Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT

Tải bản đầy đủ - 0trang

phương án nhập kho. Bộ phận nhập xuất kho đưa ra thơng tin các sản phẩm, hàng hóa

tiềm năng sẽ giúp cho q trình bán hàng của cơng ty hiệu quả hơn. Thông tin nhân

viên: mã nhân viên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, tên nhân viên.

Theo như yêu cầu của cấp lãnh đạo mà có thể có các báo cáo theo ngày, theo quý,

theo tháng hoặc báo cáo đột xuất. Bộ phận xuất nhập kho tiếp nhận và làm báo cáo

như yêu cầu. Báo cáo về số lượng hàng tồn, báo cáo thơng tin hàng hóa, báo cáo tổng

hợp.

3.2.1.2. Đặc tả yêu cầu chức năng

Hệ thống thông tin quản lý kho cần có các chức năng chính sau:

- Quản lý danh mục: Quản lý những thông tin về khách hàng, nhân viên, tài

khoản, hàng hóa, nhà cung cấp.

- Quản lý nhập kho : Quản lý phiếu nhập kho, quản lý lệnh nhập kho

- Quản lý xuất kho : Quản lý phiếu xuất kho, quản lý lệnh xuất kho.

- Báo cáo thống kê: Bộ phận kho lập báo cáo, thống kê về hàng hóa, số lượng

hàng, tình trạng hàng... theo tháng và theo yêu cầu cho ban giám đốc.

3.2.1.3. Đặc tả yêu cầu phi chức năng

a. Yêu cầu về hiệu năng của hệ thống

- Thực hiện hiệu quả các chức năng, đáp ứng yêu cầu của người dùng. Hỗ trợ

các nghiệp vụ chính trong hoạt động quản lý kho của cơng ty.

- Hệ thống báo cáo đầy đủ, chính xác, có thể theo dõi tình hình hàng hóa trong

kho tại bất kỳ thời điểm nào.

- Hệ thống có giao diện thân thiện với người dùng, thuận tiện, dễ sử dụng.

a. Các yêu cầu khác

- Hệ thống thiết kế sao cho tất cả người sử dụng một cách nhanh chóng nhất và

ít gặp phải sai sót nhất.

- Hệ thống cần đạt được tính bảo mật dữ liệu đồng thời lại hỗ trợ việc truy cập

dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.253.2.2. Phân tích HTTT quản lý kho

3.2.2.1. Biểu đồ use case

a. Biểu đồ use case tổng quátBiểu đồ 3.1. biểu đồ use case tổng quát26b.Biểu đồ use case chi tiếtBiểu đồ 3.2. Biểu đồ use case quản lý danh mục27Kịch bản use case quản lý danh mục:

Tên use case- Use case “quản lý danh mục”Tác nhân chính- Nhân viên khoĐiều kiện vào- Nhân viên đăng nhập vào hệ thống và vào module quản lý danh

mụcĐiều kiện ra- Cập nhật thành cơng danh mụcSự kiện chính- Nhân viên đăng nhập vào hệ thống và chọn module quản lý danh

mục, chọn danh mục cần cập nhật

- Hệ thống hiển thị giao diện chính của chương trình

- Nhân viên nhập thơng tin

- Nhân viên ấn nút chức năng đã chọn(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm,

lưu)

- Hệ thống cập nhật thơng tin vào CSDL

- Quá trình cập nhật danh mục kết thúc

- Hệ thống yêu cầu nhập user và pass

- Hệ thống thông báo đăng nhập không thành công nếu như đăng

nhập không đúng và ngược lại.

- Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ nếu không nhập đủ

thông tin.

-Hệ thống báo lưu thành công.Sự kiện phụ28Biểu đồ 3.3. Biểu đồ use case quản lý nhập khoBiểu đồ 3.4. Biểu đồ use case quản lý xuất kho29Biểu đồ 3.5. Biểu đồ use case quản lý tồn khoBiểu đồ 3.6. Biểu đồ use case thống kê, báo cáo303.2.2.2. Biểu đồ lớpBiểu đồ 3.7. Biểu đồ lớp

3.2.2.3. Biểu đồ tuần tự

a. Biểu đồ tuần tự đăng nhập

Nhân viên khi muốn vào hệ thống cần phải mở hệ thống, form đăng nhập sẽ hiện

lên và yêu cầu nhập user và password, nhân viên nhập thông tin vào. Điều khiển đăng

nhập kiểm tra trong cơ sở dữ liệu tài khoản, nếu có thơng tin hiện menu và thông báo

đăng nhập thành công. Nếu sai thông tin thông báo đăng nhập lỗi.31Biểu đồ 3.8. Biểu đồ tuần tự đăng nhập

b. Biểu đồ tuần tự sửa thông tin khách hàng

Nhân viên bán hàng muốn sửa thông tin khách hàng đã có, nhân viên chọn quản

lý danh mục khách hàng và nhấn nút sửa. Tại đây, nhân viên nhập mã khách hàng cần

sửa để tìm kiếm, sau đó nhập lại thông tin tại giao diện form khách hàng. Điều khiển

form kiểm tra thơng tin hợp lệ thì lưu vào CSDL, ngược lại thông báo cho nhân viên.32Biểu đồ 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng sửa khách hàngBiểu đồ 3.10. Biểu đồ tuần tự chức năng báo cáo

333.2.2.4. Biểu đồ hoạt độngBiểu đồ 3.11. Biểu đồ hoạt động hàng hóaBiểu đồ 3.12. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập

34Biểu đồ 3.13. Biểu đồ hoạt động chức năng sửa thông tin

3.2.2.5. Biểu đồ trạng tháiBiểu đồ 3.14. Biểu đồ trạng thái chức năng tìm kiếm35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×