Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Tình hình hoạt động tài chính 3 năm gần đây của công ty

Bảng 2.1: Tình hình hoạt động tài chính 3 năm gần đây của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2. THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CYBERSOFT TẠI HÀ NỘI

2.2.1 Phương pháp nghiên cứu và kết quả điều tra.

Phương pháp nghiên cứu là phát phiếu điều tra về tình hình ứng dụng CNTT,

HTTT trong cơng ty

Phần đầu: Thơng tin về doanh nghiệp.

1. Cơ sở vật chất

2.Nguồn nhân lực

3.Chi phí xây dựng HTTT

4.Quản tri cơ sở dữ liệu

Phiếu điều tra bằng (Bảng câu hỏi - Questionnaire) là một công cụ thường được

dùng để ghi chép các ý kiến của khách hàng trong phương pháp phỏng vấn. Phiếu điều

tra là một bảng các câu hỏi mà người được phỏng vấn cần trả lời. Việc biên soạn một

bảng câu hỏi phù hợp là một vấn đề quan trọng trong phương pháp này. Các câu hỏi

phải được đặt rõ ràng, tránh hiểu nhầm, tránh những câu hỏi tế nhị khó trả lời.

Hình thức câu hỏi trong phiếu điều tra có câu hỏi đóng và câu hỏi mở.

- Câu hỏi đóng là câu hỏi có sẵn phương án trả lời. Đó là những câu hỏi lựa mà

người điền phiếu chỉ được chọn một phương án, câu hỏi tùy chọn có thể chọn nhiều

hơn một phương án hay các câu hỏi lưỡng cực (có- không)

Câu hỏi mở là câu hỏi người điền phiếu tự đưa ra ý kiến phù hợp nhất để trả lời

câu hỏi. Thông tin thu được từ câu hỏi dạng mở có tính chất sâu sắc thể hiện độ chính

xác, quan điểm của người trả lời vì vậy có độ tin cậy cao.

Đối tượng điều tra là các cán bộ công, nhân viên các bộ phận chức năng khác

nhau trong công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp - CYBERSOFT.

Ngồi phương pháp phát phiếu điều tra còn sử dụng phương pháp quan sát thực

tế, phương pháp phỏng vấn ban lãnh đạo cơng ty.

2.2.2.Kết quả điều tra.

Trong q trình thực tập tại doanh ngiệp, theo kế hoạch đã vạch ra từng tuần em

đã lập phiếu điều tra và phát ra. Tiến hành phỏng vấn trực tiếp các anh chị cán bộ nhân

viên hiện nay đang công tác và làm việc tại công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh

nghiệp CYBERSOFT.

Số lượng phiếu đã được phát ra: 20 phiếu.

21Số lượng phiếu thu về: 20 phiếu.

Danh sách cán bộ nhân viên điền phiếu điều tra và trả lời phiếu phỏng vấn.

Giám đốc 1. Phó giám đốc 2. Nhân viên triển khai 4. Nhân viên bảo hành 3.

Nhân viên kinh doanh 3. Nhân viên kế toán 4. Nhân viên thiết kế 3.

(Nguồn: Phiếu điều tra khảo sát hệ thống thông tin công ty Cybersoft)

Nhìn chung, kết quả thu được những thơng tin tổng quát về doanh nghiệp bao

gồm thông tin cơ bản về cơng ty, số lượng nhân viên chính thức, các lĩnh vực mà cơng

ty kinh doanh, tình hình tài chính 3 năm gần đây của doanh nghiệp, số lượng chính xác

cơ sở hạ tầng CNTT, mức độ quan tâm của công ty đến HTTT và CNTT. Đồng thời

thấy được nguồn nhân lực và đầu tư đào tạo cho nhân viên về CNTT và HTTT của

cơng ty, hiểu thêm về tình hình sản xuất kinh doanh và đánh giá mức độ hài lòng của

khách hàng với sản phẩm, dịch vụ của công ty. Đây là những thông tin cần thiết phục

vụ cho sau này làm khóa luận.

2.2.3 Trạng ứng dụng cơng nghệ của công ty phần mền

CYBERSOFT tại hà nội.

Qua khảo sát cho thấy, công ty CYBERSOFT làm việc theo chế độ tuần làm việc

6 ngày, nghỉ chủ nhật, ngày làm việc 8h. Ngồi ra tùy theo tình hình cơng việc mà nhân

viên công ty làm them giờ và làm thêm ngày chủ nhật, tùy theo sự điều động của công ty.

Dưới đây là những công việc cụ thể trong công tác quản lý nhân sự tại công ty:

- Quản lý hồ sơ nhân viên: Trong việc quản lý hồ sơ nhân viên thì nhân viên quản

lý nhân sự thêm hồ sơ nhân viên mới, thơng qua việc tìm kiếm để sửa thơng tin hồ sơ

nhân viên và xóa hồ sơ nhân viên. Trong hồ sơ nhân viên, thông tin về nhân viên được

lưu trữ bao gồm mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện

thoại, chứng minh nhân dân.

- Quản lý lương: Nhân viên phòng kế tốn sẽ quản lý tiền lương bằng cách chấm

cơng và tính lương theo hệ số lương của nhân viên tùy thuộc vào chức vụ. Nhân viên ở

chức vụ nào sẽ nhận được mức lương ứng với từng chức vụ đó.

- Cuối tháng, cuối quý các bộ phận phụ trách các mảng sẽ báo cáo, thống kê các

thông tin cá nhân hoặc thông tin lương của nhân viên tùy theo yêu cầu của ban lãnh

đạo. Ngoài ra ban lãnh đạo cũng có thể yêu cầu báo cáo bất cứ lúc nào cần thông tin

như thông tin chi tiết bảng lương, hồ sơ nhân viên,…22Năm 2018, CYBERSOFT(Văn phòng tại HN) có hơn 55 nhân viên trong đó có

nhiều nhân viên trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khách hàng và chuyên sâu trong lĩnh

vực tư vấn, công nghệ thông tin, quản lý nhân sự..

Số lượng cán bộ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực CNTT:

Cán bộ, nhân viên phần cứng là 5 ngườiCán bộ, nhân viên phần mềm:Nhân viên triển khai là 37 ngườiNhân viên bảo hành 11 ngườiNhân viên phát triển 2 ngườiĐội ngũ nhân viên tại CYBERSOFT được tuyển chọn từ các trường đại học, cao

đẳng đạo tạo chuyên nghiệp về CNTT Vậy nên việc quản lý nhân sự là ngày càng quan

trọng, phức tạp, tốn nhiều thời gian và cơng sức cho cơng ty. Cũng vì thế xây dựng lực

lượng nhân sự bền vững là mục tiêu lâu dài của công ty và là vấn đề cần quan tâm

hàng đầu của công ty.

Kết quả cho thấy việc quản lý nhân sự của công ty vẫn ở dạng tin học hóa cục bộ

và chưa thống nhất, chỉ được làm việc và quản lý trên sổ sách, cùng với việc sử dụng

cơng cụ tin học văn phòng như Word và Excel để xử lý và lưu trữ thông tin về nhân sự,

chưa hình thành rõ ràng một hệ thống quản lý nhân sự. Nhân sự không thể xuất báo

cáo về tình trạng học vấn, bằng cấp, báo cáo về quá trình cơng tác của nhân viên theo

u cầu đột xuất của ban lãnh đạo.

Từ những thực trạng về hệ thống thông tin quản lý nhân sự hiện tại của công ty,

khi được hỏi về nhu cầu cần xây dựng hệ thống thơng tin quản lý nhân sự hồn tồn

mới thì đa số các nhân viên đều cho rằng đó là một công việc cần thiết. Kết quả phỏng

vấn được thể hiện qua hình dưới đây:

Nhu cầu xây dựng HTTT quản lý nhân sự23Biểu đồ :2.1 Nhu cầu xây dựng HTTT quản lý nhân sự cho công ty

(Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng Excel)

Vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng được hệ thống thông tin quản lý

nhân sự đáp ứng được nhu cầu quản lý, sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả của

cơng ty CYBERSOFT

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CYBERSOFT

Thông qua việc phân tích thực trạng phần mềmthơng tin quản lý nhân sự hiện tại

của công ty Cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp phần mềm quản lý Excel ở trên

em nhận thấy rằng việc quản lý nhân sựu của công ty Cổ phần phần mềm quản trị

doanh nghiệp rất cồng kềnh và khơng linh hoạt, các cơng việc còn trùng lặp giữa các

phòng ban. Kế tốn nhân sự phải thực hiện rất nhiều các công việc và lặp lại nhiều lần.

Như vậy đánh giá về các mặt cụ thể các thành phần của phần mềm thông tin quản

lý nhân sự hiện tại của công ty Cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp CyberSoft

như sau:24Đơn vị: % (phần trăm)Biểu đồ: 2.2 Mức độ hài lòng trang thiết bị phần cứng của phần mềm quản

nhân sự.

Về phần mềm: Phần mềm thông tin quản lý nhân sự hiện tại của của công ty Cổ

phần phần mềm quản trị doanh nhiệp CyberSoft được thực hiện trên phần mềm quản

lý Excel 2003 và Excel 2007. Đây là phần mềm tin học văn phòng cơ bản trong quản

lý và được sử dụng khá đơn giản. Phần mềm quản lý Excel đã đáp ứng được những

yêu cầu nghiệp vụ về quản lý chấm công và lương nhưng thể cho ra bản báo cáo tự

động cũng như lưu trữ thông tin khi số lượng dữ liệu ngày một nhiều.

Về dữ liệu: Các dữ liệu được lưu trữ tại các file Excel hoặc được in sao ra các

văn bản tài liệu của công ty để lưu trữ, sử dụng. Dữ liệu được quản lý bởi bộ phận

quản kế tốn. Vì vậy vấn đề an tồn thơng tin khơng được đảm bảo một cách tốt nhất,

rất dễ xảy ra tình trạng mất cắp hay phá hoại thơng tin. Khi có u cầu tìm kiếm một

dữ liệu cụ thể nào đó hay tình trạng của cơng ty thường rất mất thời gian để tổng hợp,

tìm kiếm do dữ liệu bị mất. Điều tra phỏng vấn 15 nhân viên trong công ty em thấy

mức độ đánh giá về độ an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu của phần mềm nhân sự hiện

tại như sau:25Đơn vị: NgườiBiểu đồ 2.3 Mức độ an toàn dữ liệu của phần mềm quản lý nhân sự hiện tại

HTTT quản lý nhân sự hiện tại bằng phần mềm quản lý Excel có thể tìm kiếm

trích lọc dữ liệu liên quan đến tên, tuổi , chức vụ, lương, cơng; …Có thể tính tốn cho

ra số nhân viên, số ngày công, trong tháng, trong năm. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra sai

xót đễ bị đánh cắp.

Mạng : Phần mềm thông tin quản nhân sự hiện tại của công được kết nối chung

vào phần mềm mạng của công ty. Công ty và sử dụng phần mềm mạng của Viettel,

chất lượng đảm bảo, tốc độ cao và tương đối ổn định ít tắc nghẽn trong q trình

truyền tin và trao đổi dữ liệu.Kết quả điều tra 15 nhân viên của cơng ty về mức độ hài

lòng về phần mềm mạng của công ty như sau:

Đơn vị: Phần trăm (%)26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Tình hình hoạt động tài chính 3 năm gần đây của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×