Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đạo đức cá nhân

Đạo đức cá nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đạo đức cá nhân

Trong xã hội phong kiến Khổng giáo

 Tam cương

Vua­Tơi

Thầy­Trò

Cha­ConNgũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín

Tam tòng: (Phụ ­ Phu ­ Tử)

Tứ đức (Cong­Dung­Ngon­Hanh)Đạo đức cá nhân

Trong xã hội hiện đại (XH cơng dân)

 Tinh thần u nước

 Y’ thức cộng đồng

 Lối sống lành mạnh. Nếp sống văn minh

 Lao động sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp

 Tích cực học tập, cầu tiếnCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành 

đạo đức cá nhânGia đình

Tơn giáo

Tập qn

Kinh nghiệm sống

Tư chất, tình cảm

……………………Đạo đức Hồ Chí Minh

Tìm hiểu đạo đức HCM là tìm hiểu những 

chân giá trị về ứng xử của Người với 

đồng bào, đồng chí, với bè bạn, với kẻ 

địch, và với cơng việc

Tìm hiểu đạo đức HCM qua những trước 

tác

Tìm hiểu đạo đức HCM qua cuộc đời hoạt 

động, sự nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đạo đức cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×