Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

9 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

chương trình đơn giản, thân thiện với người sử dụng. Vậy nên, hướng phát triển của đề

tài như sau:

Thực hiện ghép nối các chức năng đã thiết kế để tạo một hệ thống thơng tin hồn

thiện hơn.

Mở rộng module để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi. Bổ sung thêm các chức

năng mà thời điểm làm khóa luận chưa nhận dạng được.49KẾT LUẬNTrong thời gian thực hiện đề tài khóa luận “Phân tích, thiết kế hệ thống thơng

tin quản lý nhân sự cho Công ty cổ Phần CYBERSOF chi nhánh hà nộiT”, em đã

nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề quản lý nhân sự trong các cơ quan, cơng ty nói

chung và cơng ty em thực tập nói riêng. Nó giúp cho nhà quản lý tiết kiệm được thời

gian, công sức trong việc quản lý, lưu trữ thông tin. Do đó phần mềm quản lý nhân sự

đòi hỏi thật chính xác, kịp thời và đồng bộ.

Do thời gian làm khóa luận có hạn, dù đã cố gắng và được sự hướng dẫn tận tình

của thầy Nguyễn Hưng Long, anh chị trong Cơng ty cổ Phần CYBERSOFT nhưng

phân tích thiết kế hệ thống là một vấn đề lớn cần tiếp thu học hỏi và làm việc theo

nhóm mới tạo hiệu quả cao,.Tuy vậy bài khóa luận đã nêu được tầm quan trọng của tin

học hóa trong quản lý nói chung và quản lý nhân sự nói riêng, khảo sát và phân tích,

thiết kế hồn chỉnh một bài tốn quản lý, các giao diện được thiết kế đơn giản, thân

thiện với người dùng. đưa ra một số đề xuất, giải pháp có thể áp dụng, tiến hành phân

tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự cho công ty nhằm tạo ra một hệ thống

thông tin quản lý nhân sự phù hợp và mang tính thiết thực đối với hoạt động quản lý

nhân sự đem lại hiệu quả trong công việc của công ty CYBERSOFT

Em sẽ tiếp tục hồn thiện hơn nữa những chức năng của chương trình và sẽ cố

gắng thiết kế và cài đặt, nâng cấp chương trình sao cho phù hợp và đáp ứng được yêu

cầu của bài toán trong thực tế.

Cuối cùng một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường

Đại học Thương Mại và đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Hưng Long đã tận

tình giúp đỡ và tao điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp này.50TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Ba (2003), Phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin, Nhà xuất

bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.

[2] Thạc Bình Cường (2009), Phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin, Nhà xuất

bản Thống kê, Hà Nội.

[3] Đặng Văn Đức (2002), Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, Nhà

xuất bản Giáo dục.

[4] PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân và ThS. Nguyễn Vân Điềm (), Quản trị nhân

lực, Nhà xuất bản Giáo Dục.

[5] Website cơng ty: www.denledminhhai.com

[6] Khóa luận của các sinh viên các trường.PHỤ LỤCviiiPhụ Lục :1 Các biểu đồ Usecase và kịch bản còn lại

Biểu đồ 3.4 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý báo cáo thông tin nhân viên

+ Usecase chức năng quản lý lươngBiểu đồ 3.5 Biểu đồ usecase chức năng quản lý lương

+ Usecase phân rã chức năng Quản lý chấm côngBiểu đồ 3.6 Usecase phân rã chức năng quản lý chấm côngix+ Use case phân rã chức năng quản lý tính lươngBiểu đồ 3.7 Usecase phân rã chức năng quản lý tính lương

+ Use case phân rã chức năng tìm kiếm thơng tin nhân viênBiểu đồ 3.8 Usecase phân rã chức năng tìm kiếm thông tin nhân viênxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×