Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hội đồng cổ

đơngGiám đốcPhòng kế

tốn tài chínhPhòng kĩ thuậtPhòng kinh

doanhPhòng hành

chính nhân sựPhòng

marketingHình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Truyền Thông

Sky Ads Việt Nam

(Nguồn: Tài liệu nội bộ Công ty TNHH Truyền Thông Sky Ads Việt Nam)

Cơ cấu nhân sự của công ty

Công ty TNHH Truyền Thông Sky Ads Việt Nam đã tuyển dụng, đào tạo và

xây dựng được đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm

trong lĩnh vực công nghệ thơng tin và lập trình, năng động, nhiệt tình và có trách

nhiệm trong cơng việc.

Tính đến tháng 1 năm 2019 số lượng cán bộ nhân viên chính thức của công ty

đang là 50 người và số lượng nhân viên các bộ phận được tuyển dụng liên tục

Bảng 2.1: Cơ cấu nhân sự của công ty

Chức vụSố lượng nhân viên (người)

1Giám đốcBộ phận kế tốn tài chính

3

Bộ phận kĩ thuật

24

Bộ phận nhân sự

5

Bộ phận kinh doanh

10

Bộ phận marketing

7

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thơng

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong

các cửa hàng chuyên doanh

- Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh28- Xuất bản phần mềm

- Hoạt động hậu kỳ

- Lập trình máy vi tính

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

- Cổng thông tin

- Quảng cáo

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Một số sản phẩm của công ty

- Maze Master - Apps on Google Play

- Banana Kong Adventure - Apps on Google Play

- Zombie Defense - Apps on Google Play

- Color Valley Master - Apps on Google Play

- Piano Sound - Apps on Google Play

- Sound Animal - Apps on Google Play

- Chicken Shooter - Apps on Google Play

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty

Trong 3 năm 2016, 2017, 2018 hoạt động kinh doanh của công ty khá ổn định,

lợi nhuận đều tăng theo từng năm

Bảng2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây

Đơn vị tính: vnđ

STT

1Chỉ tiêu

Tổng tài sảnNăm 2016

79.175.584.659Năm 2017

86.903.454.8932Doanh thu3Tổng nợ phải trả179.268.298.62

4

36.614.359.532253.264.965.41

8

43.029.413.512Năm 2018

107.452.462.56

5

355.052.928.92

8

46.426.886.8494Chi phí45.869.096.26748.452.485.24249.625.868.5955Lợi nhuận trước

thuế

Lợi nhuận sau thuế5.989.987.4968.519.659.98010.467.496.7654.769.981.9857.868.885.7479.108.996.6256(Nguồn: Tài liệu nội bộ Công ty TNHH Truyền Thơng Sky Ads Việt Nam)292.2. Phân tích và đánh giá thực trạng httt quản lý nhân sự và tiền lương

Công Ty TNHH Truyền Thông Sky Ads Việt Nam

2.2.1.Thực trạng quản lý nhân sự của công ty Công Ty TNHH Truyền Thông

Sky Ads Việt Nam

a, Cách thức tổ chức nhân sự

Xây dựng lực lượng nhân sự bền vững là mục tiêu lâu dài của cơng ty. Trong

q trình phát triển cơng ty ln đưa ra các “Chính sách mới về quản trị nhân sự”

để tạo ra được cơ chế phát triển cho các thành viên Công ty nhằm đạt được các mục

đích sau:

- Xây dựng một tập thể với nhiều cá nhân giỏi về nghiệp vụ, mạnh và đoàn kết

trong cơng việc, hòa đồng, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống.

- Xây dựng phương pháp đánh giá và hệ thống báo cáo về mức độ hồn thành

cơng việc, q trình làm việc và phát triển cá nhân của từng CBNV trong Cơng ty.

- Xây dựng lộ trình rõ ràng cho CBNV có định hướng phát triển cá nhân, trên

cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo cá nhân nhằm nâng cao trình độ, khả năng nghề

nghiệp và đào tạo mới trước khi giao phó cơng việc chính thức trong Công ty.

- Bên cạnh việc đầu tư và phát triển con người về chuyên môn – nghiệp vụ,

công ty còn chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ sẵn sàng tiếp bước, duy trì và

phát triển cơng ty đến tầm cao mới.

b, Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhân sự

Nghiên cứu nhu cầu các nguồn lực cho hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Cơ cấu nguồn nhân lực phù ở các giai đoạn gắn liền với chương trình và mục

tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của

doanh nghiệp.

Tổ chức, quản lý nhân sự tồn cơng ty.

Tư vấn, đề xuất xây dựng quy chế lương thưởng và các biện pháp khuyến

khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

Tham mưu, đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức –

Hành chính – Nhân sự.

Tổ chức, phục vụ các vấn đề phúc lợi xã hội: BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ

thai sản...

C, Nghiệp vụ quản lý nhân sự

Công ty TNHH Truyền Thông Sky Ads Việt Nam làm việc theo chế độ: Tuần

làm việc 6 ngày, nghỉ chủ nhật, ngày làm việc 8h. Ngoài ra tùy theo tình hình cơng30việc mà nhân viên cơng ty làm thêm ngày chủ nhật, tùy theo sự điều động của công

ty.

Hiện nay, Công ty TNHH Truyền Thông Sky Ads Việt Nam quản lý nhân sự

trên sổ sách giấy tờ và trên phần mềm quản lý nhân sự CRM theo 2 cơng đoạn

chính, đó là:

- Quản lý nhân sự

- Quản lý lương

 Quản lý nhân sự

Khi cơng ty có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên, người lao động sẽ nộp hồ

sơ cho công ty để ứng tuyển. Nếu thông qua quá trình tuyển dụng, người lao động

được nhận thì phòng nhân sự sẽ thực hiện ký kết hợp đồng với người lao động.

Phòng Nhân sự có nhiệm vụ quản lý nhân viên thông qua hồ sơ nhân viên và quản

lý hợp đồng lao động. Khi nhân viên trong công ty có sự thun chuyển cơng tác,

chức vụ phòng Nhân sự có nhiệm vụ cập nhật thơng tin thay đổi. Khi hợp đồng lao

động sắp hết thời hạn, phòng Nhân sự sẽ báo cáo với ban giám đốc để thông qua

quyết định gia hạn hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong quá trình làm việc của mỗi nhân viên, dựa vào biểu hiện của nhân viên và quy

định về khen thưởng, ký luật của cơng ty phòng Nhân sự có trách nhiệm tổng hợp các

trường hợp khen thưởng, kỷ luật, lý do khen thưởng kỷ luật để trình lên ban giám đốc.

 Quản lý lương

Lương của nhân viên trong cơng ty được tính theo mức lương cơ bản. Hàng

tháng, phòng Nhân sự tổng hợp các yếu tố lương như: Mức lương cơ bản, Hệ số

lương cơ bản, Phụ cấp chức vụ, Khen thưởng kỷ luật để chuyển cho phòng Kế tốn

tài chính làm cơ sở tính lương.

Lương = Mức lương cơ bản * Hệ số lương cơ bản + Phụ cấp chức vụ + tiền

thưởng – tiền phạt

2.2.2. Đánh giá thực trạng HTTT quản lý nhân sự tại Cơng ty TNHH Truyền

Thơng Sky Ads Việt Nam

Với quy trình quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Truyền Thông Sky Ads Việt

Nam như trên dẫn tới một số nhược điểm như sau:

Số lượng nhân viên tại Công ty TNHH Truyền Thông Sky Ads Việt Nam không

quá nhiều nhưng không ngừng tăng lên cùng với sự phát triển của Công ty hơn nữa số

lượng người làm công tác quản lý không nhiều và phải kiêm nhiệm trong khi việc quản

lý nhân sự đang xử lý thủ công làm mất nhiều thời gian, khơng chun nghiệp và quan

trọng là có thể gây nhầm lẫn.

Do làm bằng thủ công nên nhiều khi vào số liệu bị sai mà không phát hiện ra làm

ảnh hưởng đến hoạt động của Cơng ty.31Chi phí về thời gian cho việc lưu trữ thông tin lớn do toàn bộ hồ sơ, hợp đồng,

sổ sách được lưu trữ bằng giấy tờ, qua thời gian khối lượng giấy tờ được lưu trữ

ngày càng nhiều, lại không được sắp xếp lại thường xuyên gây nên khó khăn trong

việc lưu trữ thông tin cũng như sắp xếp không gian lưu trữ.

Quá tình xử lý thơng tin chậm chạp, thiếu chính xác, dễ nhầm lẫn do quy trình

quản lý nhân sự tại Công ty đuợc xây dựng và quản lý trên Excel nên dữ liệu không

được lưu trữ, sắp xếp một cách khoa học.

Người quản lý khó tra cứu thơng tin khi cần thiết do khối lượng hồ sơ, giấy tờ

phải lưu trữ lớn.

Không đáp ứng được nhu cầu về báo cáo các vấn đề nhân sự cho BGĐ do

công ty chưa có HTTT quản lý nhân sự nên người quản lý khơng thể xuất các báo

cáo về tình trạng học vấn, bằng cấp, báo cáo về q trình cơng tác, báo cáo lương

của nhân viên khi BGĐ yêu cầu.

Thông tin không được bảo mật tốt do cơng ty chưa có HTTT quản lý nhân sự

nên thông tin chủ yếu được lưu trữ trên giấy tờ. Qua thời gian dưới sự tác động

khách quan của mơi trường, thơng tin có thể bị mất mát trong quá trình lưu trữ.

 Bài học kinh nghiệm

- Phải hoàn thiện hệ thống quản lý nhân sự để hệ thống đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Hệ thống quản lý nhân sự phải tích hợp được với phần cứng và phần mềm

tính lương để dễ dàng tính lương mà khơng cần chuyển giao giữa các phòng ban

liên quan, và tránh để việc lặp thông tin trong cùng một hệ thống.

- Nên đào tạo thường xuyên đội ngũ cán bộ nhân viên theo một quy trình

nhằm nâng cao năng lực và nắm bắt kịp các thay đổi về hệ thống theo thời gian.

- Nên sử dụng các phần mềm bảo mật, các phần mềm diệt virus có bản quyền,

tránh bị kẻ xấu tấn công phá hủy phần mềm hay đánh cắp thơng tin.32CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH TRUYỀN THƠNG

SKY ADS VIỆT NAM3.1 Mơ tả bài tốn quản lý nhân sự và tiền lương cho cơng ty

Căn cứ vào công tác quản lý nhân sự tại cơng ty thì bài tốn quản lý nhân sự

của Cơng ty TNHH Truyền Thông Sky Ads Việt Nam được tiến hành như sau:

Thông tin của nhân viên bao gồm mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, giới

tính, địa chỉ, số điện thoại, số CMND…Nhân viên được chia theo phòng ban và có

chức vụ khác nhau. Mỗi nhân viên giữ một chức vụ và chỉ thuộc về một phòng ban,

một phòng ban có thể có nhiều nhân viên.

Nhân viên quản lý nhân sự cũng có thể thêm, sửa hay xóa thông tin trong hồ

sơ nhân viên. Hàng tháng, nhân viên kế tốn sẽ tổng hợp bảng chấm cơng rồi tính

lương theo hệ số lương cho nhân viên.

Đồng thời, nhân viên nhân sự sẽ theo dõi và cập nhật (thêm mới, sửa, xóa) các

thơng tin về hồ sơ khen thưởng kỷ luật của nhân viên trong thời gian làm việc tại

công ty.

Nhân viên kế tốn tính lương cho nhân viên theo hệ số lương thưởng, phạt cho

nhân viên. Nhân viên phòng kế toán dựa trên việc mức độ khen thưởng và kỷ luật

theo hình thức và lý do để tính lương cho nhân viên .

Hệ thống quản lý nhân sự hỗ trợ các chức năng lập báo cáo cho nhân viên

phòng nhân sự và nhân viên kế toán. Báo cáo sẽ gửi đến cho Ban lãnh đạo công ty

xem và đưa ra cách quản lý phù hợp hơn.

3.2 Phân tích yêu cầu chức năng hệ thống

* Sơ đồ phân cấp chức năng:33Hệ thống Quản lý nhân

sựQuản lý hồ sơ nhân

viênQuản lý khen thưởng

kỷ luậtQuản lý lươngBáo cáo thống kêThêm mới tt hồ

Thêm mới tt khen

thưởng kỷ luậtChấm côngBáo cáo tt nhân

viênSửa tt hồ sơSửa tt khen

thưởng kỷ luậtTính lươngBáo cáo tt khen

thưởng kỷ luậtXóa hồ sơXóa tt khen

thưởng kỷ luậtTìm kiếm tt hồ sơTìm kiếm tt khen

thưởng kỷ luậtBáo cáo lươngBáo cáo chấm

cơngHình 3.1: Sơ đồ phân cấp chức năng

3.2.1 Tầng giao vận

Nhân viên hoặc nhà quản lý khi cần biết thơng tin của nhân viên có thể truy

cập vào hệ thống của cơng ty qua website. Ở đó, thơng tin về nhân sự sẽ được cập

nhật liên tục để nhân viên hay nhà quản lý có thể nắm được thơng tin về nhân sự tại

các phòng ban.

Nhân viên muốn biết vị trí nào còn trống trong phòng ban nào của công ty,

nhân viên sẽ vào website của công ty xem. Nếu muốn đề cử ai, tự đề bạt mình vào

vị trí nào đó hoặc có bất kì ý kiến gì về lương, thưởng, phụ cấp, các vấn đề khác

trong công ty thì nhân viên sẽ gửi tin nhắn thơng qua email cho cơng ty. Phòng

nhân sự sẽ đọc và gửi lên cấp trên xem xét, giải quyết. Sau đó, sẽ phản hồi lại

email đó.34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×