Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Khái niệm về UML (Unified Modeling Language)

- Khái niệm về UML (Unified Modeling Language)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mechanisms (Rules)

Mechanisms là các qui tắc để lập nên bản vẽ, mỗi bản vẽ có qui tắc riêng và bạn

phải nắm được để tạo nên các bản vẽ thiết kế đúng. Các qui tắc này chúng ta sẽ bàn kỹ

trong các bài về các bản vẽ.

-Các loại biểu đồ

Sơ đồ lớp (Class Diagram):Biểu diễn cái nhìn tĩnh về hệ thống dựa trên các khái

niệm lớp, thuộc tính và phương thức.

Các phần tử mơ hình: Lớp. Thuộc tính: Phạm_vitên_thuộc_tính:kiểu_thuộc_tính. Phương thức: Phạm_vi Tên (danh sách tham số):kiểu trả vể

Các kiểu lớp trong UML:Các mối quan hệ trong biểu đồ lớp:

Khái quát hóa/tổng quát hóa (generalization):

Quan hệ kết hợp (association):

Quan hệ cộng hợp/ tụ hợp (Aggregation):

Quan hệ hợp thành (composition)

Quan hệ phụ thuộc (dependency):

Ví dụ:11Biểu đồ Use case:

Biểu diễn sơ đồ chức năng của hệ thống. Mỗi usecase mô tả một chức năng mà

HT cần phải có xét từ góc độ người dùng. Các biểu đồ usecase có thể phân rã theo

nhiều mức khác nhau.

Các phần tử mơ hình:Ví dụ: Hệ thống quản lý thư viện:

- Người quản trị: đăng nhập vào hệ thống, thực hiện cập nhật thông tin và quản lý

các giao dịch mượn, trả sách.

- Bạn đọc: chỉ có thể tìm kiếm, tra cứu thơng tin.Sơ đồ trạng thái (State Machine Diagram):

Biểu diễn các trạng thái và sự chuyển trạng thái của các lớp. Phạm vi của biểu đồ

trạng thái?

Các thành phần của biểu đồ trạng thái:

- Trạng thái (state):12Ví dụ: Trạng thái lớp thẻ mượn sáchSơ đồ thành phần (Component Diagram):

Biểu đồ thành phần được sử dụng để biểu diễn các thành phần phần mềm cấu

thành nên hệ thống.

Một hệ phần mềm có thể được xây dựng từ đầu bằng cách sử dụng mơ hình lớp

như đã trình bày trong các phần trước của tài liệu, hoặc cũng có thể được tạo nên từ

các thành phần sẵn có (COM, DLL).

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram):

Biểu đồ hoạt động biểu diễn các hoạt động và sự đồng bộ, chuyển tiếp các hoạt

động của hệ thống trong một lớp hoặc kết hợp giữa các lớp với nhau trong một chức

năng cụ thể.

13Các phần tử mơ hình:Ví dụ: Chức năng mượn sách

- Khi bạn đọc yêu cầu mượn sách cần kiểm tra xem bạn đọc đó có quyền mượn

và sách cần mượn có còn trong kho hay ko?

- Nếu thỏa mãn cả 2 điều kiện trên mới cho mượn.Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram):

Biểu đồ triển khai biểu diễn kiến trúc cài đặt và triển khai hệ thống dưới dạng các

nodes và các mối quan hệ giữa các node đó. Thơng thường, các nodes được kết nối với

nhau thông qua các liên kết truyền thông như các kết nối mạng, liên kết TCPIP,

microwave…14Sơ đồ tuần tự:

Biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng và các tác nhân theo thứ tự thời gian.

Nhấn mạnh đến thứ tự thực hiện các tương tác.

Các phần tử mơ hình: Đối tượng:

Các thơng điệp (message):- Ví dụ: chức năng đăng nhập151.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.3.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước

Trên thế giới, tình hình nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thơng tin quản lý vào hoạt

động sản xuất kinh doanh rất phát triển. Tiêu biểu có các nghiên cứu ở nước ngồi như

sau:

Tác giả Anthony I. Wasserman với bài báo được công bố lần đầu tiên vào tháng

1, năm 1980 có tựa đề: “Information system design methodology”. Bài báo đã phân

tích tầm quan trọng, cần thiết của việc phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống

thông tin, tác giả bài viết đưa ra những lý do thúc đẩy việc khảo sát, tìm hiểu, tiếp cận

một số cơng cụ kỹ thuật kết hợp với phương pháp để tổ chức, quản lý, hỗ trợ trong

công việc thiết kế phần mềm và cách thức các tổ chức phát triển một hệ thống thông

tin hiệu quả.

Chokgijgarn,Paulpone(1995),MasterProject“Analysis/DesignandDocumentation of an Information System for an Automobile Dealership in Thailand”,

library.uis.edu. Bài nghiên cứu đã phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý chung

bao gồm cả quản lý việc cung cấp các dịch vụ của công ty nhằm giúp công ty giải

quyết vấn đề không trùng khớp số liệu, thất thoát doanh thu dịch vụ cung cấp.

Qua những đề tài nghiên cứu và bài báo trên có thể thấy được xu hướng đầu tư,

phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp rất phổ biến và được

quan tâm cả trong và ngồi nước.Chính vì vậy, việc nên phân tích thiết kế hệ thống

thơng tin quản lý bán hàng cho doanh nghiệp đặc biệt là để quản lý hàng hóa và dịch

vụ - những đối tượng kinh doanh chính được đánh giá là rất có ích cho việc quản lý, ra

quyết định, tăng doanh thu và khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra

câu hỏi, nên phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý hàng hóa và dịch vụ như thế

nào và bằng phương pháp nào để phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của một

doanh nghiệp cụ thể, để việc đầu tư thời gian, tiền bạc và trí lực con người có hiệu quả

như mong đợi. Trước những đòi hỏi chung của thời điểm mà mọi doanh nghiệp đều cố

gắng giảm chi phí tìm

1.3.2 Tình hình nghiên cứu trong nước

Phần mềm quản lý nhân sự đã xuất hiện từ lâu và được thực hiên rộng rãi trên thế

giới. Tuy nhiên phần mềm quản lý nhân sự mới được biết đến nhiều ở nước ta trong

khoảng hơn chục năm trở lại đây cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin nhưng

16đến nay phần mềm quản lý nhân sự đã trở lên phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp có

quy mơ vừa và lớn. Do nhận thấy tầm quan trọng của công tác quản lý nhân sự nên đã

có rất nhiều cơng trình nghiên cứu tới vấn đề này. Sau đây là một số cơng trình nghiên

cứu liên quan:

- Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế phần mềm quản lý nhân sự tại mỏ than

Cọc Sáu” của Vũ Anh Quyết - lớp Tin 44C - Khoa Quản trị hệ thống thông tin kinh tế,

Đại học Kinh tế quốc dân (2010). Luận văn đã làm rõ một số lý thuyết về phương

pháp phát triển hệ thống thơng tin quản lý và quy trình phân tích thiết kế hệ thống

hướng cấu trúc. Luận văn cũng đã hồn thành các bước phân tích thiết hệ thống thơng

tin và xây dựng được mã chương trình.

- - Đồ án tốt nghiệp với đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

nhân sự tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipantex” của Nguyễn Hoàng Hải

khoa (2013) Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội . Đồ án trình bày quá

trình quản lý nhân sự tại cơng ty, nêu thực trạng, phân tích và cài đặt thử nghiệm trên

hệ thống của công ty. Đồ án sử dụng ngôn ngữ C# , cài đặt trên phần mềm SQL sever.

- Khóa luận với đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý nhân sự tại

Cơng ty TNHH TBA Việt Nam” của Hồng Thế Quyền, K52 – Khoa Công nghệ thông

tin, Đại học Vinh (2014). Nội dung của đề tài đã khái quát được các chức năng cơ bản

cho công việc quản lý nhân sự như chấm công, quản lý hồ sơ nhân viên,… và phân

tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý theo phương pháp hướng cấu trúc.17CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHẦN MỀM QUẢN

LÝ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CYBERSOFT

CHI NHÁNH HÀ NỘI

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CYBERSOFT

TẠI HÀ NỘI

2.1.1.Sơ lược về công ty- Tên công ty: Công ty Cổ phần phần mềm quản trị CyberSoft

- Tên giao dịch: Cybersoft

- Năm thành lập: 2003

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa Nhà Viện Cơng Nghệ, Số 25 Vũ Ngọc Phan

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

+ Điện Thoại: 0243.7765.046/047/048

+ Email: Sales@cybersoft.com.vn

- Văn phòng tại Thành Phố Hồ Chí Minh

+ Địa Chỉ: Tầng 2 tòa nhà Galaxy 9 Residence, số 9 Nguyễn Khối, P1, Q4,

TPHCM

- Điện thoại: 0283.6365.236

- Email: Sales@cybersoft.com.vn

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh

 Tầm nhìn: Hướng tới trở thành nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm kế toán

và giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp(ERP) tại Việt Nam

 Sứ mệnh:

-Cung cấp các sản phầm dịch vụ chất lượng cao nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu

chính hãng của khách hàng.

-Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, cam kết trở thành người đồng hành số

1, với phương châm “Cùng khách hàng đi đến thành công!!!”

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động , sáng tạo và nhân

văn, tạo điều kiện thu nhập cao và điều kiện phát triển cơng bằng cho tất cả nhân viên.

2.1.3.Lịch sử hình thành và phát triểnĐược thành lập từ năm 2003, do các kĩ sư phần mềm, các chuyên gia tài chính kế

toán, dựa trên sự kết hợp hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ kinh tế, các quy trình quản lý18của doanh nghiệp và khả năng của công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ cao

theo yêu cầu đòi hỏi của thị trường ứng dụng công nghệ vào quản lý.

2.1.4.Các lĩnh vực hoạt độngCông ty Cổ phần phần mềm quản trị CyberSoft là một công ty hoạt động phát

triển và triển khai các phần mềm như:

- Phần mềm kế toán.

- Phần mềm quản lý bán hàng.

- Phần mềm quản lý mua hàng.

- Phần mềm quản lý kho.

- Phần mềm quản lý vật tư.

- Giải pháp ERP.

2.1.5.Cơ cấu tổ chứcSơ đồ cơ cấu tổ chức của cơng tyHình Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của công ty

Chức năng nhiệm vụ, thành phần các bộ phận trong công ty, cơ cấu nhân lực

của công ty

Ban giám đốc:- Tổng giám đốc: Ơng Lê Cảnh Tồn

- Phó tổng giám đốc: Ơng Nguyễn Tài Cường19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Khái niệm về UML (Unified Modeling Language)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×