Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

Khoa: Marketing

PHỤ LỤC 1

PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CƠNG TY

TNHH BẢO TIẾN - CAO MINH

Tôi là: Đỗ Thị Khánh Huyền, sinh viên khoa Marketing, trường Đại học Thương

Mại, đang thực tập tại quý công ty, xin được phỏng vấn Anh ( Chị ) về thực trạng phát

triển thương hiệu của công ty nhằm phục vụ cho việc viết khóa luận tốt nghiệp. Rất

mong được sự cộng tác của Anh ( Chị ).

Tôi xin cam kết giữ bí mật các thơng tin riêng của cơng ty.

THƠNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

Họ và tên:............................................................................................................

Vị trí cơng tác.....................................................................................................

Cơng việc chun trách:......................................................................................

Thâm niên: .........................................................................................................

THƠNG TIN CHUNG VỀ CƠNG TY

Lĩnh vực kinh doanh của cơng ty? .......................................................................

............................................................................................................................

Khách hàng chính của cơng ty là đối tượng nào ?.................................................

............................................................................................................................

Thị trường mục tiêu của cơng ty là gì ?.................................................................

............................................................................................................................

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp thời gian tới ?.......................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................GVHD:ThS.Lê Thị DuyênSVTH: Đỗ Thị Khánh HuyềnKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Marketing

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.Tầm quan trọng của thương hiệu đối với doanh nghiệp?

a. không quan trọng

b. Quan trọng

c. Rất quan trọng.

2. Theo Anh (Chị) thương hiệu có tác dụng như thế nào vơi doanh nghiệp?

a. Nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp

b. Tạo dựng hình ảnh và niền tin của doanh nghiệp đối với khách hàng.

c. Thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng.

d. Tất cả các phương án trên

3. Doanh nghiệp đã hoạch định chiến lược nhằm phát triển thương hiệu của mình chưa ?

a. Có

b. Chưa

4. Doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chưa ?

a. Đã đăng ký

b. Chưa đăng ký

5. Cơng ty có phòng ban hay nhóm quản trị về quản trị thương hiệu điện tử hay

chưa ?

a. Có

b. Chưa

6. Các yếu tố cần chú trọng trong phát triển thương hiệu?

a. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ

b.Các hoạt động quảng cáo

c. Đầu tư tài chính và nhân lực

d. Nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về thương hiệu.

7. Các hoạt động doanh nghiệp đã sử dụng quảng bá thương hiệu?

a. Quảng cáo trực tuyến

b. Quan hệ công chúng

c. Xúc tiến bán

d. Hội chợ triển lãm trực tuyến

e. Tất cả các phương án trên

8. Những khó khăn của doanh nghiệp trong q trình phát triển thương hiệu?

a. Chưa có bộ phận riêng về quản trị thương hiệu

b. Chưa có chiến lược về phát triển thương hiệu

c.Hạn chế về tài chính

d. Hạn chế khác

9. mức độ đầu tư cho việc phát triển thương hiệu?

a. 0 – 1%

b. 1% - 5%

c. trên 5%GVHD:ThS.Lê Thị DuyênSVTH: Đỗ Thị Khánh HuyềnKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Marketing

PHỤ LỤC 2

PHIẾU TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

1. Quý ông/bà đã từng sử dụng hay biết đến sản phẩm gạch ốp lát của Công ty

TNHH Bảo Tiến - Cao Minh chưa?

a, Đã từng sử dụng.

b, Chưa sử dụng nhưng đã nghe tên.

c, Chưa sử dụng, chưa từng nghe tên.

2. Nếu đã từng sử dụng sản phẩm của Bảo Tiến - Cao Minh, ơng/bà có đánh giá

như thế nào về các tiêu chí sau

Rất

Tiêu chíkhơng

hài

lòngKhơngKhơnghàicó ýlòngkiếnHàiRất hàilònglòngCác hình thức chăm sóc khách hàng

Chất lượng sản phẩm

Thái độ tiếp nhận yêu cầu

Tư vấn sau bán hàng

Giải quyết sự cố

Cam kết và thực tế nhận được

Tính đa dạng của sản phẩm

Đáp ứng các thông tin về sản phẩm

Hệ thống phân phối3. Nếu đã từng sử dụng và biết đến sản phẩm, ông/bà có đánh giá như thế nào về

các tiêu chí sau

Tiêu chíGVHD:ThS.Lê Thị DunRấtKhơngKhơngHàiRấtkhơnhàicó ýlònghàiSVTH: Đỗ Thị Khánh HuyềnKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Marketing

g hài

lònglòngkiếnlòngTên TH độc đáo, nổi bật

Tên TH gần gũi, có ý nghĩa

Tên TH dễ nhớ, dễ đọc, dễ nhận biết

Quảng bá TH ấn tượng, đa dạng

Quảng bá TH cung cấp nhiều thơng tin,

quan tâm đến lợi ích cộng đồng

4. Quý ông/bà biết đến Bảo Tiến - Cao Minh thơng qua

a, Người quen.

b, Quảng cáo/Truyền hình.

c, Báo chí, internet, mạng xã hội.

d, Chương trình được cơng ty tài trợ.

e, Trên bao bì (bì thư, hóa đơn,...)

f, Băng rơn, poster, tờ rơi, bảng hiệu, panô quảng cáo.

g, Qua việc sử dụng sản phẩm.

5. Yếu tố chính giúp ơng/bà nhận ra thương hiệu Bảo Tiến - Cao Minh

a, Tên thương hiệu.

b, Logo có tên cơng ty.

c, Slogan.

d, Yếu tố khác.

6. Q ông/bà có ý định sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm của Bảo Tiến - Cao Minh

trong thời gian tới khơng?

a, Có.

b, Khơng.

c, Chưa biết.

7. Q ơng/bà nhận thấy thái độ phục vụ của các đại lý so với cơ sở chính của

cơng ty như thế nào?

a, Tốt hơn.

b, Tốt bằng.

c, Không tốt bằng.

8. Quý ông/bà nhận thấy chất lượng sản phẩm của các đại lý so với cơ sở chính

của cơng ty như thế nào?

GVHD:ThS.Lê Thị DunSVTH: Đỗ Thị Khánh HuyềnKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Marketing

a, Chất lượng như nhau.GVHD:ThS.Lê Thị Duyênb, Chất lượng không bằng.SVTH: Đỗ Thị Khánh HuyềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×