Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận và phát hiện về kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội

Kết luận và phát hiện về kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhẹ nhưng hoạt động hiệu quả, đáp ứng được khối lượng cơng việc tương đối

nhiều.

- Đội ngũ kết tốn đều là những người có trình độ,có cả người trẻ tuổi

và người đã làm việc có kinh nghiệm lâu năm, nhiệt tình, nhạy bén trong việc

xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tổng hợp thơng tin kế tốn

- Sổ sách kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức nhật ký chung, hình thức

này tương đối đơn giản, dễ hiểu.

- Hệ thống tài khoản : Công ty áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Chứng từ sử dụng: Chứng từ mà công ty sử dụng để hạch tốn đều

đúng theo mẫu quy định, thơng tin ghi chép đầy đủ, chính xác.

- Q trình ln chuyển chứng từ đúng trình tự kế tốn. Tổ chức kế tốn hàng tồn kho nói riêng

 Về tổ chức quản lý, nhập xuất hàng hóa:

- Cùng với sự phát triển của công ty, sự lớn mạnh không những thể hiện

qua cơ sở vật chất kỹ thuật mà còn thể hiện ở trình độ quản lý kinh tế đó là

cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn hàng tồn kho nói riêng

khơng ngừng đuợc hồn thiện và nâng cao. Kế tốn hàng tồn kho tại cơng ty

được quản lý chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch thu mua tới khâu xuất bán hàng

hóa. Cơng tác thu mua, nhập hàng hóa ln đảm bảo về chất lượng và số

lượng đáp ứng đầy đủ cho quá trình xuất, bán.

 Về tổ chức cơng tác kế tốn hàng tồn kho:

- Công ty áp dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết hàng

tồn kho. Đây là phương pháp đơn giản nhất, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ đối chiếu,

tính tốn đơn giản, phù hợp với đặc điểm hàng tồn kho tại cơng ty

- Cơng ty hạch tốn tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai

thường xuyên. Phương pháp này có nhiều ưu điểm vì hàng tồn kho của công

ty luôn được theo dõi, kiểm tra thường xuyên, liên tục, kịp thời phù hợp với

lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.62- Công ty dùng giá thực tế cho hàng hóa tồn kho và tính trị giá hàng hóa

hàng hóa xuất kho theo phương pháo bình quân gia quyền, Phương pháp này

giúp cho doanh nghiệp có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng

lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép

các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ

tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho

trên báo cáo kế tốn có ý nghĩa thực tế hơn.

- Hệ thống sổ sách và tài khoản đã dùng: Các tài khoản và sổ sách đều

tuân theo quy định chung.

3.2. Tồn tại

* Tổ chức cơng tác kế tốn nói chung

* Phòng kế tốn tổ chức chưa được chặt chẽ, cơng việc của các kế tốn

viên chưa được phân cơng rõ ràng, một người phải kiêm nhiều lĩnh vực khác

dẫn đến khối lượng công việc khá nhiều. Nên làm giảm hiệu quả công việc,

không phát huy được khả năng của từng người.

* Cơng ty chưa trích lập các khoản dự phòng theo quy định như dự

phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho

* Tổ chức cơng tác kế tốn hàng tồn kho nói riêng

* Việc luân chuyển chứng từ giữa các phòng kinh doanh, phòng kế tốn

và thủ kho diễn ra khơng thường xun, đơi khi các chứng từ khơng

được chuyển đến phòng kế tốn thậm chí có khi bị bỏ sót làm cho kế tốn khó

khăn trong việc theo dõi kiểm tra. Mặt khác việc luân chuyển chứng từ giữa

các bộ phận, phòng ban này đều khơng có biên bản giao nhận, rất dễ xảy ra

tình trạng mất mát chứng từ. Khi xảy ra mất mát chứng từ lại không biết quy

trách nhiệm cho ai để xử lý, làm cho cán bộ công nhân viên thiếu trách nhiệm,

buông lỏng việc quản lý chứng từ.

* Quy mô của doanh nghiệp vẫn chưa lớn, đội ngũ cán bộ nhân viên vẫn

còn hạn chế.

* Về hạch tốn hàng tồn kho: Cơng ty khơng hạch tốn chi tiết riêng cho

63giá trị hàng mua và chi phí thu mua (1561, 1562) nên không biết được giá trị

hàng mua trong kỳ và chi phí thu mua một cách cụ thể, chi tiết.

* Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Cuối năm tài chính cơng ty khơng

trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nên khi giá cả thị trường biến động

sẽ ảnh hưởng đến giá trị thuần của hàng tồn kho.

* Vấn đề kiểm kê hàng hóa cuối kỳ: Kiểm kê hàng hóa là khâu quan

trọng nhưng cơng ty chưa chú trọng và quan tâm nhiều đến vấn đề này.

- có chế độ thưởng phạt rõ ràng cho người lao động làm việc nghiêm

túc.Trong thời gian tới công ty cần đấy mạnh quan tâm hơn đến đời sống ngư

ời lao động.

3.3. Các đề xuất vè hồn thiện kế tốn hàng tồn kho tại Công ty

TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội

3.3.1. Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm hàng hóa

Cơng ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội là một công ty

chuyên kinh doanh các loại nhơm thanh nên khối lượng hàng hóa tương đối

lớn và đa dạng về chủng loại. Nhưng hiện nay công ty mới chỉ theo dõi thông

qua đặc điểm và tên gọi của chúng hiện tại, theo em Công ty TNHH Đầu tư

Kinh Doanh Tổng Hợp Hà nội nên xây dựng một hệ thống danh điểm hàng

hóa thống nhất tồn cơng ty và sử dụng "Sổ danh điểm hàng hóa".

Sổ danh điểm hàng hóa là sổ danh mục tập hợp tồn bộ các loại hàng hóa

mà cơng ty đang kinh doanh, được theo dõi cho từng loại, từng nhóm, quy

cách hàng hóa một cách chặt chẽ, logic. Hệ thống các danh điểm hàng hóa có

thể được xác định theo nhiều cách thức khác nhau nhưng phải đảm bảo đơn

giản, dễ nhớ, khơng trùng lặp. Mỗi loại, mỗi nhóm hàng hóa được quy định

một mã riêng sắp xếp một cách trật tự, thuận tiện cho việc tìm kiếm khi cần

thiết.

Để lập sổ danh điểm hàng hóa, điều quan trọng nhất là phải xây dựng

được bộ mã hàng hóa chính xác, đầy đủ, khơng trùng lặp, có dự trữ để bổ

sung những mã hàng hóa chưa có. Cơng ty có thể xây dựng bộ mã hàng hóa

64dựa vào các đặc điểm sau :

- Dựa vào hàng hóa;

- Dựa vào số nhóm hàng hóa trong mỗi loại;

- Dựa vào số thứ hàng hóa trong mỗi nhóm;

- Dựa vào số quy cách hàng hóa trong mỗi thứ.

Xây dựng sổ danh điểm hàng hóa giúp cho việc quản lý từng loại hàng

hóa sẽ tránh được nhầm lẫn, thiếu xót và cũng giúp cho việc thống nhất giữa

thủ kho và kế toán trong việc lập bảng kê, báo cáo nhập – xuất – tồn. Khi có

sổ danh điểm, việc cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán và việc ghi chép

của thủ kho sẽ giảm nhẹ, thuận lợi hơn và tránh được nhầm lẫn. Việc quản lý

hàng hóa trong cơng ty nói chúng sẽ được chặt chẽ, thống nhất và khoa học

hơn.65Biểu : Sổ danh điểm hàng hóa

SỔ DANH ĐIỂM HÀNG HĨA

Mã sốKý hiệudanh điểm

LoạiDanh

ĐVT

điểm hàng

hóaNhóm156

156.1Nhơm Việt

Pháp

156.1.Nhôm Việt

Pháp đen156.1.Nhôm Việt

Pháp ghi156.1.Nhôm Việt

Pháp

Trắng sứ156.2...........Nhôm

Xing fa

156.2.Nhôm

Xing fa

đen156.2.Nhôm

Xing fa

ghi156.2.Nhôm

Xing fa

trắng sứ............................Ghi chú3.3.2. Kế tốn Cơng ty nên hạch tốn chi tiết các khoản chi phí thu mua

hàng hóa mua nội địa vào tài khoản 1562 để quản lí. Tài khoản này nên chi

tiết làm 2 cấp nhỏ hơn là chi phí thu mua hàng Nhập khẩu và chi phí thu mua

hàng nội địa. Hạch toán chi tiết như vậy giúp cơng ty có thể kiểm tra được chi

phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình theo từng khâu. Nhờ q

trình kiểm tra giám sát đó mà cơng ty có thể tìm ra ngun nhân tăng, giảm

chi phí khi cần thiết để có biện pháp khắc phục có hiệu quả nhất. Cuối tháng,

tiến hành phân bổ chi phí thu mua hàng hóa vào giá vốn hàng bán.

3.3.3. Hồn thiện công tác kiểm kê hàng tồn kho định kỳ tại cơng ty

Cơng tác kiểm kê vật tư, hàng hóa là để xác định lại số lượng, giá trị và

chất lượng vật tư, hàng hóa còn tồn kho, phát hiện chênh lệch giữa sổ sách và

thực tế nhằm bảo vệ tài sản và chấn chỉnh công tác quản lý vật tư, hàng hóa

tại cơng ty. Hiện nay, Cơng ty chưa tiến hành tổ chức kiểm kê hàng tồn kho

định kỳ do đặc điểm của nhơm thanh định hình trong DN được tính theo

giá trị kg khiến việc tiến hành kiểm kê sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí hơn.

Do đó, hàng tồn kho cuối kỳ của cơng ty chủ yếu được theo dõi trên sổ sách.

Điều này sẽ không đánh giá được kịp thời, chính xác số lượng, giá trị cũng

như phẩm chất vật tư, hàng hóa tồn kho, khó tìm ra ngun nhân, quy trách

nhiệm cho đúng đối tượng, có thể gây gián đoạn, ảnh hưởng đến quá trình

kinh doanh. Với những nhận định trên, theo em cơng ty nên tiến hành tổ chức

công tác kiểm kê hàng tồn kho định kỳ . Tiến hành kiểm kê như vậy, sẽ đánh

giá được kịp thời, chính xác nếu xảy ra mất mát, chênh lệch giữa sổ sách và

thực tế. Ngoài ra cũng kiểm tra, đánh giá được phẩm chất, tình trạng vật liệu,

hàng hóa có đúng với tiêu chuẩn, yêu cầu cho phục vụ kinh doanh, nếu vật

tư,hàng hóa kém chất lượng sẽ kịp thời có những giải pháp bổ sung, thay thế

để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục. Cơng ty có

thể sử dụng mẫu biên bản kiểm kê như sau:Biểu : Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Cơng ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HĨA

Thời gian kiểm kê…..giờ…..ngày……tháng……năm……..

Bản kiểm kê gồm:

Ơng/Bà:………………………

Ơng/Bà:…………………………

Ơng/Bà:…………………………Chức vụ

Chức vụ

Chức vụ………………………………

…………………………………Đại diện……………………. Trưởng ban

Đại diện…………………….

Ủy viên

Đại diện…………………….

Ủy viên…………………………………Đã kiểm kê kho có những mặt

hàng :SttATên, nhãn

hiệu, quy

cách vật tư,

dụng cụ, sản

phẩm, hàng

hóa

BCộngTheo sổ kế tốnsốĐơn

vị tínhĐơn

giáCD1Theo kiểm kêChênh lệch

ThừaSố

Lượng

2Thành

Thành

Số lượng

tiền

tiền

345Phẩm chất

ThiếuSố

lượngThành

tiềnSố

lượngThành

tiền6789Còn

tốt

100%Kém

phẩm

chấtMất

phẩm

chất101112Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)Phụ trách kế tốnThủ kho(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Trưởng ban kiểm kê

(Ký, họ tên)Phương pháp và trách nhiệm ghi:

Góc bên trái của BBKKHH (ghi rõ tên đơn vị), bộ phận sử dụng, Biên

bản chi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê bao gồm

Trưởng ban và các ủy viên Mỗi kho được lập một biên bản riêng.

Cột A, B, C, D: Ghi sổ thứ tự, tên , nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của

từng loại hàng hóa được kiểm kê tại kho

Cột 1: Ghi đơn giá của từng loại hàng hóa (tùy theo quy định của đơn vị

để ghi đơn giá phù hợp)

Cột 2,3: Ghi số lượng, số tiền của từng loại hàng hóa theo sổ kế tốn

Cột 4,5: Ghi số lượng, số tiền của từng loại hàng hóa theo kết quả kiểm

kê Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu nghi vào cột

8,9

Số lượng hàng hóa thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:

- Tốt 100% ghi vào cột 10

- Kém phẩm chất ghi vào cột 11

- Mất phẩm chất ghi vào cột 12

Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải

quyết số chênh lệch này.

Biên bản được lập làm hai bản:

- 1 bản phòng kế tốn lưu

- 1 bản thủ kho lưu Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và

thủ kho, kế tốn trưởng cùng kí vào biên bản ( ghi rõ họ tên).

3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán

hàng tồn kho nhằm tăng cường quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ

phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc

Cơng tác kế tốn hàng tồn kho là khâu quan trọng trong quá trình kinh

doanh của doanh nghiệp, qua đó có thể đánh giá được thực trạng hàng hóa,

những ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại trong q trình kinh doanh. Do

đó việc hồn thiện cơng tác kế tốn hàng tồn kho ngày càng được chú trọng.

703.4.1. Về phía Nhà nước

Cung cấp số liệu, thông tin về hàng tồn kho một cách trung thực, khách

quan và dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi cũng như công tác

kiểm tra.

- Số liệu kế tốn phải phản ánh một cách kịp thời, chính xác. Việc phản

ánh số liệu một cách kịp thời, chính xác là hết sức cần thiết và quan trọng đối

với các cơ quan chức năng:

+ Đối với cơ quan thuế: giúp cho cơng việc tính tốn thuế và các khoản

phải nộp vào ngân sách nhà nước

+ Đối với ngân hàng: giúp cho việc tính lãi tiền vay, tiền gửi và việc thu

hồi vốn và lãi.

3.4.2.Về phía doanh nghiệp

- Số liệu phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch và công khai, đây là điều

kiện đặc biệt của doanh nghiệp

- Đảm bảo tiết kiệm các loại chi phí liên quan đến hàng tồn kho và

phương pháp kinh doanh phải có hiệu quả thiết thực, khả thi nhằm đem lại lợi

nhuận cao, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.

- Nắm vững chức năng nhiệm vụ của cơng tác kế tốn nói chung và

cơng tác kế tốn hàng tồn kho nói riêng. Vì vậy cần hồn thiện bộ máy kế

tốn và cơng tác hạch tốn để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Việc hồn thiện cơng tác kế hàng tồn kho không chỉ ở trên mặt lý

thuyết mà phải phù hợp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoàn thiện cơng tác kế tốn phải bám sát vào thực tế và trình độ quản lý của

doanh nghiệp.71KẾT LUẬN

Hàng tồn kho là một trong những yếu tố quan trọng giữ vị thế đặc biệt

trong doanh nghiệp nhất là những công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại

như Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội. Hàng tồn kho biểu

hiện là hình thức vốn của doanh nghiệp chưa luân chuyển và luân chuyển cho kì

sau, đối với doanh nghiệp thương mại thì hàng tồn kho là hàng hóa. Hàng hóa là

khoản mục chi phí quyết định sự tồn tại và phát triển của Cơng ty đó trên thị

trường . Vì vậy cơng tác hạch tốn kế tốn hàng tồn kho có vị trí rất quan trọng

trong việc theo dõi hàng mua vào và bán ra đảm bảo hiệu quả hợp lí và khoa

học, mục tiêu lợi nhuận và sự phát triển cho cơng ty thương mại.

Khóa luận “ Kế tốn hàng tồn kho tại Cơng ty TNHH Đầu tư Kinh

Doanh Tổng Hợp Hà Nội ” đã đề cập đến những vấn đề lí luận cơ bản, tình

hình thực tế và đề ra những phương hướng khắc phục nhằm hồn thiện hơn

kế tốn hàng tồn kho tại cơng ty:

1. Về lí luận: Nêu lên những vấn đề cơ bản nói chung về hàng tồn kho vàhạch tốn hàng tồn kho.

2. Về thực tiễn: Đã phản ánh tình hình thực tế về kế tốn hàng tồn khotại Cơng ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội năm 2018

3. Một số biện pháp: Qua thời gian thực tiễn và tìm hiểu cơng tác kế tốnhàng tồn kho khóa luận đã đưa một số biện pháp nhằm góp phần hồn thiện

kế tốn hàng tồn kho.

Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức thực tế ít, chưa có kinh nghiệm

nhưng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo cơng ty, các anh chị trong

phòng kế tốn cùng với sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Tuấn Duy và

sự cố gắng của bản thân đã giúp em hồn thành bài khóa luận này

Em xin chân thành cảm ơn !

Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Sinh viên thực hiện

Lê Thanh Bình

72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và phát hiện về kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×