Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.9: Biểu đồ mô hình quan hệ 55

Hình 4.9: Biểu đồ mô hình quan hệ 55

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tầm quan trọng của đề tài

1.1. Tính cấp thiết của đề tài:

Ngày nay, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chuyển mình đi lên và

tiếp nhận những thành tựu khoa học mới. Và trên thực tế, chúng ta đã được chứng kiến

sự phát triển vô cùng to lớn của công nghệ thông tin và tầm quan trọng của nó trong

các tổ chức xã hội cũng như trong tất cả các doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ

thông tin trong quản lý đã trở nên khá phổ biến ở các mặt bởi nó giúp thu thập, xử lý

thơng tin một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả.

Đối với mỗi quốc gia con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất

quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Cơng tác

quản lý nhân sự trước kia chưa được coi trọng khi mà con người như quan tâm đến

máy móc thiết bị, cơng nghệ, xem nhẹ vai trò của con người. Trong xu thế tồn cầu

hố, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế

ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn thì lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào

có tình hình nhân sự chất lượng cao. Chính vì vậy, quản trị nhân sự đang thực sự trở

thành yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.

Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản lý con người. Quản trị nhân sự hay quản lý

con người trong một tổ chức là cả một quá trình xây dựng và thực hiện các hành độngnhững cái tác động đến nhân viên để khơi gợi và sử dụng hiệu quả trình độ và khả

năng của mọi cá nhân nhằm giúp tổ chức đạt được thành công, đạt được mục tiêu đề

ra, tuy nhiên phải đảm bảo rằng lợi ích của từng cá nhân phải đảm bảo, hài hòa với lợi

ích của tổ chức.

Cơng ty Cổ phần Nhựa Thăng Long với chức năng chính là chuyên phân phối

các sản phẩm ngành nhựa. Với hệ thống tổ chức của Công ty ngày càng mở rộng, việc

quảnlý nhân sựvà tiền lương ngày càng phức tạp đòi hỏi cơng ty phải có một cơ chế

quản lí hiệu quả, tiết kiệm chi và phù hợp với thực tại phát triển của công ty trong hiện

tại và tương lai. Tuy nhiên hiện tại Cơng ty còn có nhiều vấn đề trong quản lí nhân sự,

việc quản lý vẫn ở dạng tin học hóa cục bộ và chưa thống nhất, chưa hình thành rõ

ràng một hệ thống quản lý nhân sự. Thực tế hiện nay việc quản lý nhân sự tại Công tychỉ đuợc xây dựng và quản lý trên Excel, các văn bản chủ yếu được lưu trữ bằng giấy,

hay các bộ nhớ thứ cấp, việc truyền tải dữ liệu chủ yếu bằng email và fax gây khó

khăn rất nhiều cho các hoạt động kinh doanh, khai thác và sử dụng thơng tin dữ liệu.

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự để nâng cao vấn đề nắm bắt con

người, tổ chức, nhân viên của Công ty là cần thiết.

1.2.Ý nghĩa:

Việc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

như giúp doanh nghiệp có thể quản lý thơng tin một cách chính xác, đồng thời tiết

kiệm tối đa chi phí quản lý và thời gian cho quản lý nhân sự. Hơn hết, việc có một hệ

thơng quản lý chung sẽ tạo sự thống nhất thơng tin giữa các bộ phận phòng ban trong

công ty, giảm thiểu tối đa những nhầm lần, tránh ảnh hưởng đến các hoạt động khác

của công ty. Hỗ trợ các quy trình quản lý thơng tin hồ sơ nhân viên, chấm cơng, lập

lịch và tính lương nhân viên.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu: “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự cho công ty

cổ phần Nhựa Thăng Long”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm:

Thứ nhất, hệ thống hóa kiến thức một số lý luận về phân tích và thiết kế hệ thống

thông tin trong doanh nghiệp như khái niệm, phân loại, phương pháp phân tích thiết kế

hệ thống.

Thứ hai, hệ thống hóa kiến thức lý luận cơ bản về quản lý nhân sự, mơ hình quản

lý nhân sự nói chung và của cơng ty nói riêng.

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tình hình quản lý nhân sự tại cơng ty, từ

đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp có thể áp dụng, tiến hành phân tích thiết kế hệ

thống thơng tin quản lý nhân sự cho công ty cổ phần Nhựa Thăng Long và tình hình

ứng dụng CNTT tại cơng ty. Trong đó tập trung chủ yếu vào phân tích, đánh giá thực

trạng về cơng tác quản lý nhân viên , phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự tại

công ty cổ phần Nhựa Thăng Long. Từ đó xây dựng một bản phân tích thiết kế quản lý

nhân sự phù hợp, giải quyết được bài toán quản lý nhân sự của công ty, giúp công ty

đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý lao động, quản lý khen thưởng kỷ luật,

lương thưởng cho nhân viên…nhằm hoàn thiện hệ thống đáp ứng được đầy đủ nghiệpvụ quản lý nhân sự, hệ thống mang tính dễ sử dụng và bảo trì và có khả năng mở rộng,

tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai, đem lại hiệu quả trong công việc.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý và các thành phần của hệ thống thơng tin

quản lý nhân sự, kiến thức phân tích thiết kế hướng đối tượng UML. Thêm vào đó là

Lý thuyết về quản lý nhân sự, hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty Cổ phần

Nhựa Thăng Long.

Đồng thời, sử dụng trình phần mềm để phân tích thiết kế trong đề tài là Rational

Rose, phân tích theo hướng đối tượng UML.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long

4. Phương pháp nghiên cứu đề tài:

Đề tài được sử dụng các phương pháp:

4.1 Phương thức thu thập thông tin của doanh nghiệp:

Nhìn chung, các dữ liệu chính sẽ được tổng hợp và lưu trữ trên máy chủ của

cơng ty. Sẽ có một bộ phận thực hiện những yêu cầu này của doanh nghiệp. Sau đó,

tồn bộ các thơng tin giao dịch hay thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ trên cả

máy tính và văn bản giấy tờ, sẽ được bảo mật bởi nhân viên của Công ty, đồng thời

được lưu trên máy chủ. Ngồi ra, nhân viên phải có trách nhiệm tự thu thập thông tin

lấy từ khác nguồn khác nhau như Internet, văn bản, báo chí … Đồng thời, các phương

pháp điều tra khảo sát cũng sẽ được tiến hành. Tóm lại, cơng ty chủ yếu sử dụng các

phương pháp nghiên cứu nghiên cứu tài liệu, quan sát trực tiếp hoặc thơng qua internet

là chính để thu thập thơng tin. Cơng ty khơng có bộ phận thơng tin, chun thu thập

thơng tin, mà tùy vào tính chất và loại thơng tin cần thu thập thì sẽ giao nhiệm vụ cụ

thể cho phòng ban hoặc cá nhân.

4.2. Phương thức xử lý thơng tin:

Tồn bộ các thơng tin của Cơng ty sẽ được thực hiện và xử lý qua các phần mềm

ứng dụng của Microsoft Office. Ngồi ra, Cơng ty sẽ thực hiện các kết quả cuối cùng,báo cáo, xử lý do phần mềm kế toán. Ở một số thời điểm nhất định, có những kỹ thuật

xử lý thơng tin vượt quá tầm kiểm soát của nhân viên hiện thời, đồng nghĩa với việc

Công ty phải thuê nhân viên thời vụ giúp kê khai, rà sốt thơng tin của các dự án. Y

kiến phản hồi của khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh ,… được xử lý thủ công

dựa trên sự hiểu biết và kinh nhiệm để đưa ra những quyết định, chính sách phù hợp

cho cơng ty.

Ngồi ra còn kết hợp các phương pháp như kháo sát, phỏng vấn, điều tra… trong q

trình nghiên cứu.

5. Kết cấu khóa luận

Ngoài những phần như: Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục bảng biểu, Sơ đồ hình

vẽ, Danh mục từ viết tắt, Kết Luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, kết cấu khóa luận bao

gồm ba chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin quản lý

nhân sự cho công ty cổ phần Nhựa Thăng Long

Nội dung của chương này nhằm hệ thống hóa một số các kiến thức về nhân sự,

quản lý nhân sự, PTTK hệ thống cũng như tổng quan về tình hình PTTK hệ thống

quản lý nân sự trong và ngồi nước

Chương 2: Phân tích, đánh giá thực trạng HTTT quản lý nhân sự tại công ty

Cổ phần nhựa Thăng Long

Chương 2 của khóa luận sẽ đi tìm hiểu, phân tích thực trạng của hệ thống thông

tin quản lý nhân sự tại công ty cổ phần Nhựa Thăng Long – đối tượng nghiên cứu

chính của đề tài.

Chương 3: Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhân sự tại công ty cổ phần

Nhựa Thăng Long

Chương 3 thể hiện quá trính phần tích thiết kế hệ thống, từ việc thể hiện mơ tả

bài toàn phù hợp với thực trạng đến các bước phần tích chi tiết. Từ đó đưa ra một số

các kiến nghị và đề xuất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.9: Biểu đồ mô hình quan hệ 55

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×