Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc tiết kiệm chi phí là mục tiêu của tất cả DN chứ không chỉ riêng DN xây lắp. Trong các DN xây lắp để đảm bảo mỗi công trình, khối lượng công việc hoàn thành phải mang lại một mức lãi tối thiểu, do đó yêu cầu quản lý đặt ra với công tác quản lý chi phí

Việc tiết kiệm chi phí là mục tiêu của tất cả DN chứ không chỉ riêng DN xây lắp. Trong các DN xây lắp để đảm bảo mỗi công trình, khối lượng công việc hoàn thành phải mang lại một mức lãi tối thiểu, do đó yêu cầu quản lý đặt ra với công tác quản lý chi phí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc tiết kiệm chi phí là mục tiêu của tất cả DN chứ không chỉ riêng DN xây lắp. Trong các DN xây lắp để đảm bảo mỗi công trình, khối lượng công việc hoàn thành phải mang lại một mức lãi tối thiểu, do đó yêu cầu quản lý đặt ra với công tác quản lý chi phí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×