Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VACOM

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VACOM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốn- Cơng ty cần tiến hành in, lưu trữ các hóa đơn chứng từ thanh toán thống

nhất và đúng theo mẫu biểu được quy định trong Thơng tư 133/2016/TT-BTC.

- Kế tốn cần mở chi tiết cấp 2, cấp 3 với các tài khoản doanh thu, phải thu

khách hàng, tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng…

- Công ty nên tiến hành việc lập dự phòng các khoản thu khó đòi để chủ

động trong việc duy trì và mở rộng quy mơ hoạt động kd. Cơng ty cũng nên điều

tra tình hình kinh doanh, cơng nợ, uy tín của khách hàng trước khi quyết định ký

hợp đồng có giá trị lớn, tránh trường hợp cơng ty ma, khách hàng khơng đủ khả

năng thanh tốn.

- Áp dụng mức chiết khấu thanh toán cụ thể cho từng đối tượng cụ thể căn cứ

vào: Tổng giá trị thanh toán, thời hạn thanh toán.

Tuy nhiên trong phần giải pháp mà bài viết đưa ra vẫn chưa chỉ ra cách giải

quyết cụ thể cho các hạn chế:

- Giải pháp lập dự phòng phải thu khó đòi áp dụng khi nào, cho đối tượng

nào, với giá trị hợp đồng bao nhiêu thì phải lập dự phòng, cách lập dự phòng.

- Giải pháp mở tài khoản chi tiết như doanh thu: Đối với các khách hàng lẻ

thì kế tốn ghi chép, theo dõi, định khoản như thế nào.

Bài luận văn của sinh viên Nguyễn Thị Vần, lớp K47D3 trường Đại học

Thương Mại với đề tài: “Kế toán cung cấp dịch vụ Marketing online tại Công ty

CP Giải Pháp Truyền Thông Quang Minh”.

Bài luận văn đã đưa ra được các vấn đề sau:

- Dịch vụ doanh nghiệp cung ứng rất đa dạng và phong phú, nhưng kế toán

chỉ ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Sổ Cái TK 511, 632,…mà không

mở sổ chi tiết và ghi nhận vào các sổ chi tiết.

- Việc luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban còn chậm ảnh hưởng đến

việc xử lý và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Các giải pháp được đưa ra để khắc phục những hạn chế trên:

- Các khoản chi phí quản lý kinh doanh phát sinh với nhiều các khoản mục

khác nhau cần phải được hạch toán một cách cụ thể. Cụ thể ở một số tài khoản chi

tiết như 811 cơng ty có thể mở chi tiết như sau:

+ TK 811.1: Chi phí khác trong trường hợp thanh lý TSCĐ

+ TK 811.2: Chi phí khác trong trường hợp nộp phạt, biếu tặng

+ TK 811.3: Chi phí khác trong trường hợp chi nội bộ doanh nghiệp về trích

lập dự phòng

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Dương Thị Thúy HằngKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm toán- Bộ phận kế toán phải lập các sổ chi tiết cho thích hợp như: Sổ chi tiết doanh

thu, giá vốn từng loại dịch vụ…Nếu kế toán thực hiện tốt các sổ chi tiết thì khi cần

tổng hợp hoặc phân tích tỷ lệ doanh thu chi phí sẽ nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm

thời gian.

- Công ty nên lập một số báo cáo liên quan đến bán dịch vụ như: Báo cáo kết

quả kinh doanh tháng, quý…theo yêu cầu của giám đốc hoặc các nhà đầu tư và các

cơ quan chức năng.

Đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ tại Công ty CP

Thương Mại Và Du Lịch Bella Vita” của sinh viên Hoàng Trung Kiên, lớp K48D1,

trường Đại học Thương Mại.

Bài luận văn đã nêu ra được những điểm hạn chế trong cơng tác kế tốn tại

công ty như:

- Doanh nghiệp chưa tổ chức ghi nhận thường xuyên như công nợ phải thu

do cung cấp dịch vụ cho từng đối tượng khách hàng, công tác kế toán chi tiết kế

toán cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp chưa được đảm bảo thực hiện theo hệ

thống chặt chẽ.

- Tồn bộ chi phí xăng xe phát sinh kế tốn ghi nhận Nợ TK 154, cuối tháng

tập hợp tồn bộ vào TK 632 do đó chi phí giá vốn của tour chưa được ghi nhận một

cách chính xác.

- Doanh nghiệp chưa thống kê được số kilomet xe chạy.

Từ những mặt hạn chế trên, bài viết cũng đưa ra được một số biện pháp để

hoàn thiện như:

Doanh nghiệp nên xây dựng bảng thống kê quãng đường mỗi chuyến đi dựa

theo định mức để xác định được chi phí xăng xe phù hợp với chi phí phục vụ cho

tour và cơng thức xác định chi phí cụ thể.

Doanh nghiệp nên mở sổ kế tốn chi tiết: Sổ chi tiết cơng nợ phải thu theo

từng đối tượng, thường xuyên đối chiếu sổ chi tiết với phụ lục thanh tốn.

Về chi phí phục vụ cho từng tour doanh nghiệp mở số chi tiết cho từng hợp

đồng dịch vụ đảm bảo tập hợp đúng, đủ chi phí cho 1 tour.

Tuy nhiên bài viết chưa đề cập phần doanh thu được ghi nhận như thế nào, đã

phù hợp chưa mà chủ yếu nhận xét ưu, nhược điểm và các giải pháp xác định chi

phí một cách cụ thể.

2.1.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán cung cấp dịch vụ phần

mềm kế toán tại Công Ty Cổ Phần VACOM

2.1.2.1. Tổng quan về Công Ty Cổ Phần VACOM

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Dương Thị Thúy HằngKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốn- Tên cơng ty: CƠNG TY CP VACOM

- Địa chỉ: P2118, Tòa Starcity 81 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Quy mô vốn: 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

- Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN HẢI ĐĂNG

- Mã số thuế : 0102236276

 Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 2003 VACOM được biết đến như một trung tâm Công nghệ thông

tin chuyên cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán.

Đến tháng 03 năm 2003 VACOM thành lập với tên: Công ty TNHH Công

nghệ phần mềm Tài chính kế tốn.

Tháng 07 năm 2003 được Cục bản quyền cấp giấy chứng nhận bản quyền:

Phần mềm kế tốn VACOM.

Tháng 04 năm 2007 được đổi tên thành: Cơng ty CP Cơng Nghệ Phần Mềm

Kế Tốn VACOM và được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép thành lập

ngày 07/05/2007.

Tháng 05 năm 2013 được Cục bản quyền cấp giấy chứng nhận bản quyền:

Phần mềm kế toán VACOMs

Từ ngày 01/04/2018, Công ty CP Công Nghệ Phần Mềm Kế Tốn VACOM

chính thức đổi tên thành Cơng ty CP VACOM.

Với hơn 15 năm hoạt động trong ngành, công ty đã không ngừng lớn mạnh và

phát triển xây dựng được thương hiệu riêng. Mục tiêu của công ty là nhanh chóng

mở rộng quy mơ hoạt động, khai thác thêm các thị trường tiềm năng để phát triển,

tổ chức cơ cấu hợp lý và kiểm sốt tốt chi phí quản lý để gia tăng lợi nhuận cho

công ty.

 Ngành nghề kinh doanh

Công ty CP VACOM là một doanh nghiệp tiềm năng hoạt động trong lĩnh vực

lập trình máy vi tính, chun cung cấp phần mềm kế tốn, hóa đơn điện tử cho

doanh nghiệp cung cấp trên toàn quốc. Với đội ngũ kỹ sư các nhà chuyên môn và tư

vấn trong lĩnh vực tài chính kế tốn, ở các doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình khác

nhau đã tạo nên tính ổn định và nhiều tính năng sử dụng hiệu quả trong phần mềm

kế tốn VACOM. Ngồi ra cơng ty còn có dịch vụ sau bán hỗ trợ kỹ thuật cho khách

hàng trong suốt quá trình sử dụng, cung cấp dịch vụ chỉnh sửa đặc thù cho các

khách hàng có yêu cầu quản lý riêng biệt như trong lĩnh vực sản xuất, xây lắp, xuất

nhập khẩu…

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Dương Thị Thúy HằngKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốn2.1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý tại Công

Ty Cổ Phần VACOM

 Đặc điểm hoạt động kinh doanh

Cơng ty CP VACOM là có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ theo luật

định, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, sử dụng con dấu riêng, được mở

tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Pháp luật. Hoạt động theo điều lệ của

Công ty TNHH, luật doanh nghiệp…

Hoạt động kinh doanh của công ty chuyên về hoạt động thương mại, dịch vụ

cung cấp về phần mềm kế tốn hóa đơn điện tử M-Invoice dành cho đối tượng

doanh nghiệp, trường học,…Do tính linh hoạt trong sản phẩm và dịch vụ nên công

ty không những hoạt động trên địa bàn Hà Nội mà còn mở rộng ra trên tồn quốc.

Đối tượng khách hàng công ty hướng đến chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ

chức, hộ cá thể, trường học có nhu cầu sử dụng phần mềm kế tốn, hóa đơn điện tử

….

Tổ chức bộ máy quản lý

Nhìn chung, bộ máy quản lý cơng ty khá gọn nhẹ, thành phần tổ chức công ty

hợp lý và hiệu quả với cơ cấu tổ chức từ trên xuống dưới, vận hành công việc thuận

lợi. Tại thời điểm giữa năm 2018, Cơng ty CP VACOM có 35 nhân viên. Trong đó,

có 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 2 Phó Giám đốc, 3 nhân viên truyền thơng, 5

nhân viên kế toán, 10 nhân viên kinh doanh, 09 nhân viên triển khai và 5 nhân

viên lập trình.

Chủ tịch HĐQT: Là người đại diện pháp nhân duy nhất của công ty, chịu trách

nhiệm về các hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định

hiện hành. Đồng thời cũng là người tổ chức điều hành bộ máy kinh doanh và đưa

ra quyết định cuối cùng, thay mặt đại diện cho mọi quyền lợi của công ty trước

pháp luật.

Phó Giám đốc: Là người giúp Chủ tịch HĐQT điều hành một số lĩnh vực hoạt

động của công ty chia ra 2 lĩnh vực chính của cơng ty. 1 Phó Giám đốc phụ trách

các hoạt động quản lý sổ sách, kế hoạch kinh doanh, hợp đồng, chịu trách nhiệm về

mảng phần mềm Hóa đơn điện tử còn 1 Phó Giám đốc phụ trách mảng kỹ thuật

quản lý phòng lập trình, chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu phát triển phần mềm,

nâng cấp phiên bản mới và tiến độ thực hiện các yêu cầu chỉnh sửa của khách hàng.GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Dương Thị Thúy HằngKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnChủ tịch

HĐQTPhó giám đốcPhòng kinh

doanhPhòng kế tốnPhó giám đốcPhòng triển

khaiPhòng truyền

thơngPhòng lập

trình(Nguồn: Phòng kế tốn)Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty CP VACOM

Phòng kế tốn: Tổ chức triển khai tồn bộ cơng tác tài chính, hạch tốn kinh tế

theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Chức năng cụ thể là hạch tốn và

quản lý tài chính cơng ty, lập báo cáo sổ sách kế tốn, tính tốn chi phí - kết quả,

xây dựng kế hoạch tài chính, các bảng cân đối kế tốn, tính tốn lỗ lãi, tổ chức theo

dõi, kiểm sốt cơng việc và thực hiện chính sách của cơng ty và nhà nước….

Phòng kinh doanh: Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của

công ty trong từng giai đoạn. Chủ trì lập kế hoạch, phân tích đánh giá kết quả thực

hiện của cơng ty trong từng tháng, quý, năm và kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài

hạn theo yêu cầu của lãnh đạo công ty. Lập báo cáo, kế hoạch bán hàng và báo cáo

doanh số, công nợ hàng tuần, hàng tháng; tham mưu cho lãnh đạo về lĩnh vực tổ

chức quản lý kinh doanh hàng ngày.

Phòng kỹ thuật: Phụ trách về việc đi triển khai phần mềm cho các đơn vị

khách hàng qua 2 hình thức trực tiếp hoặc qua teamview. Đồng thời hỗ trợ kỹ

thuật cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VACOM cả trong và ngồi

giờ hành chính. Đảm bảo thu hồi công nợ đúng thời hạn, lập báo cáo hàng tháng

về tình hình triển khai, hỗ trợ khách hàng, thu hồi công nợ cho ban lãnh đạo tiện

kiểm tra giám sát.

Phòng lập trình: Phụ trách về việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thực

hiện các phiên bản nâng cấp phần mềm, lập trình viết mới và chỉnh sửa phần mềm

theo yêu cầu đặc thù để đảm bảo việc chỉnh sửa theo đúng tiến độ, thu hồi công nợGVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Dương Thị Thúy HằngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VACOM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×