Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
định mức lao động tại bộ phận buồng

định mức lao động tại bộ phận buồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

+ dựa trên thống kê định mức lao động của đối thủ cạnh tranh

+ dựa trên quy trình tổ chức phục vụ của bộ phận và số lượng chủng loại

các dịch vụ bổ sung đi kèm

+ tùy thuộc vào quy mơ khách sạn, tính chất mùa vụ, khả năng áp dụng

tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự biến động trong tương lai của khách sạn

e) phương pháp

- phương pháp định mức chung cho ngành khách sạn

Số lao động của khách sạn=số lượng phòng*2

- phương pháp định mức theo chức danh tại bộ phận buồng

+ Việc định mức lao động bộ phận buồng được tính cho từng chức danh

vì cơng việc ổn định, có tính chất lặp lại theo dây chuyền

Cần phải đảm bảo cân đối chi phí và chất lượng hợp lý

+ Sử dụng phương pháp thống kê kinh nghiệm

. thống kê và phân tích

. phân tích khảo sát( quan sát, bấm giờ, chụp ảnh để xác định hao phí thời

gian thực hiện các bước cơng việc, phát hiện thời gian lãng phí từ đó xây dựng

định mức tối ưu)

+ Cách thức tiến hành xây dựng định mức

. xây dựng tiêu chuẩn hóa định mức theo thời gian

. xây dựng tiêu chuẩn hóa định mức sản phẩm

Do vậy, cần xác định thời gian công đoạn, thời gian hữu ích của lao động,

tính định mức lao động tại bộ phận buồng theo thời gian( ca, ngày…).

6. trình bày khái niệm, mục đích, nguyên tắc và những nội dung cơ

bản của cơng tác bố trí và sử dụng lao động tại bộ phận buồng. trình bày

khái niệm, yêu cầu và các căn cứ, hình thức phân cơng lao động tại bộ phận

buồng.

a) khái niệm: là việc sắp xếp điều chỉnh và tạo ra sự hội nhập đội ngũ lao

động trong bộ phận buồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và tạo

động lực kích thích người lao động làm việc.

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất17Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

b) mục đích:

+ tạo lập sức mạnh thống nhất các nhóm công việc và bộ phận

+ phát huy sở trường của mỗi người và thúc đẩy nâng cao hiệu quả làm việc

+ bố trí đúng năng lực, rút ngắn thời gian làm việc, phát huy tối đa khả

năng làm việc hiệu quả

+ bố trí đúng năng lực làm tăng mối quan hệ cùng thực hiện mục tiêu

chung của bộ phận cúng như khách sạn

c) nguyên tắc:

+ bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm dựa trên năng lực phẩm

chất cá nhân, đảm bảo làm đúng việc, làm việc đúng

+ phân cấp, phân quyền và xác định trách nhiệm rõ ràng

+ sự hợp tác và tính hiệu quả: phối hợp chặt chẽ giữa phân công lao động

và tổ chức lao động đảm bảo hiệu suất công việc, cần tạo ê kip làm việc.

+ phù hợp với sở trường của lao động, phát huy tài năng và chế ngự

những hạn chế để phát huy năng lực của lao động

+ định mức chính xác theo đặc điểm công việc, tránh thừa thiếu lao động

+ cân nhắc giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Lấy lợi ích của khách

sạn làm nền tảng

+ tập trung dân chủ, có sự tham khảo ý kiến về phân công tránh chạy theo

nhân viên

d) nội dung cơ bản

+ phân công lao động tại bộ phận buồng

+ phân ca làm việc tại bộ phận buồng

+ xác định quy chế và tổ chức chỗ làm việc

+ phối hợp phục vụ tại bộ phận buồng

phân công lao động tại bộ phận buồng

a) khái niệm: là bố trí sắp xếp lao động và các điều kiện khác nhằm đáp

ứng yêu cầu của khách hàng đồng thời giảm thời gian và chi phí tối đa hóa lợi

ích tại bộ phận buồng.

Ln cập nhật tài liệu mới nhất18Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

b)yêu cầu:

+ chọn người phù hợp để giao công việc: căn cứ vào năng lực phẩm chất

bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm nhằm giảm thời gian và tiết kiệm

chi phí.

+ đảm bảo phân cấp phân quyền và xác định trách nhiệm rõ ràng

+ đảm bảo sự hợp tác và tính hiệu quả

c) căn cứ phân công lao động

+ quy mô

+ công suất( phân cơng linh động hàng ngày)

+ tính chất cơng việc

+ điều kiện làm việc

+ đặc điểm lao động

+ định mức cơng việc

+ chế độ làm việc

d) hình thức phân cơng lao động

- hình thức kiêm nhiệm: mỗi nhân viên đồng thời thực hiện các việc dọn

vệ sinh phòng, sắp xếp buồng, phục vụ dịch vụ minibar và các dịch vụ khác

- hình thức chun mơn hóa: mỗi cá nhân hoặc nhóm đảm trách một

cơng việc cụ thể trong một thời gian nhất định

+ chun mơn hóa theo khu vực: mỗi nhân viên phụ trách việc dọn vệ

sinh và phục vụ khách tại một số phòng ở tầng hoặc khu vực.

+ chun mơn hóa theo chức năng: chun trách từng cơng việc có tính

chun ngành cụ thể: dọn vệ sinh phòng, dịch vụ minibar, VSCC, chăm sóc hoa

và cây cảnh, giặt là

+ chun mơn hóa theo khách hàng: khách vip, khách quốc tế phân cơng

nhân viên có trình độ, kinh nghiệm, có khả năng ngoại ngữ phục vụ.

+ chun mơn hóa theo thời gian: phân cơng nhân viên nam trực đêm.Luôn cập nhật tài liệu mới nhất19Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

7. trình bày khái niệm, mục đích, các hình thức và phân tích bản chất

phối hợp phục vụ tại bộ phận buồng. phối hợp với bộ phận lễ tân, nhà

hàng, an ninh kỹ thuật.

a) khái niệm: phối hợp phục vụ tại bộ phận buồng là quá trình liên kết các

hoạt động của những nhân viên, nhóm chuyên trách hoặc giữa bộ phận buồng

với các bộ phận khác nhằm tạo ra sự đồng bộ nhịp nhàng trong hoạt động phục

vụ và đạt mục tiêu của bộ phận buồng cũng như của khách sạn.

b) bản chất: góp phần, liên tục, tương hỗ, xoay chiều

c) mục đích

+ chuyển và nhận thơng tin

+ phối hợp cùng triển khai công việc

d) phương thức: thông qua phối hợp thông tin

e) mối quan hệ với các bộ phận khác

- bộ phận buồng với bộ phận lễ tân

+ thông tin về khách, về buồng, về dịch vụ tại buồng

+ xác nhận sử dụng dịch vụ tại phòng cho lễ tân làm thủ tục

+ báo lại lễ tân về tình trạng phòng đã dọn sạch

- bộ phận buồng với bộ phận kỹ thuật: thơng tin tình trạng thiết bị dịch vụ

đảm bảo tình trangj hoạt động tốt.

- bộ phận buồng với bộ phận an ninh: phối hợp báo để can thiệp khi gặp

hành động phi pháp đảm bảo an ninh trong khu vực buồng

- bộ phận buồng với nhà hàng

+ cử nhân viên vệ sinh công cộng tại hành lang, toilet, sảnh các khu vực

nhà hàng

+ sắp xếp và phối hợp thực hiện sát trùng tại nhà hàng

+ báo trước khi làm vệ sinh đột xuất nhà hàng

+ phối hợp tổ chức nơi để mũ áo cho khách

+ phối hợp tổ chức thay giặt kiểm kê đồ vải của nhà hàng

+ khách ăn tại phòng thì liên hệ bộ phận trực tiếp phục vụ

+ khi khách ăn xong thì gọi điện tại cho bộ phận ăn uống

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất20Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

8. tổ chức đào tạo lao động tại bộ phận buồng

a) khái niệm: là quá trình cung cấp cho đối tượng lao động các kiến thức

kỹ năng cụ thể để họ làm đúng việc và làm việc đúng nhằm tối đa hóa hiệu quả

cơng việc của các nhân viên.

b) mục đích:

+ tối đa hóa hiệu quả cơng việc của người lao động: sử dụng tối đa nguồn

nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của doanh nghiệp giúp cho người lao

động nắm vững nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ một cách tự giác với thái độ

tích cực hơn.

+ giảm bớt tai nạn lao động giảm thiểu cơng tác kiểm tra nâng cao tính ổn

định và năng động của doanh nghiệp.

c) ý nghĩa: tạo nguồn lực có trình độ chun mơn cao

+ chuẩn hóa các kỹ năng phục vụ

+ đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng

+ phát triển thương hiệu bền vững và kinh doanh hiệu quả

d) nội dung

(1) xác định nhu cầu đào tạo

- căn cứ xác định nhu cầu đào tạo

+ chiến lược kinh doanh: sản phẩm dịch vụ mới

+ tiêu chuẩn công việc

+ trình độ năng lực chun mơn của nhân viên

+ nguyện vọng của nhân viên

+ nhu cầu và sự đánh giá của khách hàng

- biểu hiện có nhu cầu/ cần đào tạo

+ doanh thu sụt giảm

+ khơng hồn thành các chỉ tiêu đã đặt ra

+ tỷ lệ phần trăm chi phí lao động tăng

+ số lượng các than phiền của khách hàng tăng

+ tỷ lệ dịch vụ sai hỏng tăng

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất21Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

+ thời gian phục vụ tăng

+ mâu thuẫn giữa các bộ phận nghiệp vụ tăng

+ số lượng nhân viên nghỉ việc/vắng mặt tăng

+ chi phí bảo dưỡng tăng

+ nhân viên không tự giác hoặc không thể thích nghi với thay đổi

- xác định ưu tiên đào tạo nhân viên

+ nhu cầu trước mắt

. Huấn luyện sửa sai,

. áp dụng các hệ thống mới,

. xử lý khiếu nại của khách hàng, vệ sinh an toàn an ninh

+ ngắn/trung hạn:

. các đơn vị năng lực,

. nâng cao kết quả thực hiện công việc để đáp ứng tiêu chuẩn,

. thẩm định để được cấp chứng chỉ

+ dài hạn: phát triển đội ngũ nhân viên, chuẩn bị đề bạt/luân chuyển

(2) lập kế hoạch đào tạo

+ xác định mục tiêu đào tạo

+ xác định đối tượng đào tạo

+ xác định cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho đào tạo

+ kế hoạch chi tiết về đào tạo: trong khách sạn, ngoài khách sạn, từ xa,

liên kết

+ kế hoạch về biện pháp giám sát đào tạo

+ kế hoạch về phương pháp đánh giá đào tạo

(3) triển khai đào tạo

+ đào tạo tại chỗ: đào tạo tại khách sạn

+ đào tạo bên ngoài: gửi người lao động tới các cơ sở đâò tạo trong nước,

nước ngồi

+ đào tạo từ xa: đào tạo thông qua các phương tiện truyền thông, người

học không phải tới cơ sở đào tạo

+ liên kết đòa tạo:

Ln cập nhật tài liệu mới nhất22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

định mức lao động tại bộ phận buồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×