Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC (phiếu điều tra)

PHỤ LỤC (phiếu điều tra)

Tải bản đầy đủ - 0trang

14. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty hiện nay:

[ ]

Cung cấp các giải pháp hệ thống thông tin và dịch vụ hỗ trợ

[ ]

Thiết bị điện, điện tử

[ ]

Sách và ấn phẩm

[ ]

Cung cấp thiết bị viễn thông

[ ] Hệ thống thông tin

[ ]

Bất động sản

[ ]

Khác (ghi rõ):……………………………………………………………

15. Thị trường kinh doanh của công ty

[ ]

Trong nước

[ ]

Quốc tế

16. Hạ tầng kỹ thuật CNTT, HTTT TRONG CƠNG TYSTTTên trang thiết bị1

2

3Máy trạm

Máy chủ

Máy tính để bàn4Máy tính xách tay5

6

7Máy in

Máy chiếu

Máy tính bảng

Thiết bị kết nối mạng

(hub, swich, thiết bị

phát wifi,…)89Số lượng

hiện tạiMức độ đáp ứng

nhu cầu sử dụng

(tốt, khá, trung

bình)Số lượng cần

bổ sung, thay

thếPhần cứng khác16. Cơng ty có áp dụng cơng nghệ thơng tin vào trong hoạt động kinh doanh hay

khơng?

 Có

 Khơng

17. Kết nối mạng nội bộ:  Có

 Khơng

18. Kết nối Internet:

 Có

 Khơng19. Hình thức truy cập Internet?

 Kết nối quay số

 Đường truyền riêng

 Kết nối ADSL

 Không truy cập Internet

 Kết nối không dây

 Đường truyền cáp quang

20. Nhà cung cấp mạng............................................................................................

Tốc độ mạng:……………………………………………………………………

21. Mạng cục bộ của công ty (LAN) đã có hệ thống an ninh mạng chưa? (tường

lửa, phòng chống virus, bảo mật, v.v…):

 Đã có

 Chưa có

22. Các yêu cầu đối với HTTT quản lý Kho

22.1. Đánh giá tầm quan trọng của hệ thống thông tin quản lý kho cho công ty?

 Rất quan trọng

 Quan trọng

 Không quan trọng

22.2. Hệ thống thông tin quản lý kho cần có những chức năng chính nào?

[ ] Quản lý nhập kho

[ ] Quản lý khách hàng

[ ] Báo cáo tồn kho

[ ] Quản lý danh mục

[ ] Báo cáo báo cáo nhập hàng

[ ] Báo cáo thống kê

[ ] Quản lý xuất kho

[ ] Quản lý tồn kho

Khác:……………………………………………………………………………

22.3. Hệ thống thông tin sẽ sử dụng hệ quản trị CSDL nào?

 Microsoft Access SQL Server My SQL SQLite Oracle PostgreSQL Khác ( Mô tả ) ………………………………………………………………..

22.4. Hệ thống thông tin được cài đặt trong môi trường nào?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

22.5. Giao diện của hệ thống thông tin mới cần đảm bảo những u cầu gì?

[ ] Đep, dễ sử dụng

[ ] Có tính nhất quán

[ ] Hỗ trợ tối đa người dùng

[ ]Khác……………………………………………………………………………

22.6. Lựa chọn phần mềm nào để vẽ biểu đồ UML của hệ thống thông tin quản

lý kho?

 Enterprise Architect

 visio Astah

 Rational Rose

22.7. Lựa chọn phần mềm nào để thiết kế giao diện của hệ thống thông tin quản

lý kho?

 Photoshop

 JavaFX Scene Builder

 Visual Studio22.8. Phương pháp nào được chọn để xây dựng và phát triển HTTT quản lý kho

 Mơ hình chữ V

 Mơ hình xoắn ốc

 Mơ hình thác nước

 Mơ hình bản mẫu

22.9. Hệ thống thơng tin quản lý kho được phân tích thiết kế theo phương pháp

nào?

 Phân tích thiết kế theo hướng đối tượng

 Phân tích thiết kế theo hướng chức năng

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Người điền phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC (phiếu điều tra)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×