Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 . Đề xuất, kiến nghị về kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MH Tech

2 . Đề xuất, kiến nghị về kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MH Tech

Tải bản đầy đủ - 0trang

việc hồn thiện này cần phải đảm bảo rằng ln dựa trên cơ sở tôn trọng quản lý kinh

tế tài chính, chế dộ kế tốn Việt Nam hiện hành và phù hợp với các thông tư và nghị

định của Nhà nước về kế tốn. Để giúp cơng ty hồn thiện hơn cơng tác kế tốn nói

chung và cơng tác kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng, qua thời gian thực tập tại cơng

ty cùng những kiến thức có được trên giảng đường, em đưa ra một số kiến nghị và đề

xuất như sau:

-Về tổ chức bộ máy kế toánVới đội ngũ nhân viên kế tốn còn trẻ, kinh nghiệm còn non kém, cơng ty nên tạo

điều kiện cho nhân viên đi học các lớp bồi dưỡng về năng lực chuyên môn. Đồng thời

tạo điều kiện cho nhân viên tự học hỏi từ những người đi trước bằng cách tổ chức

những cuộc nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm của kế toán trưởng hoặc mời chuyên gia

trong lĩnh vực kế toán kiểm tốn. Như vậy có thể mở rộng tầm hiểu biết của nhân viên

trong công ty, tăng kinh nghiệm làm việc thực tế góp phần làm giảm những sai sót còn

tồn tại như đã nói ở phía trên.

-Về hệ thống chứng từ kế tốnHiện tại, cơng ty còn đang tồn tại tình trạng chứng từ bị dồn vào cuối kỳ kế toán

và chưa được vào sổ theo dõi (khoản chi phí quản lý kinh doanh) và việc luân chuyển

chứng từ giữa các phòng ban còn chậm. Do vậy cơng ty nên có quy định, định kỳ

khoảng 3 hoặc 4 ngày bộ phận tiếp nhận và kiểm tra chứng từ phải chuyển chứng từ

lên phòng kế tốn đảm bảo việc theo dõi được thường xuyên các khoản thu nhập và

chi phí, tránh tình trạng cơng việc phân bổ khơng đều, dồn công việc vào cuối tháng,

ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Việc xác định các khoản thu nhập và chi phí

chính xác thì cơng việc xác định kết quả kinh doanh mới nhanh chóng và chính xác.

-Về hệ thống tài khoản kế tốnĐối với TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh. Trong hoạt động thực tế tại công ty các

khoản chi phí quản lý kinh doanh phát sinh tương đối nhiều, nó ảnh hưởng trực tiếp tới

kết quả hoạt động kinh doanh. Công ty nên mở thêm các tài khoản cấp 2 để các khoản

chi phí được hạch toán rõ ràng, riêng biệt, thuận tiện cho việc theo dõi và so sánh chi

phí phát sinh giữa các bộ phận với nhau để điều chỉnh sao cho phù hợp nhất nhằm tiết

kiệm chi phí được nhiều nhất làm tăng kết quả kinh doanh của đơn vị.

Cụ thể TK 642 có thể được mở 8 TK chi tiết như sau:

 Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý44 Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý

 Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng

 Tài khoản 6424 - Chí phí khấu hao TSCĐ

 Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí

 Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng

 Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngồi

 Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác

TK 641 có thể được mở 7 TK chi tiết như sau:

 TK 6411: chi phí nhân viên

 TK 6412: chi phí vật liệu, bao bì

 TK 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng

 TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ

 TK 6415: Chi phí bảo hành sản phẩm

 TK 6417:Chi phí dịch vụ mua ngồi

 TK 6418: Chi phí bằng tiền khác

- Về hệ thống sổ sách kế tốn

Đặc điểm bán hàng của cơng ty tương đối đa dạng nên khi theo dõi tình hình

doanh thu, công ty nên mở sổ chi tiết TK 511 để theo dõi doanh thu của từng nhóm

mặt hàng phục vụ cho công tác quản lý và xác định kết quả nhanh chóng, chính xác,

kịp thời giúp cho các nhà quản trị biết những mặt hàng chủ yếu nào đã tạo ra doanh

thu chủ yếu cho cơng ty, từ đó có phương hướng đầu tư hợp lý. Cơng ty nên mở các Sổ

chi tiết doanh thu bán hàng:

Sổ chi tiết bán hàng hóa – Vòng tĩnh điện

Sổ chi tiết bán hàng hóa – Thảm dính bụi

Sổ chi tiết bán hàng hóa – Gang tay siêu mịn

Sổ chi tiết bán thành phẩm – Bao ngón tĩnh điện

Sổ chi tiết bán thành phẩm – Giầy phòng sạch

Sổ chi tiết bán thành phẩm – Giầy cao cổ

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng cơng ty có thể mở theo mẫu sau:

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng

Tháng ………… Mặt hàng ……………

Chứng từ

Ngày ghi sổSố…...

..Ngày

..

.Diễn giảiSố lượngĐơn giá45Thành

tiền

Tổng

Ngoài các kiến nghị, đề xuất trên, theo ý kiến chủ quan của em công ty nên nâng

cấp cơ sở hạ tầng cho phòng kế tốn và nên sử dụng mạng cục bộ trong tồn cơng ty,

kết nối các phòng ban, các bộ phận với nhau giúp cho kế tốn nắm bắt các thơng tin

cần xử lý một cách kịp thời và đầy đủ. Mặc dù công ty đã sử dụng phần mềm kế toán

vào việc hạch tốn cơng tác kế tốn song cơ sở hạ tầng còn yếu kém, máy móc thiết bị

còn thiếu và chưa được đầu tư đúng mức. Ban Giám đốc công ty nên xem xét ý kiến

này để đảm bảo công việc kế toán được đảm bảo đúng yêu cầu.

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, muốn tồn tại và phát triển, các

doanh nghiệp cần phải nỗ lực hơn nữa bằng chính năng lực của mình. Muốn đạt được

điều này thì cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn xác định kết quả kinh

doanh nói riêng càng phải được củng cố và hồn thiện hơn nữa để cơng tác này thực sự

trở thành cơng cụ quản lý tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận thức được điều đó cơng ty TNHH Sản xuất và Thương mại MH Tech đã rất

chủ động quan tâm tới khâu quản lý kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh, đặc

biệt là quan tâm đến bộ máy kế tốn của cơng ty. Đối với những kiến nghị, đề xuất

trên, để thực hiện tại công ty có thể gặp những thuận lợi và khó khăn.

Cơng tác kế tốn thực hiện phải tơn trọng cơ chế quản lý của Nhà nước, phải thực

hiện theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam, phù hợp với thông tư,

nghị định, quyết định của Nhà nước. Việc mở rộng thêm một số Tài khoản cấp 2 và

cấp 3 hay mở thêm một số Sổ chi tiết tuy khơng thực hiện đúng hồn tồn theo quy

định của Nhà nước về sử dụng tài khoản kế toán và sổ kế tốn, song điều đó khơng ảnh

hưởng tới việc áp dụng sai chế độ để có thể dẫn đến hiện tượng gian lận trong q

trình thực hiện cơng tác kế toán. Hơn nữa, việc mở rộng thêm Tài khoản cấp 2, cấp 3

và mở thêm một số Sổ chi tiết sẽ làm cơng tác hạch tốn những nghiệp vụ phát sinh

được tiến hành nhanh gọn, chính xác và dễ quản lý hơn tạo điều kiện cho việc xác định

kết quủa kinh doanh được chính xác. Thêm vào đó cơng việc đó hồn tồn phù hợp với

u cầu quản lý và đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ban Giám đốc

sẽ dễ dàng thấy được những ưu điểm đó. Vì vậy những đề xuất liên quan đến hệ thống

tài khoản cũng như hệ thống sổ kế toán nêu trên hồn tồn có thể được thực hiện.46Về đội ngũ nhân viên kế toán, để tăng thêm kinh nghiệm thực tế cho nhân viên

Ban Giám đốc cơng ty đã có sự đổi mới: đào tạo đội ngũ kế toán, nâng cao tay nghề

bằng cách cử đi học các khóa nghiệp vụ dài hạn và ngắn hạn đồng thời cũng tạo điều

kiện cho các nhân viên tự nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình.

Ngồi ra việc nâng cao cơ sở vật chất trang thiết bị cho phòng kế tốn cũng được

cơng ty chú ý đến. Cơng ty ngày càng hồn thiện hơn phần mềm kế toán hiện đang sử

dụng nhằm đáp ứng nhu cầu hạch toán kế toán một cách tốt nhất. Công ty cũng đầu tư

thêm hệ thống máy vi tính hiện đại thay cho hệ thống cũ.47KẾT LUẬN

Kết quả hoạt động kinh doanh đối với mỗi Công ty rất quan trọng, nó phản ánh

tình hình hoạt động vừa qua của Cơng ty tốt hay xấu. Vì vậy quản lý các khoản doanh

thu, chi phí là vấn đề mà các nhà quản lý cần phải quan tâm để có được kết quả hoạt

động kinh doanh tốt nhất.

Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MH Tech

cùng với sự hướng dẫn của giảng viên giám sát đã giúp em hiểu thêm về các phần

hành kế toán trong doanh nghiệp và các vấn đề cơ bản của xác định kết quả hoạt động

kinh doanh.

Được sự giúp đỡ tận tình của các chị trong phòng kế tốn đã giúp em hiểu biết

hơn về cơng việc kế tốn. Song do thời gian và lượng kiến thức có hạn, nên nội dung

bài báo cáo chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót. Em mong nhận được sự góp ý, nhận xét của

thầy cô khoa Kế cùng các anh/ chị trong phòng kế tốn cơng ty TNHH Sản xuất và

Thương mại MH Tech.

Em xin cảm ơn và chúc thầy cô cùng các anh chị trong phòng kế tốn dồi dào

sức khoẻ. Chúc cho Công ty kinh doanh ngày càng phát đạt.48TÀI LIỆU KHAM KHẢO

[1] PGS. TS Đặng Thị Loan (2014), Kế tốn tài chính trong doanh nghiệp, NXB

Thống

kê.

[2] Bộ tài chính (2014), Phân tích hoạt động kinh tế, tài chính doanh nghiệp, NXB Trẻ.

[3] PGS.TS Nguyễn Văn Công (2012), Kế toan doanh nghiệp, Đại học kinh tế quốc

dân, Hà nội.

[4] ThS.Trịnh Ngọc Anh (2016), Giáo trình kế tốn tài chính.

[5] ThS.Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (2012), Giáo trình kế tốn tài chính.

[6] Bộ tài chính, Chế độ kế tốn doanh nghiệp vừa và nhỏ.PHỤ LỤC

Phụ lục 1:Phụ lục 2:Phụ lục 3:Phụ lục 4:Phụ lục 5:Phụ lục 6:Phụ lục 8:Phụ lục 9:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 . Đề xuất, kiến nghị về kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MH Tech

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×