Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Một số đề xuất và kiến nghị

5 Một số đề xuất và kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

trình quản lý nhân sự tại cơng ty. Từ việc phân tích thiết kế hệ thống sẽ giúp các

nhân viên lập trình tạo phần mềm quản lý nhân sự phù hợp với công ty.

Thiết kế phần mềm quản lý nhân sự và tiến hành cài đặt, đào tạo nhân viên để

sử dụng một cách hiệu quả phần mềm đó trong cơng tác quản lý nhân sự tại cơng ty.

Ngồi tài liệu hướng dẫn sử dụng, khi triển khai phần mềm tại cơng ty, sẽ có

người trực tiếp hướng dẫn nhân viên trong phòng nhân sự sử dụng các chức năng

chính của phần mềm.69KẾT LUẬN

Trong thời gian thực hiện đề tài khóa luận “Phân tích, thiết kế hệ thống

thơng tin quản lý nhân sự và tiền lương cho công ty TNHH Truyền Thông Sky

Ads Việt Nam”, em đã nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề quản lý nhân sự trong

các cơ quan, cơng ty nói chung và cơng ty em thực tập nói riêng. Nó giúp cho nhà

quản lý tiết kiệm được thời gian, công sức trong việc quản lý, lưu trữ thơng tin. Do

đó phần mềm quản lý nhân sự đòi hỏi thật chính xác, kịp thời và đồng bộ.

Do thời gian làm khóa luận có hạn, dù đã cố gắng và được sự hướng dẫn tận

tình của Th.S Nghiêm Thị Lịch nhưng bài khóa luận của em vẫn còn nhiều hạn chế

và thiếu sót, chương trình còn đơn giản, cơ sở dữ liệu còn chưa được tối ưu hóa chặt

chẽ, vấn đề bảo mật cơ sở dữ liệu chưa cao.

Tuy vậy bài khóa luận đã nêu được tầm quan trọng của tin học hóa trong quản

lý nói chung và quản lý nhân sự nói riêng, khảo sát và phân tích, thiết kế hồn chỉnh

một bài tốn quản lý, các giao diện được thiết kế đơn giản, thân thiện với người

dùng.

Em sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa những chức năng của chương trình và sẽ cố

gắng thiết kế và cài đặt, nâng cấp chương trình sao cho phù hợp và đáp ứng được

yêu cầu của bài toán trong thực tế.

Cuối cùng một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong

trường Đại học Thương Mại và đặc biệt là cô giáo hướng dẫn Th.S Nghiêm Thị

Lịch đã tận tình giúp đỡ và tao điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp

này.70TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Ba (2003), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất

bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.

[2] Thạc Bình Cường (2009), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nhà

xuất bản Thống kê, Hà Nội.

[3] Đặng Văn Đức (2002), Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, Nhà

xuất bản Giáo dục.

[4] PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân và ThS. Nguyễn Vân Điềm, Quản trị nhân

lực, Nhà xuất bản Giáo Dục.

[5] Tài liệu quản lý nội bộ Công ty TNHH Truyền Thông Sky Ads Việt nam

[6] Luận văn tốt nghiệp “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự

tại công ty TNHH Hưng Long” của Nguyễn Hồng Đức, K55–Khoa Máy tính,

Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.

[7] Luận văn tốt nghiệp “Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý nhân sự

tại Công ty TNHH TBA Việt Nam” của Hồng Thế Quyền, K52 – Khoa Cơng nghệ

thơng tin, Đại học Vinh.-PHỤ LỤC

PHIẾU ĐIỀU TRA TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THƠNG SKY ADS VIỆT

NAM

Lưu ý:

1. Em cam kết giữ bí mật các thông tin riêng của công ty và chỉ dùng thông tin cung

cấp tại phiếu điều tra này cho mục đích làm báo cáo thực tập.

2. Với những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, xin chọn câu trả lời thích hợp

bằng cách đánh dấu X vào ô [ ] tương ứng.

A. HẠ TẦNG KĨ THUẬT CNTT TRONG CƠNG TY

1. Tổng số máy tính

- Tổng số máy để bàn:…(cái)

- Tổng số máy xách tay:…(cái)

2. Máy chủ cài đặt hệ điều hành gì?..........................................................................

3. Máy tính ở cơng ty nối mạng gì?..........................................................................

4. Theo anh/chị các phòng ban trong cơng ty có được trang bị đầy đủ máy tính và

các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khơng?

[ ] Có[ ] Khơng5. Đánh giá tốc độ xử lý dữ liệu của máy tính

[ ] Tốt[ ] Trung bình[ ] Chậm6. Mạng cục bộ của cơ quan (LAN) đã có hệ thống an ninh mạng chưa? (tường lửa,

phòng chống virus, bảo mật, v.v…):

[ ] Đã có[ ] Chưa có7. Cơng ty sử dụng mạng và máy tính chủ yếu cho những cơng việc gì?

[ ] Tìm kiếm thơng tin

[ ] Trao đổi thư điện tử

[ ] Mua bán qua mạng[ ] Tin học văn phòng

[ ] Giới thiệu sản phẩm của cơng ty

[ ] Mục đích sử dụng khác (nêu cụ thể):…………………………………………

8. Mức độ quan tâm của lãnh đạo đối với ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất

kinh doanh?

[ ] Không quan tâm

[ ] Ít quan tâm[ ] Quan tâm[ ] Khá quan tâm[ ] Rất quan tâm9. Có chiến lược ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh

nghiệp khơng?

[ ] Có[ ] Khơng10. Các ứng dụng cơ bản đã triển khai tại doanh nghiệp

[ ] Quản lý văn bản và điều hành công việc

[ ] Tin học văn phòng

[ ] Quản lý tài chính- kế tốn

[ ] Quản lý nhân sự - tiền lương

[ ] Quản lý tài sản

[ ] Quản lý kho – vật tư

[ ] Quản lý khách hàng (CRM)

[ ] Quản lý các nhà cung cấp, các đối tác (CSM)

[ ] Quản lý hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp (ERP)

[ ] Thư điện tử nội bộ

[ ] Khác (liệt kê chi tiết):………………………………………

11. Doanh nghiệp có website trên Internet khơng?[ ] Có[ ] KhơngNếu doanh nghiệp có website thì điền chi tiết vào các thông tin sau:

a. Tần suất cập nhật Website:

[ ] Hàng ngày[ ] Hàng tuần[ ] Hàng tháng[ ] Không thường xunb. Website của cơng ty có những tính năng gì?

[ ] Giới thiệu doanh nghiệp[ ] Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ[ ] Bán hàng hóa, dịch vụ qua mạng[ ] Hỗ trợ khách hàng qua mạng[ ] Trao đổi, hỏi đáp, góp ý[ ] Tìm kiếm trong Website[ ] Khác (nêu cụ thể):……………………………………………………..

c. Đối tượng khách hàng mà website hướng tới?

[ ] Cá nhân, hộ gia đình

[ ] Doanh nghiệp

[ ] Các tổ chức chính phủ

[ ] Các ngân hàng

12. Có chính sách riêng khuyến khích ứng dụng CNTT tại doanh nghiệp khơng?

[ ] Có[ ] Khơng13.Tổng đầu tư cho hạ tầng kĩ thuật CNTT trong các năm gần đây

[ ] Dưới 5%[ ] Từ 5%-15%[ ] Trên 15%14. Cơng ty có dự định đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT không? Đầu tư như

thế nào?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………B. HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT

1. Cơng ty có cán bộ chun trách, phòng ban chun trách về CNTT khơng ?

[ ] Có[ ] Khơng2. Số cán bộ chun trách CNTT:…(người)

3. Số cán bộ biết sử dụng máy tính:…(người)

4. Số lượng cán bộ có bằng đại học hoặc cao đẳng CNTT trở lên: ........... người.

5. Chính sách phát triển, thu hút nguồn nhân lực cho CNTT:

[ ] Có[ ] Khơng6. Cơng ty có những hình thức đào tạo CNTT nào cho nhân viên?

[ ] Mở lớp đào tạo

[ ] Gửi nhân viên đi học

[ ] Đào tạo tại chỗ theo nhu cầu công việc

[ ] Không đào tạo

7. Nhu cầu về nguồn nhân lực CNTT?

[ ] Khơng có nhu cầu

[ ] Bình thường

[ ] Nhu cầu lớn

[ ] Khác (nêu cụ thể):………………………………………………………

8.Tiêu chí tuyển nhân viên Hệ thống:

[ ] Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành CNTT và các ngành có liên quan.

[ ] Có kinh nghiệm về mail postfix, mail relay, load balancing, cluster.

[ ] Có kỹ năng viết tài liệu hệ thống, báo cáo với cấp trên về công việc định

kỳ và những việc phát sinh được giao.

[ ] Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.[ ] Có thể làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.

[ ] Khác (nêu cụ thể):……………………………………………………Cảm ơn anh/chị đã nhiệt tình tham gia!Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2019

Giáo viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)Người lập phiếu

(ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Thúy QuỳnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Một số đề xuất và kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×