000136

Ví dụ mã hố thí sinh trường ĐH NT 

nCHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ 

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THƠNG TIN  

c. Lợi ích của mã hố dữ liệu:

Nhận diện khơng nhầm lẫn đối tượngMơ tả nhanh chóng đối tượngNhận diện nhóm đối tượng nhanh hơnVí dụ: Mã hố thực thể sinh viên thơng qua trường 

Số thẻ: Khóa, Lớp, Mã hiệu SV trong lớpCHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI 

ĐẶT HỆ THỐNG THƠNG TIN

3.2.4 Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD)

a. Mục tiêu: Phân tích chính xác các hoạt động

của hệ thống thông tin từ cụ thể đến chi tiết.

Chỉ rõ hệ thống cần phải làm gì. Khơng phải

làm như thế nào

b. Ký pháp vẽ một chức năng:

Tên chức 

năngCHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI

ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN

c. Các phương pháp phân rã chức năng:

• Top Down

• Bottom Up

d. Qui tắc lập sơ đồ chức năng:

• Tuần tự

• Lựa chọn

• Phép lặpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×