Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
h. Hình thức trả lương theo sản phẩm hỗn hợp

h. Hình thức trả lương theo sản phẩm hỗn hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần lương cứng: Phần này tương đối ổn định nhằm đảm bảo mức thu thập tối thiểu

cho người lao động. Bộ phận này được quy định theo bậc lương cơ bản và ngày cơnglàm việc mỗi tháng.

• Phần biến động: Tùy theo năng suất chất lượng và hiệu quả của từng cá nhân người lao

động và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

[1, tr39] (Nguồn: Bài giảng Trả công lao động bộ môn Kinh Tế Doanh Nghiệp

khoa Quản Trị Nhân Lực)

2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương trong doanh nghiệp

2.3.1 Thị trường lao động

Thị trường lao động là nơi diễn ra các hoạt động mua bán sức lao động, là nơi để

cung cấp sức lao động cho các tổ chức và doanh nghiệp. Nó được tạo bởi các chủ thể

là người mua sức lao động và người bán sức lao động hay cung cầu sức lao động. Vì

vậy, thị trường lao động có ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng chính sách tiền

lương. Doanh nghiệp cần phải xem xét, nghiên cứu mức lương cho công việc tương

ứng được trả trên thị trường để có thể xác định mức lương hợp lý với khả năng tài

chính nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh. Đặc biệt, khi nền kinh tế Việt Nam đang

trên đà phát triển, sự cạnh tranh vô cùng gay gắt mà nguồn lao động có chất lượng cao

không nhiều, doanh nghiệp muốn thu hút được nhân tài thì công tác đãi ngộ cần được

chú trọng, và chủ yếu là thơng qua chính sách tiền lương.

2.3.2 Đối thủ cạnh tranh

Thị trường hội nhập kinh tế-quốc tế khiến cho các doanh nghiệp ngày càng

nhiều, các doanh nghiệp ln có những chính sách ưu đãi thu hút nhân lực mới và cả

những nhân lực chất lượng trong công ty đối thủ, việc chính sách lương thưởng sẽ

quyết định khá nhiều vì NLĐ luôn quan tâm tới lương. Doanh nghiệp đãi ngộ tốt thì

NLĐ sẽ gắn bó lâu dài và cống hiến nhưng ngược lại nếu nhà quản trị doanh nghiệp

khơng đưa ra được các chính sách hỗ trợ NLĐ sẽ khiến cho NLĐ không thỏa mãn và

sẽ tìm đến chính các cơng ty đối thủ ở ngồi thị trường.

2.3.3 Chiến lược và chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp

Chiến lược và chính sách đãi ngộ có ảnh hưởng rất lớn và tác động trực tiếp tới

việc trả lương. Một số doanh nghiệp muốn thu hút nhân tài thường trả lương cao hơn

các doanh nghiệp khác, trả công cao cũng thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu quả.

Một số khác áp dụng mức trả lương hiện hành nghĩa là mức trả công mà đại đa số các

công ty đang áp dụng.

22

22Ngoài ra, có những doanh nghiệp áp dụng mức trả công thấp hơn mức trả

công hiện hành, nguyên nhân có thể do doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng tài chính

khó khăn hoặc cơng việc đơn giản khơng đòi hỏi nhiều kỹ năng…

2.3.4 Đặc thù công việc

Công tác trả lương cũng phụ thuộc khá nhiều vào đặc thù cơng việc của NLĐ,

với từng vị trí cơng việc, tính chất công việc khác nhau sẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải

điều chỉnh chính sách lương sao cho phù hợp. NLĐ làm công việc sản xuất sẽ có chế

độ lương khác với nhân viên văn phòng và nhân viên bán hàng. Đờng thời thì chính

sách trả lương, đãi ngộ của từng vị trí cũng có thể khác nhau tùy thuộc đặc thù cơng

việc vị trí đó. Việc điều chỉnh lương theo công việc sẽ là động lực to lớn thúc đẩy NLĐ

gắn bó với tổ chức, luôn làm việc vì mục tiêu chung, giúp doanh nghiệp ngày càng

phát triển.

2.3.5 Mức độ hồn thành cơng việc

Việc hồn thành cơng việc nhanh hay chậm, đảm bảo chất lượng hay không đều

ảnh hưởng ngay đến tiền lương của người lao động. Những người làm cùng một khối

lượng công việc nhưng có người tay nghề cao hồn thành cơng việc sớm hơn thì sẽ

làm được thêm nhiều việc khác, chính vì thế lương của họ sẽ được tăng lên.

2.3.6 Trình độ lao động

Với lao động có trình độ cao thì sẽ có được thu nhập cao hơn so với lao động có

trình độ thấp hơn bởi để đạt được trình độ đó người lao động phải bỏ ra một khoản chi

phí tương đối cho việc đào tạo đó. Có thể đào tạo dài hạn ở trường lớp cũng có thể đào

tạo tại doanh nghiệp. Để làm được những công việc đòi hỏi phải có hàm lượng kiến

thức, trình độ cao mới thực hiện được, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp

thì việc hưởng lương cao là tất yếu.

PHIẾU ĐIỀU TRA

Mức độ hoàn thiện của trả lương tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam

(Dành cho cán bộ công nhân viên trong công ty)

Em làm phiếu điều tra này với mục đích tìm hiểu thông tin thực tế về công tác

tiền lương tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam từ đó, đưa ra ưu điểm và hạn chế

trong công tác tiền lương của công ty. Trên cơ sở đó, tìm ra các biện pháp để nâng cao,

hồn thiện chính sách tiền lương của cơng ty, góp phần gia tăng lợi ích cho người lao

động và đẩy mạnh sự phát triển chung của công ty. Bên cạnh đó, em sẽ có thêm thông

tin thực tế để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Ngồi ra em khơng có bất

23

23cứ mục đích nào khác ảnh hưởng khơng tốt tới lợi ích của người lao động và công ty.

Mọi thông tin của anh (chị) đưa ra sẽ được bảo mật tuyệt đối. Vì vậy, em rất mong

nhận được sự giúp đỡ của các anh (chị) để em có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------THƠNG TIN CHUNG

Họ và tên:……………………………………………………..Giới tính:…………….

Vị trí chức danh:………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………….....

Câu 1: Anh (Chị) có hiểu về chính sách tiền lương mà cơng ty đang áp dụng không?

A. Không biếtB. Biết sơ quaC. Biết rõCâu 2: Mức độ hài lòng về mức lương hiện tại của Anh (Chị)?

A. Không hài lòng

B. Hài lòng

C. Rất hài lòng

Câu 3: Trong thời gian làm việc tại Công ty, Anh (Chị) thấy việc thực hiện quy chế

tiền lương của công ty như thế nào?

A. Đầy đủ

B. Có nhưng không đầy đủ

C. Không thực hiện

Câu 4: Công ty có thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương hay

khơng?

A. Thường xun

B. Ít khi

C. Khơng bao giờ

Câu 5: Mức lương tối thiểu có được đảm bảo không?

A. Cao hơn

B. Ngang bằng

C. Thấp hơn

Câu 6: Mức lương trung bình mà Anh (Chị) nhận được?

A. < 4 triệu

B. 4.5 – 5.5 triệu

C. 5.5 – 6.5 triệu

D. > 6.5 triệu

Câu 7: Các nội dung chính sách tiền lương tại cơng ty Anh (Chị) có hài lòng khơng?

Nội dung chính sách

Hài lòng

Khơng hài lòng

Mức lương tối thiểu

Hệ thống thang bảng

lương

Quy chế trả lương

Câu 8: Thang bảng lương của công ty có được công khai không?

A. Có B. Không

Câu 9: Anh (Chị) có biết về quỹ lương và cách xác định không

A. Có B. Không

Câu 10: Đơn giá tiền lương xác định đã hợp lý chưa?

A. Hợp lý

B. Chưa hợp lý

Câu 11: Hình thức trả lương mà công ty đang áp dụng có hợp lý hay không?

A. Hợp lý

B. Chưa hợp lý

2424Câu 12: Tăng lương cho Anh (Chị) tại công ty đã hợp lý chưa?

A. Hợp lý

B. Chưa hợp lý

Câu 13: Tổ chức trả lương tại công ty có hợp lý không?

A. Hợp lý

B. Chưa hợp lý

Câu 14: Anh (Chị) đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến trả lương tại công

ty

Anh (Chị) hãy đánh dấu “x” vào số điểm Anh (Chị) lựa chọn.

(1) Hồn tồn khơng ảnh hưởng: 1 Điểm

(2) Ít ảnh hưởng: 2 Điểm

(3) Ảnh hưởng: 3 Điểm

(4) Ảnh hưởng khá lớn: 4 Điểm

(5) Hoàn toàn ảnh hưởng: 5 ĐiểmTTSNhóm nhân tố

Khả năng tài chính1Nhân tố

doanh

nghiệp2Nhân tố

cơng việc3Nhân tố

bản thân NLĐ45625Nhân tố

XH $ Thị

trường LĐ

Quy

định của nhà

nước

Các

nhân tố khácChiến lược chính sách đãi

ngộ của doanh nghiệp

Đặc điểm cơ cấu hoạt

động

Mức độ hồn thành cơng

việc

Mức độ phức tạp của CV

Đặc thù cơng việc

Trình độ LĐ

Phẩm chất NLĐ

Kỹ năng NLĐ

Kinh nghiệm, tiềm năng

của NLĐ

Sự trung thành của NLĐ

Thị trường lao động

Đối thủ cạnh tranh

Mức lương tối thiểu

Thời gian làm việc

Thang bảng lương

Nền kinh tế

Vị trí, địa lý

Văn hóa

25Mức độ ảnh hưởng

12345Câu 15: Đóng góp khác của người lao động đối với doanh nghiệp:2626Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

h. Hình thức trả lương theo sản phẩm hỗn hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×