Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua quá trình tìm hiểu về kế toán tập hợp chi phí xây dựng công trình nâng cấp QL 1A đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát của Công ty cổ phần 495, em đã nhận thấy một số nhược điểm liên quan đến phần hành kế toán chi phí của công ty. Qua một công trình cụ thể em có t

Qua quá trình tìm hiểu về kế toán tập hợp chi phí xây dựng công trình nâng cấp QL 1A đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát của Công ty cổ phần 495, em đã nhận thấy một số nhược điểm liên quan đến phần hành kế toán chi phí của công ty. Qua một công trình cụ thể em có t

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠNG TY.................CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ……........., ngày….tháng…..năm .......BIÊN BẢN GIAO NHẬN

- Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...................................................

- Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm Tại ………...………………………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng)

: …………………………………………………

- Địa chỉ :

……………………………………………………………….....

- Điện thoại :

……………………… Fax : ……………………………........

- Đại diện Ông/bà: ………………….. Chức vụ: ………………………...........

BÊN B (Bên giaohàng) : ........................................................................................

- Địa chỉ :

……………………………………………………………………

- Điện thoại: ..............................

Fax : ...................................

- Đại diện Ông/bà ……………………………….. Chức vụ: …………………

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:STTTên hàngQuy cách/

chủng loạiĐVTSố lượngGhi chúBên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng

hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên

giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B(Bên nhận hàng)(Bên giao hàng)104Hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp

Trên thực tế, Công ty thường phải thi công nhiều công trình, hạng mục cơng

trình trong thời gian dài. Để đảm bảo kịp tiến độ kế hoạch hồn thành cơng trình

nhiều khi công nhân phải làm thêm giờ. Do vậy kế tốn cơng ty nên phản ánh chính

xác giờ lao động của cơng nhân, bên cạnh đó cơng ty cũng nên quy định mức lương

cho mỗi giờ công làm thêm thỏa đáng sẽ tạo động lực thúc đẩy cơng nhân tích cực

làm việc hồn thành tiến độ.

Cơng ty nên quy định mức lương làm thêm giờ của công nhân theo quy định

của Nhà nước:

Nếu làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường: 150% lương x số giờ làm thêm

Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần: 200% lương x số giờ làm thêm

Nếu làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, có hưởng lương: 300% lương x số giờ

làm thêm

3.3. Điều kiện thực hiện

Để việc thực hiện các giải pháp hồn thiện hạch tốn chi phí xây lắp cơng

trình đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao thì việc hồn thiện phải bảo đảm tuân thủ

các nguyên tắc cơ bản sau:

+ Việc hồn thiện phải ln đảm bảo tn thủ chế độ tài chính, chế độ và

chuẩn mực kế tốn hiện hành.

+ Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

cũng như đặc điểm tổ chức quản lý của Cơng ty.

+ Việc hồn thiện phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm hiệu quả.

* Với Công ty Cổ phần 495

Công ty nên tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán đối với cán bộ

cơng nhân viên kế tốn của Cơng ty hoặc gửi kế toán đi học các lớp cập nhật về

chính sách, chế độ kế tốn mới mà Bộ tài chính ban hành.

Bên cạnh việc nâng cao đội ngũ kế tốn đang làm việc, Cơng ty nên có chính sách

hợp lý trong việc tuyển dụng đội ngũ kế toán mới đáp ứng nhu cầu làm việc. Việc phân

công lao động kế toán phải đúng người đúng việc, đảm bảo một cơ cấu hợp lý trong đội

ngũ kế toán, tạo tâm lý thoải mái và tinh thần làm việc thật tốt cho các kế toán viên. Phải

đầu tư trang thiết bị, máy móc, tài liệu cần thiết cho kế tốn viên.105Hơn nữa phải thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi thơng tin giữa kế

tốn Cơng ty và kế tốn ở các đội, tạo sự gần gũi, đồn kết và đồng nhất trong công

việc. Đồng thời cũng phải tạo điều kiện để nhân viên kế toán đội học hỏi kinh nghiệm

và trau dồi kiến thức.

Phòng kế tốn và các phòng ban khác trong Cơng ty phải có sự gắn kết, phối

hợp lẫn nhau trong quá trình làm việc, cùng thực hiện chức năng giám sát các đội

sản xuất.106KẾT LUẬN

Trong điều kiện nền kinh tế thi trường ngày càng phát triển như hiện nay đặc

biệt là sự phát triển trong ngành xây dựng. Việc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, vấn

đề đặt ra cho các nhà quản trị là làm thế nào để phát triển doanh nghiệp đạt lợi

nhuận cao, giữ vững chỗ đứng trên thị trường. Trong công tác quản lý thì cơng cụ

đắc lực nhất là kế toán, một hệ thống kế toán khoa học, hợp lý là chìa khóa cho các

nhà quản trị tiếp cận những số liệu thống kê một cách chân thực, chính xác để đưa

ra các quyết định sáng suốt. Đặc biệt, đối với cơng ty xây dựng, kế tốn tập hợp chi

phí xây dựng là một phần hành hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển của

cơng ty. Vì vậy, các doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế tốn tập

hợp chi phí đóng góp cho thành cơng của doanh nghiệp.

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần 495, em đã tiếp thu được thêm

nhiều kiến thức thực tiễn, đồng thời củng cố hơn nữa những kiến thức lý luận ở nhà

trường giúp em phần nào kinh nghiệm hơn trong công việc sau này. Với những kiến

thức em đã học và qua sự tìm hiểu về Cơng ty với để tài “Kế tốn chi phí xây dựng

cơng trình nâng cấp QL1A đoạn Nghi Sơn - Cấu Giát tại Công ty cổ phần 495” em

đã đưa ra một số giải pháp trong việc giảm chi phí xây lắp giúp cơng ty phần nào

hồn thiện hơn trong cơng tác kế toán. Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm thực

tế còn hạn chế nên bài viết khơng tránh được những sai sót.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Thương mại đã

giúp đỡ, chỉ bảo em trong suốt thời gian theo học tại nhà trường. Đặc biệt, em xin

chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cơ giáo Nguyễn Quỳnh Trang và các

anh chị trong phòng kế tốn của Cơng ty cổ phần 495 đã giúp em hồn thành bài

khóa luận này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên

Nguyễn Hoàng Anh107TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS.Nguyễn Tuấn Duy, TS. Đặng Thị Hòa, Kế tốn tài chính, Trường Đại

học Thương Mại, Hà Nội, 2008

2. Th.S Đặng Th Phượng, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài

chính, 2004.

3. Các tài liệu, sổ sách, chứng từ và Báo cáo tài chính của Cơng ty cổ phần 495

4. Các trang web:

http://ketoanthienung.net/

http://tuhocketoan.com/

https://vndoc.com/PHỤ LỤCPhụ lục 1: Một số phiếu xuất kho

Phụ lục 2: Báo cáo tài chính năm 2017PHỤ LỤC 1: Một số phiếu xuất khoPHỤ LỤC 2: Báo cáo tài chính 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua quá trình tìm hiểu về kế toán tập hợp chi phí xây dựng công trình nâng cấp QL 1A đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát của Công ty cổ phần 495, em đã nhận thấy một số nhược điểm liên quan đến phần hành kế toán chi phí của công ty. Qua một công trình cụ thể em có t

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×