Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Cơ sở hạ tầng mạng truyền thông

c. Cơ sở hạ tầng mạng truyền thông

Tải bản đầy đủ - 0trang

tuyển, nghiệ vụ… tồn bộ các thơng tin này được lưu lại trên hệ thống trong file Excel

và bản cứng, các giấy tờ. Khi nhận đủ số hồ sơ công ty sẽ sắp xếp lịch, tiến hành

phỏng vấn để từ đó quyêt định tuyển dụng nhân viên. Sau đó nhân viên quản lý sẽ theo

dõi các hoạt động của nhân viên làm việc. Các thông tin về đào tạo, tuyển dụng hay

đánh giá kết quả hoạt động sẽ được lưu lại trong hồ sơ xin việc của nhân viên. Sau khi

nhận đầy đủ hồ sơ, nhân viên sẽ được sắp xếp thời gian biểu để phỏng vấn. Thông tin

bao gồm nhân viên tuyển dụng, lịch đào tạo, phỏng vấn sẽ được lưu trữ dưới file Excel

và Word, đồng thời cả trên giấy tờ.

Giai đạn thứ hai là việc quản lý tiền lương của cơng ty. Nhìn chung, Tất cả các

khoản tiền cần được thanh toán sẽ được theo dõi bởi kế tốn. Đồng thời, mỗi phòng

ban tự quản lý nhân viên của mình về phân cơng cơng việc, chấm cơng, các dữ liệu

được lưu lại dưới file Excel. Các thông tin này sẽ được chuyển đến bộ phận kế toán

qua email, bộ phận kế toán tiến hành đối chiếu các thông tin cá nhân, cập nhật thông

tin về thuế suất và các khoản khấu trừ khác,…

Trên cơ sở những thông tin này, bộ phận kế tốn sẽ tiến hành tính lương cho

nhân viên. Mỗi nhân viên đăng ký tài khoản ngân hàng với công ty khi bắt đầu làm

việc. Tiền lương nhân viên được công ty trả qua tài khoản ngân hàng.

Đánh giá về quy trình quản lý nhân sự:

Nhìn chung việc quản lý nhân sự hiện tại của công ty cổ phần nhựa Thăng Long

vẫn thực hiện thủ công là chính dưới các cơng cụ hỗ trợ bao gồm Microsoft Word và

Microsof Excel. Đồng nghĩa với việc công ty đang thiếu một hệ thống quản lý hiệu

quả, tác vụ nhanh chóng và hợp lý. Có thể nói, hai cơng cụ trên là hai công cụ cơ bản,

dễ sử dụng, thuận tiện, thêm vào đó là tất cả các nhân viên đều có thể sử dụng được

phần mềm này.

Vậy nhưng còn khá nhiều hạn chế bất cập nếu như cơng ty tiếp tục chỉ sử dụng

các phần mềm cơ bản để hỗ trợ. Về cơ bản, các thông tin và dữ liệu trong tương lai có

thể sẽ lớn hơn rất nhiều, điều đó trực tiếp gây ảnh hưởng lên người sử dụng, làm chậm

quá trình và gây ra sự thiếu hiệu quả trong công việc, ảnh hưởng đến các hoạt động

khác của cơng ty. Tiếp theo đó, càng hình thức quản lý nhân sự bao gồm sắp xếp dữ

liệu, chấm cơng cũng sẽ gây ra sự thiếu chính xác nhất định. Hơn hết, nếu như khơng

có một hệ thống quản lý thống nhất giữa 8 phòng ban như trên, đơi khi sẽ xảy ra sự sai

sót và nhầm lẫn, thiếu hụt, đặc biệt là giữa phòng kế tốn và các phòng ban còn lại.Nói tóm lại, cơng ty Thăng Long có một nhược điểm khá rõ ràng là chưa có một

phần mềm hệ thống thông tin giúp quản lý nhân sự phù hợp nhất, tối ưu nhất, một hệ

thống nhất qn, đảm bảo nhất nên chính vì vậy việc quản lý nhân sự, lương thưởng

của cơng ty đơi lúc còn tồn tại một vài khó khăn. Đây thật ra cũng là điều dễ hiểu khi

quy mô nhân sự của công ty chưa phải quá lớn, đạt mức quy mô của các tập đồn,

cơng ty lớn. Nhưng ở trong kế hoạch dài hạn, với thực trạng hiện tại thì việc Thăng

Long sử dụng một phần mềm quản lý nhân sự sẽ trở nên cấp thiết, từ đó có thể thực

hiện cơng việc dễ dàng, nâng cao năng suất, giúp nhân viên và ban quản trị có thể quản

lý nhân sự hiệu quả hơn.CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ

NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG

3.1. Đặt bài tốn

3.1.1. Mơ tả bài tốn:

Dựa trên quy trình quản lý nhân sự của cơng ty, nhân viên sau khi qua được

phỏng vấn sẽ được tuyển dụng và sau đó ký hợp đồng lao động với cơng ty.

Sau khi được tuyển dụng, các thông tin của nhân viên gồm có: Tên nhân viên, mã

nhân viên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, …. được lưu trong hồ sơ nhân viên. Nhân

viên được chia theo phòng ban và có các chức vụ khác nhau, hưởng chinh sách và mức

đãi ngộ khác nhau.

Hồ sơ của nhân viên sẽ được lưu vào hệ thống. Mỗi nhân viên chỉ thuộc về một

phòng ban, một phòng ban có nhiều nhân viên. Sau khi nhân viên được tuyển dụng,

hợp đồng lao động sẽ lưu cùng hồ sơ nhân viên. Thông tin hợp đồng lao động gồm:

Ngày ký kết, thời hạn, chức vụ, chế độ làm việc.

Lịch phỏng vấn và đào tạo ứng viên sẽ được được cơng ty sắp xếp sau khi có

thơng tin về vị trí, thời gian và địa điểm. Thơng tin về lịch đào tạo gồm có địa điểm,

thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, nội dung đào tạo. Thông tin ứng viên bao gồm

thông tin cá nhân, mã ứng viên, vị trí ứng tuyển, nguyện vọng.

Tồn bộ các thông tin bao gồm ngày làm, ngày nghỉ sẽ được lưu lại và theo dõi

qua bảng chấm công của nhân viên bởi nhân viên quản lý. Bảng chấm công này sẽ

được nhập vào hệ thống tính lương cũng các khoản chi phí như phụ cấp. Sau đó, bộ

phận kế tốn sẽ lập báo cáo để gửi lên ban giám đốc.

3.1.2. Xác định yêu cầu hệ thống

 Yêu cầu chức năng:

Hệ thống quản lý nhân sự thực hiện chức năng:

- Quản lý hồ sơ nhân viên: Bộ phận nhân sự sẽ tìm kiếm và xem thơng tin hồ sơ

nhân viên và cập nhập thơng tin hồ sơ nhân viên khi có sự thay đổi. Quá trình cập nhật

hồ sơ nhân viên gồm có thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân viên.- Quản lý hợp đồng lao động: Bộ phận nhân sự sẽ tìm kiếm và xem thơng tin

hợp đồng lao động và cập nhật thơng tin hợp đồng lao động khi có sự thay đổi. Quá

trình cập nhật hợp đồng lao động gồm có thêm, sửa, xóa hợp đồng lao động.

-Quản lý tuyển dụng và đào tạo: Bộ phận quản lý nhân sự có chức năng cậpnhật thơng tin tuyển dụng khi có yêu cầu , theo dõi lịch phỏng vấn và theo lõi dịch đào

tạo nhân viên để có thể sắp xếp lịch phỏng vấn và đào tạo. Trong khi cập nhật thơng

tin tuyển dụng thì sẽ gồm có : thêm, sửa và xóa ứng viên.

- Quản lý lương: Hệ thống thực hiện chức năng chấm cơng và tính lương. Cơng

thức tính lương: Tiền lương tháng= Số tiền lương chính+ phụ cấp ( nếu có)/ Số ngày

làm việc

- Thống kê báo cáo: Hệ thống thực hiện chức năng thống kê, báo cáo số lượng

nhân viên, chấm công và báo cáo lương.

 Về tổ chức lưu trữ:

Cần lưu lại tất cả các thơng tin, dữ liệu của nhân viên sau khi tìm kiếm, xem,

thêm, sửa, xóa phục vụ cho cơng tác quản lý, thống kê tình hình hoạt động của cơng ty.

 Yêu cầu phi chức năng:

- Khả năng sử dụng: Hệ thống dễ sử dụng đối với những người sử dụng có kinh

nghiệm. Đối với những người có ít kiến thức về tin học cũng có khả năng sử dụng hệ

thống.

- Tính hiệu quả: Tốc độ xử lý nhanh, dữ liệu được xử lý chính xác, tự động lưu

trữ dữ liệu. Hệ thống đáp ứng khả năng truy cập thông tin của nhiều người sử dụng

cùng lúc, cho kết quả nhanh, đảm bảo thông tin không bị gián đoạn giữa chừng.

- Bảo mật: Hệ thống có độ an tồn cao do mỗi người dùng sẽ được cấp một tài khoản,

chính vì vậy các thông tin sẽ không bị để lộ ra ngoài, tránh bị truy cập trái phép

-Giao diện: Giao diện đẹp, thân thiện, sử dụng Tiếng Việt, các màn hình xử lý có

tương đồng về hình thức, các tiêu đề, thông báo rõ ràng, dễ hiểu, các chức năng được

sắp xếp đúng trật tự, dễ tìm kiếm.

Ngồi ra hệ thống phải tương thích với Window XP hoặc Window 7,8; tương

thích với các thiết bị hỗ trợ như máy in, máy fax,…

3.1.3. Sơ đồ phân cấp chức năng:Bảng 3.1: Sơ đồ phân cấp chức năng quản lý nhân sự công ty Thăng Long3.2. Phân tích hệ thống3.2.1. Biểu đồ usecase

Xác định tác nhân:

Các tác nhân tác động lên hệ thống nhân sự bao gồm

Tác nhânCa sử dụngMô tả usecaseĐăng nhậpNhân viên nhân sự có ID và

PASS để đăng nhập vào sự

dụng tất cả các chức năng

của hệ thôngQuản lý thông tin HSNVNhân viên nhân sự tìm kiếm,

sửa, xóa, thêm thơng tin hồ

sơ nhân viên trong CSDL hệ

thống.Quản lý thông tin HĐLĐNhân viên nhân sự tìm kiếm,

sửa, xóa, thêm thơng tin hợp

đồng lao động trong CSDL

hệ thốngQuản lý TD-ĐTNhân viên nhân sự cập nhật

thông tin về tuyển dụng, theo

dõi lịch đào tạo, tuyển dụng

và tiến hành phân cơng cho

nhân viên có trách nhiệm.Quản lý tiền lươngNhân viên nhân sự lập bảng

công cho các nhân viên trong

công ty, cập nhật các thông

tin về ngày nghỉ, phụ cấp,

khấu trừ vào CSDL hệ thống

để làm cơ sở lập bàng lương

nhân viênTổng hợp, báo cáoNhân viên quản lý lập báo

cáo về thông tin nhân viên,

chấm công, tiền lương, tuyển

dụng, đào tạo,…in ra và gửi

cho ban giám đơc khi có u

cầu.Nhân viên nhân sựBảng 3.2: Tác nhân của biểu đồ usecase.

3.2.2. Biểu đồ usecaseTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Cơ sở hạ tầng mạng truyền thông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×