Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH ARTEMIS

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH ARTEMIS

Tải bản đầy đủ - 0trang

phòng ban khác nhau. Tùy theo năng lực, nhân viên có thể được thăng chức hoặc

-chuyển đổi phòng ban khi đó sẽ cập nhật lại hồ sơ nhân viên.

Cập nhật hồ sơ nhân viên

Khi có sự thay đổi cơ cấu nhân sự thì nhân viên phòng tổ chức hành chính phải

cập nhật lại hồ sơ nhân viên cho phù hợp.Hồ sơ nhân viên bao gồm các thông tin chi

tiết về nhân viên: họ tên , ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, phòng ban, chức vụ, mức

lương cơ bản, thành phần gia đình, q trình cơng tác,…Phần mềm cũng hỗ trợ thêm:• Thêm hồ sơ nhân viên khi có nhân viên mới được tuyển dụng

• Xóa hồ sơ nhân viên khi cơng ty có nhân viên thơi việc.

• Sửa hồ sơ nhân viên khi có sự luân chuyển nhân sự hoặc bổ sung thêm thông tin trong

-hồ sơ.

Cập nhật hợp đồng lao động

4.20 Khi nhân viên ký hợp đồng lao động với công ty, hợp đồng lao động sẽ

được lập gồm: hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức có thời hạn, hợp đồng chínhthức khơng thời hạn.

 Quản lý chấm công

4.21 Theo dõi số ngày làm việc, số ngày nghỉ phép, số ngày tăng ca của từng

nhân viên để cập nhập vào bảng chấm công.

 Quản lý tiền lương

- Cập nhật sổ khen thưởng kỷ luật

Khen thưởng kỷ luật là một trong những cách đánh giá mức độ làm việc của nhân

viên. Nhân viên phòng tổ chức hành chính sẽ cập nhật thông tin khen thưởng kỷ luật

của các nhân viên.

-Cập nhật bảng lương

4.22 Dựa vào các số liệu như: mức lương cơ bản, các khoản bảo hiểm, phụ cấp,

thưởng, phạt, … đồng thời dựa bảng chấm công, nhân viên phòng tài chính kế tốn

tính lương cho từng nhân viên và lập bảng lương.

4.23 Mức lương của nhân viên sẽ được tính như sau:

4.24

4.25

Trong đó:• Lương thời gian= Lương cơ bản/24*số công

 Bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí

cơng đồn được tính theo tỷ lệ dưới đây:

Bảng 1.1: Tỉ lệ trích các khoản bảo hiểm

37Các khoản trích theo

lương

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Kinh phí cơng đồn

Cộng (%)Người Lao Động (%)

8

1,5

1

10,54.26

 Phụ cấp gồm phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ăn trưa,. Các khoản phụ cấp được phụ cấp

hàng tháng như sau:

Bảng 1.2: Phụ cấp hàng tháng

4.27 Đơn vị: VNĐ

4.28Chức vụ

4.32Giám đốc

4.36Phó giám

đốc

4.40Kế tốn

trưởng

4.44Trưởng

phòng

4.48Nhân

viên4.29Phụ cấp trách4.30Phụ cấp ăn4.31Phụ cấpnhiệm

4.333.000.000trưa

4.341.500.000xăng xe

4.35500.0004.372.000.0004.381.300.0004.39400.0004.411.000.0004.421.200.0004.43400.0004.45500.0004.461.100.0004.47300.0004.4904.501.000.0004.51300.000 Thống kê, báo cáo

4.52 Thống kê báo cáo theo:

- Báo cáo thông tin nhân sự bao gồm báo cáo thông tin về hồ sơ, về hợp đồng lao động,

-quá trình khen thưởng kỷ luật, quá trình cơng tác, đào tạo của nhân viên.

Báo cáo thơng tin lương theo từng phòng ban và báo cáo thơng tin lương chi tiết của-từng nhân viên công ty.

Báo cáo chấm cơng theo từng phòng ban và báo cáo chấm công chi tiết của từng nhân

viên.4.53

1.1.2 Yêu cầu phi chức năng

 Yêu cầu về hiệu năng của hệ thống

- Thực hiện hiệu quả các chức năng, đạt công suất tối đa.

- Tài nguyên sử dụng: hệ thống phải báo cáo đầy đủ chính xác có thể theo dõi tình hình

quản lí nhân sự của cơng ty tại bất cứ thời điểm nào, giúp người quản lí có thể quản lí

nhân sự được tốt hơn.

38-Yêu cầu thời gian: tốc độ nhanh, thời gian phản hồi của hệ thống không vượt quá 3giây.

 Khả năng mở rộng trong tương lai

- Có khả năng mở rộng thêm các chức năng mới.

- Khả năng tích hợp với phần mềm hỗ trợ khác.

 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện đơn giản, thân thiện với người sử dụng đủ để người dùng có thể sủ dụng nó

một cách dễ dàng: câu nhắc nếu quên nhập, sử dụng đơn chọn, có các biểu tượng phù

-hợp với từng chức năng

Màu sắc hài hồ, dễ nhìn.

Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

Giao diện phải có mục chọn chức năng, trợ giúp. Hệ thống chức năng được bố trí, sắpxếp đơn giản, rõ ràng và thuận mắt.

- Hệ thống hỗ trợ một số thành phần tài liệu hướng dẫn người sử dụng (phần trợ giúp).

- Có hệ thống phím tắt giúp thực hiện các thao tác nhanh hơn, chính xác, hiệu quả.

- Phải có phần điền mẫu để giúp người sử dụng thao tác nhanh và chính xác hơn.

 Yêu cầu về mạng

4.54 Cho phép hoạt động trong mạng cục bộ và mạng internet.

 Yêu cầu khác

- Dễ dàng cho người sử dụng truy cập khai thác tài ngun thơng tin.

- Độ tin cậy: có khả năng chịu lỗi và khắc phục nhanh không làm gián đoạn hoạt động

-của hệ thống.

An tồn bảo mật: thơng tin phải được lưu trữ và bảo mật tốt tránh làm mất mát hoặc-sai lệch thông tin, phân quyền người sử dụng

Thông tin được cập nhật dễ dàng.2. Phân tích thiết kế phần mềm

2.1 Biểu đồ use case

Bảng 2.1. Bảng xác định các tác nhân và đặc tả vắn tắt

Tác nhânNhân viên tổ

chức hành

chính4.58

39NhânCa sử dụngMơ tả

4.55 NVTCHC có thể thêm, sửa hay xóa

Cập nhật hồ sơ nhân

HSNV tùy theo sự thay đổi về nhân sự của

viên.

Công ty.

4.56 NVTCHC tiến hành thêm, sửa, xóa

Cập nhật hợp đồng lao

hợp đồng lao động cho nhân viên khi ký hợp

động

đồng, hoãn hợp đồng hay hủy hợp đồng.

4.57 NVTCHC theo dõi số ngày làm

Chấm công

việc, doanh số trong tháng , số ngày nghỉ

phép, số ngày tăng ca của từng nhân viên

Báo cáo thông tin nhân Thống kê báo cáo tình hình nhân sự các

sự

phòng ban cho Giám đốc công ty.

4.59 Cập nhật bảng

4.60 NVKT lập bảng lương, thêm mới,lương

viên kế tốnGiám đốcCập nhật q trình

khen thưởng kỷ luật.

Báo cáo thông tin

lương

Xem báo cáo nhân sự

Xem báo cáo chấm

công

Xem báo cáo tiền

lương

Xem hồ sơ nhân viênNhân viên

Xem thông tin lương

4.6340sửa hoặc xóa bảng lương theo u cầu của

Cơng ty.

4.62 NVKT có nhiệm vụ thêm mới, sửa,

xóa q trình KTKL cho nhân viên trong

Công ty.

Thực hiện việc báo cáo lương hàng tháng,

quý, năm cho Giám đốc Công ty.

Xem báo cáo, tra cứu thông tin về nhân sự.

Xem báo cáo, tra cứu thông tin về chấm

công, ngày công đi làm, ngày nghỉ.

Xem báo cáo, tra cứu thông tin về lương.

Nhân viên Công ty đăng nhập vào hệ

thống, xem thông tin hồ sơ nhân viên.

Nhân viên Công ty đăng nhập vào hệ

thống, xem thông tin lương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH ARTEMIS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×