1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CYBERSOFT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 69 trang )


của doanh nghiệp và khả năng của công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ cao

theo yêu cầu đòi hỏi của thị trường ứng dụng cơng nghệ vào quản lý.

2.1.4.Các lĩnh vực hoạt độngCông ty Cổ phần phần mềm quản trị CyberSoft là một công ty hoạt động phát

triển và triển khai các phần mềm như:

- Phần mềm kế toán.

- Phần mềm quản lý bán hàng.

- Phần mềm quản lý mua hàng.

- Phần mềm quản lý kho.

- Phần mềm quản lý vật tư.

- Giải pháp ERP.

2.1.5.Cơ cấu tổ chứcSơ đồ cơ cấu tổ chức của cơng tyHình Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của công ty

Chức năng nhiệm vụ, thành phần các bộ phận trong công ty, cơ cấu nhân lực

của công ty

Ban giám đốc:- Tổng giám đốc: Ơng Lê Cảnh Tồn

- Phó tổng giám đốc: Ơng Nguyễn Tài Cường19Phòng kinh doanh và phát triển thi trường:-Khảo sát đánh giá tiềm năng và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng,mở rộng thị

trường sử dụng dịch vụ của cơng ty, tạo lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng,

chăm sóc khách hàng định kì nâng cao uy tín chất lượng, dịch vụ của cơng ty

Phòng quản trị hành chính: Tổ chức thực hiện cơng tác văn phòng, các thủ tục,hành chính.

Phòng tài chính kế tốn: Tổ chức theo dõi cơng tác kế tốn của cơng ty, quảnlý công nợ phải thu, phải trả và thanh quyết tốn với cơ quan quản lý nhà nước.

Phòng giải pháp các doanh nghiệp: Tư vấn triển khai các hệ thống thơng tinquản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp, cài đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ

thống, thiết kế và phát triển sản phẩm theo yêu cầu đặc thù của khách hàng.

Phòng bảo hành và hỗ trợ khách hàng: Tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua điệnthoại, E-mail, web hoặc trực tiếp tại trụ sở khách hàng khi có u cầu.

Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.2.1.6.Tình hình hoạt động kinh doanh

Bảng 2.1: Tình hình hoạt động tài chính 3 năm gần đây của cơng ty

Đơn vị: VNĐ

STT

1

2

3

4

5

6Chỉ tiêu

Tổng tài sản

Doanh thu

Tổng nợ phải trả

Chi phí

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuếNăm 2015

77.125.584.4899

199.288.297. 641

34.612.354.534

47.879.097.269

5.999.977.456

4.799.981.965Năm 2016

86.903.454.893

223.214.985.414

42.412.415.412

48.412.425.642

8.419.653.997

7.468.845.743Năm 2017

107.452.462.565

345.052.528.908

45.426.876.843

49.425.768.843

10.467.426.763

9.108.956.525(Nguồn: Báo cáo tài chính Phòng kế tốn cơng ty Cybersoft)

Nhìn chung tình hình hoạt động tài chính của cơng ty tương đối tốt, tốc độ tăng

trưởng của công ty tương đối cao, cụ thể:

Doanh thu năm 2016 là 223.214.985.414 đồng, tăng 12% so với năm 2015. Năm

2017 doanh thu đã tăng lên đến 345.052.528.908 đồng, tăng 54,58% so với năm 2016.

Có thể thấy trong giai đoạn hết năm 2017 doanh thu của công ty đã tăng rấ lớn. Sở dĩ

doanh thu của cơng ty tăng nhanh trong năm 2017 vì cơng ty bắt đầu triển khai khai

thác dự án thuộc chi nhánh trong miền nam, đồng thời thu về rất nhiều dự án ở các tỉnh

khác trong khắp cả nước.202.2. THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CYBERSOFT TẠI HÀ NỘI

2.2.1 Phương pháp nghiên cứu và kết quả điều tra.

Phương pháp nghiên cứu là phát phiếu điều tra về tình hình ứng dụng CNTT,

HTTT trong công ty

Phần đầu: Thông tin về doanh nghiệp.

1. Cơ sở vật chất

2.Nguồn nhân lực

3.Chi phí xây dựng HTTT

4.Quản tri cơ sở dữ liệu

Phiếu điều tra bằng (Bảng câu hỏi - Questionnaire) là một công cụ thường được

dùng để ghi chép các ý kiến của khách hàng trong phương pháp phỏng vấn. Phiếu điều

tra là một bảng các câu hỏi mà người được phỏng vấn cần trả lời. Việc biên soạn một

bảng câu hỏi phù hợp là một vấn đề quan trọng trong phương pháp này. Các câu hỏi

phải được đặt rõ ràng, tránh hiểu nhầm, tránh những câu hỏi tế nhị khó trả lời.

Hình thức câu hỏi trong phiếu điều tra có câu hỏi đóng và câu hỏi mở.

- Câu hỏi đóng là câu hỏi có sẵn phương án trả lời. Đó là những câu hỏi lựa mà

người điền phiếu chỉ được chọn một phương án, câu hỏi tùy chọn có thể chọn nhiều

hơn một phương án hay các câu hỏi lưỡng cực (có- khơng)

Câu hỏi mở là câu hỏi người điền phiếu tự đưa ra ý kiến phù hợp nhất để trả lời

câu hỏi. Thông tin thu được từ câu hỏi dạng mở có tính chất sâu sắc thể hiện độ chính

xác, quan điểm của người trả lời vì vậy có độ tin cậy cao.

Đối tượng điều tra là các cán bộ công, nhân viên các bộ phận chức năng khác

nhau trong công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp - CYBERSOFT.

Ngoài phương pháp phát phiếu điều tra còn sử dụng phương pháp quan sát thực

tế, phương pháp phỏng vấn ban lãnh đạo công ty.

2.2.2.Kết quả điều tra.

Trong quá trình thực tập tại doanh ngiệp, theo kế hoạch đã vạch ra từng tuần em

đã lập phiếu điều tra và phát ra. Tiến hành phỏng vấn trực tiếp các anh chị cán bộ nhân

viên hiện nay đang công tác và làm việc tại công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh

nghiệp CYBERSOFT.

Số lượng phiếu đã được phát ra: 20 phiếu.

21Số lượng phiếu thu về: 20 phiếu.

Danh sách cán bộ nhân viên điền phiếu điều tra và trả lời phiếu phỏng vấn.

Giám đốc 1. Phó giám đốc 2. Nhân viên triển khai 4. Nhân viên bảo hành 3.

Nhân viên kinh doanh 3. Nhân viên kế toán 4. Nhân viên thiết kế 3.

(Nguồn: Phiếu điều tra khảo sát hệ thống thơng tin cơng ty Cybersoft)

Nhìn chung, kết quả thu được những thông tin tổng quát về doanh nghiệp bao

gồm thông tin cơ bản về công ty, số lượng nhân viên chính thức, các lĩnh vực mà cơng

ty kinh doanh, tình hình tài chính 3 năm gần đây của doanh nghiệp, số lượng chính xác

cơ sở hạ tầng CNTT, mức độ quan tâm của công ty đến HTTT và CNTT. Đồng thời

thấy được nguồn nhân lực và đầu tư đào tạo cho nhân viên về CNTT và HTTT của

cơng ty, hiểu thêm về tình hình sản xuất kinh doanh và đánh giá mức độ hài lòng của

khách hàng với sản phẩm, dịch vụ của công ty. Đây là những thông tin cần thiết phục

vụ cho sau này làm khóa luận.

2.2.3 Trạng ứng dụng cơng nghệ của cơng ty phần mền

CYBERSOFT tại hà nội.

Qua khảo sát cho thấy, công ty CYBERSOFT làm việc theo chế độ tuần làm việc

6 ngày, nghỉ chủ nhật, ngày làm việc 8h. Ngoài ra tùy theo tình hình cơng việc mà nhân

viên cơng ty làm them giờ và làm thêm ngày chủ nhật, tùy theo sự điều động của công ty.

Dưới đây là những công việc cụ thể trong công tác quản lý nhân sự tại công ty:

- Quản lý hồ sơ nhân viên: Trong việc quản lý hồ sơ nhân viên thì nhân viên quản

lý nhân sự thêm hồ sơ nhân viên mới, thơng qua việc tìm kiếm để sửa thơng tin hồ sơ

nhân viên và xóa hồ sơ nhân viên. Trong hồ sơ nhân viên, thông tin về nhân viên được

lưu trữ bao gồm mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện

thoại, chứng minh nhân dân.

- Quản lý lương: Nhân viên phòng kế tốn sẽ quản lý tiền lương bằng cách chấm

cơng và tính lương theo hệ số lương của nhân viên tùy thuộc vào chức vụ. Nhân viên ở

chức vụ nào sẽ nhận được mức lương ứng với từng chức vụ đó.

- Cuối tháng, cuối quý các bộ phận phụ trách các mảng sẽ báo cáo, thống kê các

thông tin cá nhân hoặc thông tin lương của nhân viên tùy theo yêu cầu của ban lãnh

đạo. Ngồi ra ban lãnh đạo cũng có thể yêu cầu báo cáo bất cứ lúc nào cần thông tin

như thông tin chi tiết bảng lương, hồ sơ nhân viên,…22Năm 2018, CYBERSOFT(Văn phòng tại HN) có hơn 55 nhân viên trong đó có

nhiều nhân viên trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khách hàng và chuyên sâu trong lĩnh

vực tư vấn, công nghệ thông tin, quản lý nhân sự..

Số lượng cán bộ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực CNTT:

Cán bộ, nhân viên phần cứng là 5 ngườiCán bộ, nhân viên phần mềm:Nhân viên triển khai là 37 ngườiNhân viên bảo hành 11 ngườiNhân viên phát triển 2 ngườiĐội ngũ nhân viên tại CYBERSOFT được tuyển chọn từ các trường đại học, cao

đẳng đạo tạo chuyên nghiệp về CNTT Vậy nên việc quản lý nhân sự là ngày càng quan

trọng, phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức cho cơng ty. Cũng vì thế xây dựng lực

lượng nhân sự bền vững là mục tiêu lâu dài của công ty và là vấn đề cần quan tâm

hàng đầu của công ty.

Kết quả cho thấy việc quản lý nhân sự của cơng ty vẫn ở dạng tin học hóa cục bộ

và chưa thống nhất, chỉ được làm việc và quản lý trên sổ sách, cùng với việc sử dụng

công cụ tin học văn phòng như Word và Excel để xử lý và lưu trữ thơng tin về nhân sự,

chưa hình thành rõ ràng một hệ thống quản lý nhân sự. Nhân sự khơng thể xuất báo

cáo về tình trạng học vấn, bằng cấp, báo cáo về q trình cơng tác của nhân viên theo

yêu cầu đột xuất của ban lãnh đạo.

Từ những thực trạng về hệ thống thông tin quản lý nhân sự hiện tại của công ty,

khi được hỏi về nhu cầu cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự hồn tồn

mới thì đa số các nhân viên đều cho rằng đó là một cơng việc cần thiết. Kết quả phỏng

vấn được thể hiện qua hình dưới đây:

Nhu cầu xây dựng HTTT quản lý nhân sự23Biểu đồ :2.1 Nhu cầu xây dựng HTTT quản lý nhân sự cho công ty

(Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng Excel)

Vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng được hệ thống thông tin quản lý

nhân sự đáp ứng được nhu cầu quản lý, sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả của

công ty CYBERSOFT

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CYBERSOFT

Thơng qua việc phân tích thực trạng phần mềmthông tin quản lý nhân sự hiện tại

của công ty Cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp phần mềm quản lý Excel ở trên

em nhận thấy rằng việc quản lý nhân sựu của công ty Cổ phần phần mềm quản trị

doanh nghiệp rất cồng kềnh và không linh hoạt, các cơng việc còn trùng lặp giữa các

phòng ban. Kế toán nhân sự phải thực hiện rất nhiều các công việc và lặp lại nhiều lần.

Như vậy đánh giá về các mặt cụ thể các thành phần của phần mềm thông tin quản

lý nhân sự hiện tại của công ty Cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp CyberSoft

như sau:24Đơn vị: % (phần trăm)Biểu đồ: 2.2 Mức độ hài lòng trang thiết bị phần cứng của phần mềm quản

nhân sự.

Về phần mềm: Phần mềm thông tin quản lý nhân sự hiện tại của của công ty Cổ

phần phần mềm quản trị doanh nhiệp CyberSoft được thực hiện trên phần mềm quản

lý Excel 2003 và Excel 2007. Đây là phần mềm tin học văn phòng cơ bản trong quản

lý và được sử dụng khá đơn giản. Phần mềm quản lý Excel đã đáp ứng được những

yêu cầu nghiệp vụ về quản lý chấm công và lương nhưng thể cho ra bản báo cáo tự

động cũng như lưu trữ thông tin khi số lượng dữ liệu ngày một nhiều.

Về dữ liệu: Các dữ liệu được lưu trữ tại các file Excel hoặc được in sao ra các

văn bản tài liệu của công ty để lưu trữ, sử dụng. Dữ liệu được quản lý bởi bộ phận

quản kế tốn. Vì vậy vấn đề an tồn thơng tin khơng được đảm bảo một cách tốt nhất,

rất dễ xảy ra tình trạng mất cắp hay phá hoại thơng tin. Khi có u cầu tìm kiếm một

dữ liệu cụ thể nào đó hay tình trạng của công ty thường rất mất thời gian để tổng hợp,

tìm kiếm do dữ liệu bị mất. Điều tra phỏng vấn 15 nhân viên trong công ty em thấy

mức độ đánh giá về độ an tồn bảo mật thơng tin, dữ liệu của phần mềm nhân sự hiện

tại như sau:25Đơn vị: NgườiBiểu đồ 2.3 Mức độ an toàn dữ liệu của phần mềm quản lý nhân sự hiện tại

HTTT quản lý nhân sự hiện tại bằng phần mềm quản lý Excel có thể tìm kiếm

trích lọc dữ liệu liên quan đến tên, tuổi , chức vụ, lương, cơng; …Có thể tính tốn cho

ra số nhân viên, số ngày cơng, trong tháng, trong năm. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra sai

xót đễ bị đánh cắp.

Mạng : Phần mềm thơng tin quản nhân sự hiện tại của công được kết nối chung

vào phần mềm mạng của công ty. Công ty và sử dụng phần mềm mạng của Viettel,

chất lượng đảm bảo, tốc độ cao và tương đối ổn định ít tắc nghẽn trong quá trình

truyền tin và trao đổi dữ liệu.Kết quả điều tra 15 nhân viên của công ty về mức độ hài

lòng về phần mềm mạng của cơng ty như sau:

Đơn vị: Phần trăm (%)2614

%20%66%Biểu đồ 2.4:Mức độ hài lòng về phần mềm mạng của nhân viên cơng ty

Như vậy với thực trạng của việc ứng dụng phần mềm quản lý Excel vào việc

quản lý nhân sự nhìn chung mới chỉ giải quyết được một số nghiệp vụ cơ bản, đơn

giản. Vẫn còn rất nhiều thiết sót, yếu kém cần được khắc phục. Với những nhận định

trên em có thể rút ra được một số ưu và nhược điểm của phần mềmthông tin quản lý

nhân sự bằng phần mềm quản lý Excel hiện tại của công ty Cổ phần phần mềm quản

trị doanh nghiệp CyberSoft như sau:

 Ưu điểm:

- Phần mềm Excel đơn giản, dễ sử dụng, không cần tốn nhiều thời gian để học,

không cần hiểu quá sâu về kiến thức tin học cũng có thể làm được.

- Phần mềmquản lý tốt các thông tin số nhân viên, số ngày đi làm, lương , giúp

tìm kiếm nhanh các thơng tin nhân viên, tính tốn nhanh hỗ trợ cho công tác thống kê,

báo cáo với điều kiện số lượng bản ghi ít.

- Phần mềm khơng bị phụ thuộc vào các nhà phát triển bởi vì do cơng ty tự

phát triển và nghiệm thu.

- Phần cứng và hệ mạng của phần mềm thông tin nhân sự hiện tại của công ty

tương đối tốt có thể đáp ứng yêu cầu về các nghiệp vụ quản lý nhân sự.

- Cán bộ vận hành HTTT quản lý nhân sự có kiến thức cơ bản về tin học, máy

tính, nhận thức đúng tầm quan trọng của HTTT quản lý nhân sự đối với doanh nghiệp,

có khả năng vận hành tốt phần mềmcũng như quản lý tốt hệ thống.27 Nhược điểm:

Về khả năng quản lý

- Sử dụng Excel mỗi file chỉ có tối đa 65000 dòng. Nếu với doanh nghiệp 1000

nhân viên, cần lưu dữ liệu giờ quẹt trong 3 tháng, mỗi ngày nhân viên quẹt tối thiểu 2

lần (cần 1000x30x3x2 = 180 000 dòng) là khơng đủ cho một file Excel. Đương nhiên

có thể tách ra Sheet khác hay thêm file lưu trữ khác. Khi đó khả năng tìm kiếm, chỉnh

sửa, thay đổi sẽ lại gặp rắc rối rất lớn. Thay vì vậy sử dụng phần mềm chấm cơng

chun nghiệp thì cán bộ nhân sự không cần bận tâm đến vấn đề này. Dữ liệu phần

mềm chấm công chuyên nghiệp được quản lý bằng cơ sở dữ liệu tập trung. Việc tìm

kiếm dễ dàng nhan chóng

Khả năng báo cáo

- Sử dụng Excel mỗi khi cần báo cáo một thơng tin lên lãnh đạo đòi hỏi người

cán bộ nhân sự phải rất am hiểu master file và mất rất nhiều công sức (cần biết vị trí

lưu trữ, cách cập nhật, lấy thơng tin, tổng hợp từ các file) đơi khi dữ liệu thiếu, hoặc

khơng chính xác. Những than phiền này tôi thường được nghe các anh chị làm nhân sự

chia sẻ khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự. Khi tôi thực hiện các thao tác để ra

báo cáo trong phần mềm quản lý nhân sự, các anh/chị đều trầm trồ khen ngợi: “sao

đơn giản vậy”.

Khả năng bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

- Quản lý bằng file Excel có 2 dạng: quản lý tập trung và quản lý phân tán.

- Khi quản lý tập trung: sẽ có 1 master file chung đặt tại một thư mục dùng chung

cho cả phòng sử dụng. Giả sự cán bộ nhân sự A cần thay đổi thông tin nhân viên X,

cán bộ nhân sự B cần thay đổi thông tin nhân viên Y. A và B cùng mở file master. Nếu

A lưu trước, B lưu sau thì nhân viên Y được thay đổi, X không được thay đổi,.. Như

vậy thông tin X bị sai.

- Khi quản lý phân tán: cũng tương tự dữ liệu của mỗi cán bộ quản lý cập nhật

khác nhau, file Excel sẽ khác nhau. Dẫn đến báo cáo sẽ khác nhau. Lãnh đạo không

biết tin vào ai.

- Phần mềm quản lý nhân sự sẽ tách thành các chức năng riêng, phân quyền mỗi

cán bộ nhân sự đảm nhiệm cơng việc riêng của mình tương ứng với chức năng trên

phần mềm. Sẽ không xảy ra thiếu đồng bộ như quản lý bằng file Excel.

Trong chương 3 có đề xuất định hướng phát triển hệ thống thông tin quản lý

nhân sự của công ty CYBERSOFT nhằm giải quyết vấn đề quản nhân sự trên

28CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG

TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN

TRỊ DOANH NGHIỆPCYBERSOFT3.1 ĐẶT BÀI TỐN

Theo thơng tin đã điều tra và thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty cổ

phần CYBERSOFT, trong giai đoạn tới công ty sẽ có kế hoạch mở rộng hoạt động

kinh doanh. Theo đó số lượng nhân sự sẽ tăng lên đồng nghĩa với việc quản lý nhân sự

trong công ty cũng phức tạp hơn. Như

quản lý chấm công, quản lý hợp đồng lao động:

Vì vậy hệ thống quản lý nhân sự trong cơng ty cần được nghiên cứu để

tin học hóa, giúp cho các công việc của bộ phận nhân sự bớt cồng kềnh, đem lại

hiệu quả công việc cao hơn.

Hệ thống quản lý nhân sự tại công ty được xây dựng sẽ đáp ứng các yêu cầu sau:

- Quản lý hồ sơ nhân viên.

+ Khi cơng ty có nhân sự mới vào làm, phòng nhân sự sẽ thêm mới thơng tin

nhân viên đó vào phần quản lý hồ sơ nhân viên. Mỗi hồ sơ nhân viên sẽ bao gồm

thông tin sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn, chun mơn, kinh nghiệm, mức lương, bảo

hiểm,…

+ Trong quá trình quản lý hồ sơ nhân viên, phòng nhân sự có thể tìm kiếm để

xem thơng tin nhân viên theo nhiều tiêu chí (Tên nhân viên, mã nhân viên, lọc theo

phòng).

+ Có thể sửa thông tin nhân viên dựa trên cơ sở thông tin cung cấp từ phía nhân viên.

+ Khi có nhân viên thơi làm việc tại cơng ty, sau khi có quyết định thơi việc từ

Ban Giám đốc, phòng nhân sự sẽ vẫn lưu lại thơng tin của nhân viên đó sau 1 tháng

trước khi xóa hồn tồn.

- Quản lý khen thưởng, kỷ luật.

+ Quản lý nhân sự có thể thiết lập danh mục các loại khen thưởng, kỷ luật, các

mức độ khen thưởng, kỷ luật của công ty.

+ Cho phép cập nhật các thông tin chi tiết về khen thưởng, kỷ luật nhân viên:

loại khen thưởng, kỷ luật; lý do; mức độ khen thưởng, kỷ luật.

- Quản lý hưu trí, chuyển cơng tác.

+ Khi có nhu cầu chuyển cơng tác, nhân viên sẽ đề đạt với Ban Giám đốc để

nhận quyết định chuyển công tác. Thông tin chuyển công tác sẽ được cập nhật vào hệ

thống để làm căn cứ báo cáo, loại khỏi danh sách chấm công và bảng lương.29Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

×