Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.3: Các bước phát triển hệ thống hướng đối tượng

Hình 1.3: Các bước phát triển hệ thống hướng đối tượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kolhapur, Maharashtra, India. Bài viết có ưu điểm: Thể hiện và phân tích chi tiết tầm

quan trọng mang tính vĩ mô của hệ thống thông tin áp dụng trên việc quản trị nguồn

nhân lực của một doanh nghiệp ở hiện tại và tương lai. Nhưng điểm trừ khá lớn người

viết chứng tỏ rằng để áp dụng HTTT cần nhưng yêu cầu, qui chuẩn khắt khe về con

người và công nghệ, cách hoạt động của hệ thống, điều mà không phải doanh nghiệp

nào cũng đủ điều kiện để đáp ứng, nhất là mơi trường đang phát triển như Việt Nam,

thậm chí một số nước phát triển cũng gặp những khó khăn nhất định khi áp dụng vào

thực tiễn.

Bài luận: “Management Information System Design on Human Resource

Management of Kampala International University: Design and Implementation.” Achola A.* Rose School postgraduate and Research Box 2000, Kampala, Uganda. Bài

viết có những ưu thế to lớn khi đem lại cho người đọc những kiến thức học thuật về

tầm quan trọng của việc phân tích thiết kế hệ thống thông tin trong việ quản trị nhân

sự. Thế nhưng, đây là một lĩnh vực còn khá mới mẻ, bài luận văn của Achola dường

như chưa có một ví dụ rõ ràng khi áp dụng và thiết kế thực tiễn cho vấn đề nghiên cứu.CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA

CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Nhựa Thăng Long

2.1.1. Q trình thành lập

Cơng ty cổ phần nhựa Thăng Long hiện nay đang được điều hành dưới sự lãnh

đạo của bà Vũ Thu Hương, tổng giám đốc công ty và ơng Lê Hồng, chủ tịch hội đồng

quản trị. Thời gian đầu công ty được thành lập những năm 1994. Từ những ngày mới

thành lập 1994 đến năm 2000: Đây là giai đoạn hình thành và phát triển của công ty cổ

phần nhựa Thăng Long, nhiều trang thiết bị thời điểm này còn nhiều mặt hạn chế, chưa

hiện đại, được đưa vào lắp đặt nhằm phục vụ cho công việc sản xuất. Sau đó, giai đoạn

từ năm 2001-2011: Sau nhiều năm chịu khó đổi mới, thay đổi các phương thức sản

xuất, công ty đã mở rộng khách hàng, đồng thời tìm ra các đối tác lớn như Cocacola,

Pepsy, Heneiken. Từ năm 2012- nay: Công ty đang ngày càng đầu tư và mở rộng đa

dạng các loại sản phẩn về nhưa, bao bì, cung cấp sản phẩm nhựa cho các ngành khác:

Dệt may, Hóa chất, Rượu bia, nước giải khát, y dược, tái chế phế liệu.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức:

Thăng Long là doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên giàu sức sáng

tạo, kỉ luật và rất kinh nghiệm đặc biệt trong hai lĩnh vực kinh tế và kĩ thuật, được đào

tạo bài bản, có nhiều bộ phận có nhân viên được đào tạo ở nước ngồi.

Số cán bộ nhân viên chính thức: 28 người

Số Thứ tự

1

2

3

4

5

6

7

8

9Chức vụ

Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng kế hoạch kinh doanh

Phòng tơ chức hành chính

Phân xưởng sản xuất

Phòng kế tốn

Phòng kĩ thuật Cơ điện

Bộ phận kỹ thuật cơng nghệ

chất lượng

Bộ phận tài chínhSố lượng nhân viên (người)

1

2

3

2

3

3

3

4

410Phòng bảo vệ3

Bảng 1.1: Bảng nhân sựa. Ban giám đốc: Ban giám đốc của Công ty điều hành hằng ngày hoạt động sản xuất

kinh doanh trong Công ty, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước Hội đồng

quản trị và Đại hội đồng cổ đông công ty. Thay mặt Cơng ty và đại diện cho tồn thể

cán bộ công nhân viên quan hệ pháp lý với các tổ chức, đơn vị bên ngồi, đảm bảo lợi

ích chung của Công ty. Điều hành công tác Kinh doanh theo ủy quyền của Hội đồng

quản trị, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác sản xuất, kỹ thuật, chất lượng, trực

tiếp Quản lý điều hành các Phân xưởng sản xuất.

b. Phòng tổ chức hành chính: Hành chính là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Cơng ty,

có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện Công tác tổ chức, lao động tiền lương,

công tác thi đua khen thưởng, quản lý hành chính, y tế và chăm lo đời sống sức khỏe

cho người lao động, Đồng thời tổng hợp tình hình kinh tế xã hội, dự thảo văn bản nội

bộ, đối nội đối ngoại. Tổ chức quản lý nhân sự Cơng ty, xây dựng các chương trình thi

đua, khen thưởng, đề bạt, sắp xếp nhân sự ở các phòng ban. Xây dựng quy chế trả

lương, thực hiện công tác lương, đào tạo, tập huấn, tuyển dụng nhân sự toàn Cơng ty.

c, Bộ phân Tài Chính: Tham mưu cho Hội đồng quản trị cho các lĩnh vực cơng tác tài

chính, ký kết hợp đồng kinh tế, giám sát các hoạt động tài chính của Cơng ty. Nhiệm

vụ: Lập kế hoạch thu chi tài chính hàng năm chương trình HĐQT phê duyệt, xây dựng

kế hoạch khai thác, phát triển vốn của cơng ty. Phân tích tình hình tài chính của cơng

ty, xây dựng các quy định về chi tiêu tài chính, kiểm sốt ngân quỹ, chi tiêu

d. Phòng Kế tốn: Tham mưu cho Hội đồng quản trị cho các lĩnh vực cơng tác kế tốn,

quản lý tài sản , thanh quyết tốn hợp đồng kinh tế, kiểm sốt các chi phí hoạt động

của Công ty, quản lý vốn và tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế tốn của

Cơng ty. Tính tốn thu chi và kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư,

theo dõi đối chiếu công nợ, triển khai công tác nghiệp vụ kế tốn chính trong tồn

Cơng ty.

e. Phòng kế hoạch kinh doanh: Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty bao gồm các công

tác kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh. Tham

mưu xây dựng kế hoạc sản xuất kinh doanh, điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh

của công ty. Công tác thị trường, phát triển thị trường đầu vào, ra của Cơng ty. Thực

hiện mua bán hàng hóa, cung cấp nguyên vật liệu, phế liệu, vật liệu thiết bị, phụ tùng

thay thế đầu vào theo yêu cầu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơng ty.f. Phòng kỹ thuật – cơ điện: Tham mưu kỹ thuật cho Ban lãnh đạo của công ty, bao

gồm công tác quản lý kỹ thuật máy móc thiết bị và khn mẫu, cơng tác sửa chữa, tiêu

chuẩn vật tư cơ điện, hướng dẫn vận hành an tồn máy móc thiết bị sản xuất. Xây

dung kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa theo tuần tháng năm cho máy móc thiết bị khuân

mẫu. Đưa ra các phương án chi tiết về bảo dưỡng sửa chữa.

g. Phòng kỹ thuật Công nghệ- Chất Lượng: Phục vụ công tác quản lý giám sát chất

lượng sản phẩn, kiểm tra giám sát nguyên liệu đầu vào, xây dựng tiêu chuẩn chất

lượng sản phẩm, xây dựng định mức nguyên liệu, chế độ công nghệ cho từng sản

phẩn. Chịu trách nhiệm xây dung tiêu chuẩn nguyên vật liệu đầu vào đáp ứng nhu cầu

sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của khách hàng. Xây dựng sửa đổi, bổ

sung các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, xây dựng quá trình kiểm tra, kiểm soát chất

lượng đối với tất cả sản phẩm sản xuất của Công ty.

j. Phân xưởng sản xuất: Quản lý sắp xếp lao động, sử dụng an toàn, khai thác có hiệu

quả máy móc thiết bị khuân mẫu, sử dụng hiệu quả vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu sản

xuất. Tổ chức các nguồn lực của Phân xưởng, triển khai thực hiện sản xuất sản phẩm

nhựa, chịu trách nhiệm quản lý sử dụng hướng dẫn thao tác vận hành khai thác hiệu

quả máy móc thiết bị, sử dụng hiệu quả vật tư nguyên nhiên liệu và nguồn lực khác

trong phạm vi phân xưởng.

Bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần nhựa Thăng LongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.3: Các bước phát triển hệ thống hướng đối tượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×