Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kiến nghị cho đề tài nghiên cứu

Một số kiến nghị cho đề tài nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN KẾT LUẬN

Trong thời gian thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp, nhờ có sự chỉ bảo tận tình của

giáo viên hướng dẫn Th.S Cù Nguyên Giáp, em đã hoàn thành được đề tài: “Phân tích,

thiết kế phần mềm quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần Phát triển kinh doanh

Artemis”. Trong khn khổ khóa luận tốt nghiệp, em xin giới thiệu một cách tổng

quan nhất về cơ sở lý luận, phần phân tích thiết kế phần mềm quản lý nhân sự tại Công

ty cổ phần phát triển kinh doanh Artemis.

Tuy nhiên, yêu cầu quản lý nhân sự ở Cơng ty trong thực tế là rất lớn, có nhiều

khía cạnh khác nhau, cơng tác quản lý ngày càng có nhiều thay đổi, người sử dụng

ln u cầu những tính năng mới phục vụ tốt công việc của họ. Song, do sự eo hẹp về

thời gian cũng như hạn chế về tài liệu và trình độ nên khóa luận tốt nghiệp này chưa

thể đi sâu vào phân tích đầy đủ mọi nghiệp vụ phát sinh trong thực tế. Vì vậy, khóa

luận tốt nghiệp này khơng tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận

được mọi ý kiến đóng góp của các thầy cơ giáo và các bạn quan tâm đến để tài này để

khóa luận này được phát triển hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh chị đang làm việc trong công ty cổ

phần phát triển kinh doanh Artemis và đặc biệt là Th.S Cù Nguyên Giáp đã tạo điều

kiện để em hồn thành bài khóa luận này.

Sinh viên thực hiện

Phạm Thị Huyền57TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đặng Văn Đức (2002), Phân tích thiết kế hướng đối tượng, NXB Giáo dục.

2. Vũ Thuỳ Dương, Hồng Văn Hải (2008), Giáo trình quản trị nhân lực căn bản, NXB

Thống Kê

3. Ts.Lê Văn Phụng (2011), Các mơ hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối

tượng, NXB Thông tin và truyền thông.

4. Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Trác Thức (2007), Giáo trình nhập

mơn cơng nghệ phần mềm, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

5. Bin Lu, Changyu Liu, Tiezhu Zhao (2015), Đề tài nghiên cứu khoa học “A Three-Tier

Salary Management System for Higher Vocational Colleges”.

6. Muhammad Azeem, Masud Ur Rehman, Luận văn thạc sĩ “Salary Management

System”, khóa học 5DV01E, 4DV01E, Linnaeus University.

7. Vũ Anh Quyết, Khoá luận tốt nghiệp “Thiết kế phần mềm quản lý nhân sự tại mỏ than

Cọc Sáu”, lớp Tin 44C - Khoa Quản trị hệ thống thông tin kinh tế, Đại học Kinh tế

quốc dân.

8. Cao Thị Hồng Nhung, Khoá luận tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý

nhân sự tại TRATECHCOM”, Lớp 47A , Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

9. Nguyễn Thị Lịch, Khố luận tốt nghiệp “Phân tích và thiết kế hệ thống nhân sự tại

công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Long”, khoa Tin học kinh tế, Trường Đại học Kinh

tế Quốc dân.PHỤ LỤC 1

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆPChúng em cam kết mọi thông tin cung cấp trong điều tra chỉ sử dụng cho mục

đích nghiên cứu, khơng có mục đích thương mại. Cam kết không tiết lộ thông tin tại

phiếu khảo sát này cho bên thứ ba.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Artemis

THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU:

4.70 Họtên:.……………………………………………………….Nam/nữ:.……….

Vị trí cơng tác:………………..…………………………..……………………..

1.

a.

b.

c.

2.

a.

b.

c.

3.

a.

b.

c.

4.

a.

b.

5.Mức độ hài lòng về cơng tác quản lý nhân sự của cơng ty?

Hài lòng

Tương đối hài lòng

Khơng hài lòng

Trong năm 2016, số lần cơng ty tính sai lương của anh (chị) là:

Khơng lần nào

1 – 5 lần

Trên 5 lần

Mức độ hài lòng của anh (chị) về việc tính lương?

Hài lòng

Bình thường

Khơng hài lòng

Nhu cầu cần xây dựng phần mềm quản lý nhân sự?

Cần thiết

Không cần thiết

Theo anh (chị), tại sao công ty chưa sử dụng phần mềm quản lý nhân sự chuna.

b.

c.

d.

6.dụng?

Chi phí cao

Trình độ nhân viên không đủ

Phần mềm không ổn định

Không phù hợp với doanh nghiệp

Nếu công ty sử dụng phần mềm trong cơng tác quản lí nhân sự thì anh (chị) nghĩa.

b.

c.

d.

e.

7.

a.phần mềm này cần đáp ứng được các tiêu chí gì?

Dễ sử sụng, độ chính xác cao

Đầy đủ chức năng

Giao diện thân thiện với người dùng

Tính ổn định cao

Chi phí thấp

Đánh giá mức độ hài lòng về việc quản lý hồ sơ nhân viên hiện tại?

Rất hài lòngb.

c.

8.

a.

b.

c.

9.

a.

b.

c.Khá hài lòng

Khơng hài lòng

Đánh giá mức độ hài lòng về việc quản lý khen thưởng kỷ luật hiện tại?

Rất hài lòng

Khá hài lòng

Khơng hài lòng

Đánh giá mức độ hài lòng về việc quản lý lương nhân viên hiện tại?

Rất hài lòng

Khá hài lòng

Khơng hài lòngPHỤ LỤC 2

CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

- Anh (chị) hãy cho biết phương thức quản lý nhân sự tại Công ty là phương thức nào?

- Phần mềm được sử dụng trong quản lý nhân sự là gì? (excel, …)

10. Về quản lý thơng tin nhân viên:

- Anh (chị) hãy cho biết thông tin nhân viên được lưu trữ như thế nào?

- Khi anh (chị) tìm kiếm thơng tin nhân viên có mất nhiều thời gian khơng?

- Anh (chị) thấy khó khăn hay hạn chế gì trong việc quản lý thơng tin nhân viên như

vậy?

11. Về tính lương

- Anh (chị) tính lương cho nhân viên như thế nào?

- Theo anh (chị) hạn chế của việc tính lương như vậy là gì?

12. Về chấm cơng

- Cách chấm công nhân viên trong Công ty được thực hiện như thế nào? (chấm công

theo ngày, chấm công theo giờ, …)

- Theo anh (chị) hạn chế của việc lập bảng chấm cơng là gì?

13. Về lập báo cáo

- Thời gian để lập được 1 báo cáo khi có yêu cầu của giám đốc?

- Khi lập báo cáo thường gặp phải khó khăn gì?

14. Nếu có phần mềm quản lý nhân sự chuyên dụng, anh (chị) muốn phần mềm đó có

những chức năng gì?

4.71 (quản lý nhân viên, quản lý chấm công, quản lý tiền lương, báo cáo, quản lý

hợp đồng lao động, …)

4.72

4.73

4.74

4.75

4.76

4.77

4.78

4.79 PHỤ LỤC 3

4.80 Biểu đồ tuần tự

4.814.82

4.83 Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự Thêm KTKLHình 2.24: Biểu đồ tuần tự Xóa KTKLHình 2.25: Biểu đồ tuần tự Sửa HDLDHình 2.26: Biểu đồ tuần tự Xóa HDLDPHỤ LỤC 4

BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNGHình 2.27 Biểu đồ hoạt động Cập nhật Bảng lươngHình 2.28 Biểu đò hoạt động cập nhật Sổ KTKLTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kiến nghị cho đề tài nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×