Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*Các hoạt động nâng cao tinh thần tập thể và mối quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo

*Các hoạt động nâng cao tinh thần tập thể và mối quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

trình đào tạo định kỳ đối với nhân viên giúp việc gia đình, chính sách lương hoặc

chính sách thưởng.

Hộp 4.2. Đề xuất phiếu tra mức độ hài lòng về chương trình đào tạo định kỳ cho

nhân viên giúp việc gia đình

Kính gửi chị,

Hiện nay, cơng ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà sạch HMC có mở cuộc điều tra chương

4.2.Đề

xuất phiếu

tra mức

độ hài

vềlại

chương

tạo người

định kỳ

trình đào Hộp

tạo định

kỳ nhằm

hồn thiện

chương

trìnhlòng

mang

quyền trình

lợi tốiđào

ưu cho

lao

cho

viên

giúp

việc

động.

Vànhân

để cho

cuộc

điều

tragia

có đình

tính chung thực và chính xác nhất, rất mong có được ý kiến

đóng góp chị về công tác tạo động lực cho người lao động tại cơng ty

Chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp q báu của chị

Họ và tên:……………………………………………......

Tổ:…….............

1. Chị vui lòng khoanh tròn số tương ứng với mức độ hài lòng (1: Khơng hài lòng, 2: Hài

lòng, 3: rất hài lòng)

STT

1

2

3

4

5

2.

Những

nội dung

đào tạo

có giúp

ích

Lương là vấn đề ln được người lao động quan tâm, lương chính là cơng cụ

hiệu quả cho công tác tạo động lực làm việc cho người lao động chính vì thế để biết

được liệu chính sách đưa ra có thực sự hiêu quả hay khơng thì sau khi triển khai cần có

cuộc thăm dò ý kiến về chính sách lương để đánh giá hiệu quả của chính sách lương

đưa ra.Khi điều tra cần chú ý nội dung: thu nhập hàng tháng là bao nhiêu, thu nhập

lương hàng tháng đã phù hợp với sức lao động bỏ ra hay chưa, hình thứ thanh tốn

lương đã phù hợp chưa, thời gian thanh toán lương.45Hộp 4.3. Đề xuất phiếu tra mức độ hài lòng về chính sách lương cho nhân viên

giúp việc gia đình và nhân viên văn phòngKính gửi chị,

Hiện nay, công ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà sạch HMC có mở cuộc điều tra về mức độ

hài lòng đối với chính sách lương nhằm hồn thiện chính sách đảm bảo quyền lợi tối ưu cho

người lao động. Và để cho cuộc điều tra có tính chung thực và chính xác nhất, rất mong có

được ý kiến đóng góp của anh/chị về chính sách lương cho người lao động tại công ty

Chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của anh/chị

Họ và tên:……………………………………………........................................................

Chức vụ:……………………………………….................................................................

Thời gian làm việc tại cơng ty:……………………............................................................

Anh chị vui lòng trả lời chung thực các câu hỏi sau:

1. Thu nhập bình quân hiện tại của anh/chị là bao nhiêu?.....................................................

2. Anh/chị có hài lòng về mức thu nhập đó khơng? Nếu “khơng” thì vui lòng nhập thêm lý

do:……………………………………………………………………………..

3. Chính sách lương đưa ra anh/chị có được nắm rõ và hiểu hết

khơng?...........................................................................................................................

4. Anh/chị có hài lòng về thời gian thanh tốn lương hàng tháng? Lý dovà đề xuất thời

gian mong muốn thanh toán ….……………………...................................................

5. Anh/chị có hài lòng về hình thức thanh tốn lương không? ………………………..

6. Tiền lương hàng tháng công ty thanh tốn cho chị có đầy đủ và chính xác

khơng?...........................................................................................................................Ngồi ra thì cơng ty cũng cần phải tiến hành đánh giá về những chính sách

thưởng áp dụng đối với nhan viên văn phòng và nhân viên giúp việc. Nếu chính sách

thưởng tốt thì cũng góp 1 yếu tố tạo chương trình tạo động lực làm việc cho người lao

động trở nên tốt hơn.46Hộp 4.4.Đề xuất phiếu tra mức độ hài lòng về chính sách thưởng cho nhân viên

giúp việc gia đình và nhân viên văn phòng

Kính gửi anh/chị,

Hiện nay, cơng ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà sạch HMC có mở cuộc điều tra chính sách

khen thưởng nhằm hồn thiện chính sách đảm bảo mang lại quyền lợi tối ưu cho người lao

động. Và để cho cuộc điều tra có tính chung thực và chính xác nhất, rất mong có được ý kiến

đóng góp của anh/chị về chính sách khen thưởng cho người lao động tại công ty

Chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của anh/chị

Họ và tên:……………………………………………...............................

Chức vụ:………………………………………..........................................

1. Anh/chị có hài lòng về chính sách thưởng hiện nay?

2. Nếu “Không” anh/chị cho biết rõ lý do…………..

3. Anh/chị tích vào mức độ hài lòng về các mức thưởng

Đối

STT Tên

Mức độ

tượng

Nhân

Khơng

Hài

Rất hài

viên văn

hài lòng

lòng

lòng

phòng

1

Thưởng doanh thu

2

Thưởng tết dương lịch

3

Thưởng cuối năm

Nhân

1

Thưởng trách nhiệm

viên

2

Thưởng ca tối

giúp

3

Thưởng ca cuối tuần, thưởng ca GVN

việc

4

Thưởng cuối năm

5

Thưởng 1% hợp đồng định kỳ

3. Chính sách thưởng đó có tác động đến cơng tác đến khả năng hồn thành cơng việc của

anh/chị khơng?................................................................................................................47TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Brian Tracy (2012), Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài, First New &

NXB Tổng hợp TP.HCM

2. Vũ Thùy Dương –Hồng Đại Hải (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà

xuất bản Thống kê, Hà Nội

3. Nguyễn Đức Đán – Vũ Đức Xuân (1994), Giáo trình tâm lí học quản lý, NXB

Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội

4. Nguyễn Văn Điềm – Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình quản trị nhân lực,

NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

lực, NXB Đại học Kinh Tế quốc dân Hà Nội

5. Mai Thanh Lan - Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016), Giáo trình quản trị nhân lực

căn bản, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

6. Lê Quân (2008), Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích

của doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nộ

7. Website công ty: https://www.jupviec.vn/1PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phiếu điều tra về công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty

cổ phần phát triển dịch vụ nhà sạch HMC (đối tượng: nhân viên giúp việc gia đình)

Phụ lục 2: Phiếu điều tra về cơng tác tạo động lực cho người lao động tại công ty

cổ phần phát triển dịch vụ nhà sạch HMC (đối tượng: nhân viên văn phòng)

Phụ lục 3: Câu hỏi phỏng vấn

Phụ lục 4: Kết quả xử lý phiếu điều tra

Phụ lục 5: Kết quả phỏng vấn

Phụ lục 6: Chế độ thu nhập của nhân viên giúp việc tại công ty cổ phần phát triển

dịch vụ nhà sạch HMC

Phụ lục 7: Quy định chế độ đi công tác tại công ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà

sạch HMC2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Các hoạt động nâng cao tinh thần tập thể và mối quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×