Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
khu vực hoa và cây cảnh

khu vực hoa và cây cảnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

d)bố trí khu vực

- vị trí

Khu vực cắm hoa được bố trí một phòng nhỏ( tác nghiệp cắm hoa) và

một phòng lớn( bảo quản hoa và sản phẩm) cũng có thể bố trí một phòng trong

đó có các tủ lớn bảo quản hoa. Có thể bố trí tầng trệt của khách sạn.

- trang thiết bị dụng cụ

+ hệ thống điều hòa hoạt động tốt với một số máy làm mát để bảo quản

hoa

+ bàn, chậu rửa

+ bình hoa

+ hệ thống nước, bình xịtLn cập nhật tài liệu mới nhất41Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

NHÓM CÂU HỎI 2

1. Nêu những kênh tuyển dụng, nguồn tuyển dụng, phương pháp thi

tuyển trong tuyển dụng lao động cho bộ phận buồng. vẽ sơ đồ và trình bày

nội dung cơ bản cho các bước trong quy trình tuyển dụng lao động tại bộ

phận buồng. nêu những hoạt động tham gia và yêu cầu đối với người quản

lý trong công tác tuyển dụng.

a) Kênh tuyển dụng

- quảng cáo trên phương tiện truyền thông

- các đại lý tuyển dụng

- tuyển dụng trực tuyến

- tuyển dụng nội bộ, bao gồm thăng tiến nội bộ

- các trường dạy nghề và cao đẳng

- mạng lưới liên lạc trong ngành

- các nhà tuyển dụng khác

Nguồn tuyển dụng

- tuyển mộ bên trong khách sạn

+ tuyển nhân viên cây cảnh làm nhân viên vệ sinh buồng

+ nhân viên bán thời gian làm nhân viên chính của bộ phận buồng

- tuyển mộ bên ngoài khách sạn

+ nhân viên: khu vực gần khách sạn

+ quản lý: quốc gia, quốc tế.

b)phương pháp thi tuyển

- thi trắc nghiệm

+ trắc nghiệm trí thơng minh, sự thích nghi, trình độ văn hóa

+ trắc nghiệm về kỹ năng, kỹ xảo

+ trắc nghiệm về sự quan tâm, những vấn đề quan tâm hay thích thú

+ trắc nghiệm về nhân cách

+ chỉ số cảm xúc

+ chỉ số đam mê

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất42Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

- phỏng vấn trực tiếp

+ phỏng vấn ban đầu: loại trừ những người xin việc không đạt tiêu chuẩn,

không đủ trình độ

+ phỏng vấn đánh giá: duyệt lại tất cả mọi vấn đề thuộc khả năng của

người xin việc để ra quyết định cuối cùng việc tuyển chọn hay không

c) quy trình tuyển dụng

1. xác định vị trí cần tuyển, số lượng

2. xác định yêu cầu đối với ứng viên

3. thu hút ứng viên

4. sơ tuyển

5. thi tuyển

6. phỏng vấn

7. lựa chọn

8. thông báo cho người được chọn

9. lưu trữ hồ sơ ứng viên

10. kiểm tra tính pháp lý, sức khỏe

11. quyết định tuyển dụng

d)những hoạt động tham gia và yêu cầu với người quản lý

- hoạt động

+ đăng tin tuyển dụng

+ sàng lọc hồ sơ

+ tổ chức thi tuyển

+ phỏng vấn tuyển dụng

+ thông báo lựa chọn

- yêu cầu

+ có kế hoạch rõ ràng

+ dự kiến các nguồn cung cấp lao động

+ lựa chọn hình thức, phương tiện, tần suất và nội dung quảng cáo

+ thời gian, hình thức và thủ tục tiếp nhận hồ sơ

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất43Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

2. trình bày yêu cầu, trách nhiệm phân ca làm việc và nội dung phân

ca làm việc hợp lý tại bộ phận buồng. khái niệm, yêu cầu và ý nghĩa của

công tác xác định quy chế làm việc, tổ chức chỗ làm việc của bộ phận

buồng.

a) phân ca làm việc

- yêu cầu

+ đảm bảo xếp lịch trước ít nhất cho 1 tuần

+ các nhân viên làm việc ăn ý với nhau và đủ số lượng theo kế hoạch đón

tiếp và phục vụ khách

+ số ngày cơng đi làm trong tuần đều nhau tương đối

+ nhân viên có số ngày nghỉ tối thiểu, nghỉ giữa ca, ăn ca theo quy định

+ tránh thiên vị, gây mất đoàn kết

- trách nhiệm

+ người phân ca: trưởng bộ phận, giám sát hoặc trưởng nhóm cơng việc

+ người kiểm duyệt: giám đốc khối lưu trú, trưởng bộ phận buồng

+ các nhân viên

. phải xem bảng phân ca làm việc trước mỗi khi kết thúc ca

. nắm rõ công việc hàng ngày của mình

. có thể đề nghị đổi ca, cần báo trưởng bộ phận trước 2 ngày

+ thời gian: lịch xếp cho 1-2 tuần, duyệt trước t7 hàng tuần, có thể thay

đổi phù hợp với sự biến động lượng khách.

- nội dung

+ từ định mức và tính chất của bộ phận buồng để nhà quản trị phân công

số lượng nhân viên hợp lý cho từng ca làm việc, từng thời điểm.

+ tiến hành lập kế hoạch cơng việc theo chu trình khách để biết cơng việc

cụ thể từ đó phân cơng cơng việc cho các nhân viên

+ phân ca cụ thể

. bố trí sắp xếp nhân viên buồng phục vụ: ca sáng, chiều và trực đêm

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất44Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

. phân công nhiều lao động làm việc ca sáng, số lượng ít hơn làm ca chiều

và đêm

. có thể bố trí ca giữa cho những ngày cao điểm

. những ngày có sự kiện tại khách sạn, nhân viên vệ sinh cơng cộng làm

việc nhiều ca

. có thể phân cặp, luân chuyển khu vực, ca làm việc

. giám sát tầng 70-80 phòng/ca ca sáng, đi cùng nhân viên dọn buồng

. giám sát ca chiều: đi cùng nhân viên chỉnh trang phòng.

b)Xác định quy chế và tổ chức chỗ làm việc

- khái niệm:

+ xác định quy chế làm việc là những quy định về thời gian làm việc,

nghỉ ngơi và kỷ luật lao động đối với nhân viên bộ phận buồng.

+ tổ chức chỗ làm việc là phần không gian, các điều kiện an toàn lao

động, phương tiện làm việc của nhân viên.

- yêu cầu

+ xác định quy chế làm việc

. phù hợp với đặc điểm kinh doanh phục vụ tại bộ phận buồng cũng như

khách sạn, khả năng làm việc lâu dài của đội ngũ

. cụ thể, có tính linh động

+ tổ chức chỗ làm việc

Phù hợp với nhiệm vụ vai trò và cơng ciệc, phải đảm bảo trang thiết bị

đủ, đồng bộ, thuận tiện và hiện đại.

- ý nghĩa:

+ tạo đồng bộ

+ tính chun nghiệpLn cập nhật tài liệu mới nhất45Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

3) khi nào cần tiến hành đào tạo nhân viên tại bộ phận buồng. cần

chú trọng những nội dung gì trong quá trình đào tạo. cho biết những cơng

việc lập kế hoạch đào tạo. trình bày những kỹ năng, kiến thức phải có đối

với nhân viên bộ phận buồng và nội dung đào tạo tại chỗ cho họ. trình bày

nội dung và các phương pháp đánh giá kết quả đào tạo lao động tại bộ

phận buồng.

a) tiến hành đào tạo nhân viên bộ phận buồng khi

- doanh thu sụt giảm

- khơng hồn thành các chỉ tiêu đã đặt ra

- tỷ lệ phần trăm chi phí lao động tăng

- số lượng các than phiền của khách hàng tăng

- tỷ lệ dịch vụ sai hỏng tăng

- mâu thuẫn giữa các bộ phận nghiệp vụ tăng

- số lượng nhân viên nghỉ việc, vắng mặt tăng

- chi phí bảo dưỡng tăng

- nhân viên khơng tự giác hoặc khơng thể thích nghi với thay đổi

b) nội dung cần chú trọng trong quá trình đào tạo

- xác định năng lực hiện tại

+ quan sát công việc của nhân viên

+ xem xét hệ thống dữ liệu thực hiện công việc của nhân viên tại nơi làm

việc

+ tìm kiếm thơng tin từ người quản lý, giám sát và đồng nghiệp

+ thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng

+ kiểm tra hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nhân viên

+ xác định các sở thích cá nhân cảu nhân viên về cách thức đào tạo

- xác định năng lực cần có

+ rà sốt các chương trình đào tạo liên quan

+ xác nhận lại các kế hoạch kinh doanh

+ rà sốt các quy trình và chính sách có liên quan

Ln cập nhật tài liệu mới nhất46Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

+ rà sốt các bảng phân tích cơng việc hiện có

+ cụ thể hóa các tiêu chí về dịch vụ và sản phẩm

+ mô tả bối cảnh tại nơi làm việc, bao gồm điều kiện để thực hiện công

việc

c) Lập kế hoạch đào tạo

- xác định mục tiêu đào tạo

- xác định đối tượng đào tạo: ai? Kỹ năng cho nhân viên, phương pháp

quản lý cho quản lý

- xác định cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho đào tạo

- dự tính kinh phí đòa tạo

- kế hoạch chi tiết về đào tạo: trong khách sạn, ngoài khách sạn, từ xa,

liên kết

- kế hoạch về biện pháp giám sát đào tạo

- kế hoạch về phương pháp đánh giá đào tạo

d) nội dung đào tạo tại chỗ

- xác định yêu cầu đào tạo

+ các lĩnh vực cụ thể muốn tăng hiệu quả công việc

+ xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công việc

+ xây dựng các tiêu chuẩn về hiệu quả công việc

+ các lý do nhân viên muốn phát triển cơng việc của họ

+ nhân viên mong đợi các hình thức hỗ trợ nào

+ phương án huấn luyện sẽ sử dụng thời gian, địa điểm, tần suất và độ dài

các buổi huấn luyện

+ xác nhận cách và thời điểm sẽ xem xét và đánh giá sự tiến bộ

- thời gian và địa điểm

+ tại nơi làm việc, trong thời gian làm việc

+ trước hoặc sau ca làm việc

+ tại địa điểm mơ phỏng ngồi nơi làm việc thực tế

- hình thức tổ chức

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất47Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

+ kèm cặp, hướng dẫn tại chỗ

+ luân phiên thay đổi công việc

+ đào tạo nghiệp vụ chéo

+ tập sự quản lý

+ đóng kịch

+ giảng dạy trên máy tính

+ huấn luyện theo mơ hình mẫu

- các hoạt động tổ chức đào tạo

+ lựa chọn người hướng dẫn

+ thông báo danh sách người học

+ chuẩn bị tài liệu

+ chuẩn bị các điều kiện

+ triển khai quản lý đào tạo

- các trở ngại có thể ảnh hưởng đến tiến bộ của nhân viên

+ áp lực công việc

+ các sắp xếp ca làm việc

+ phản ứng với thay đổi

+ thiếu thiết bị, nguồn lực, cơ sở vật chất

+ thiếu hỗ trợ từ đồng nghiệp và các bộ phận khác

+ thiếu đào tạo phù hợp

- công cụ hỗ trợ đào tạo

+ tài liệu đào tạo: chuẩn vtos+ dvd

+ đào tạo viên: đào tạo viên vtos, trưởng bộ phận, nhân viên

+ hỗ trợ quản lý: quyết định của người quản lý

- loại hình đào tạo

+ đào tạo định hướng

+ hướng dẫn sơ bộ

+ hướng dẫn kỹ năng làm việc.

e) Nội dung và các phương pháp đánh giá kết quả đào tạo

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất48Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

- nội dung

+ đánh giá về mục tiêu

+ đánh giá kết quả đạt được

. sự phản hồi của học viên

. kết quả học tập cảu học viên

. tình hình thực hiện công việc của nhân viên sau đào tạo

. tỷ lệ hữu ích đầu tư đào tạo

. tình hình hoạt động của doanh nghiệp

- phương pháp

+ phỏng vấn

+ trắc nghiệm

+ báo cáo dưới dạng chuyên đề dự án

+ bào tập đóng vai, xử lý các tình huống

+ phương pháp khác: quan sát, tổ chức thi viết luận, thi vấn đáp, nhật ký,

trao đổi và ghi chép.

4. Trình bày các yếu tố làm giảm năng suất lao động tại bộ phận

buồng và hướng khắc phục. trình bày cơng cụ, nội dung đánh giá hiệu quả

làm việc, nội dung và cách thức giám sát kiểm tra hàng ngày , tiêu chuẩn

và quy trình đánh giá hàng tháng đối với lao động tại bộ phận buồng.

a) Yếu tố làm giảm năng suất lao động

- bài trí của khách sạn: phòng nằm phân tán, khơng có kho chứa đồ ở các

tầng

- bài trí của các thiết bị trong phòng khơng hợp lý

- thiếu trang thiết bị và đồ dùng lao động

- quy trình làm việc và di chuyển không hợp lý

- phân công công việc không hợp lý: nhân viên phải thực hiện nhiều việc

khác nhau và tốn thời gian di chuyển

- thiếu đào tạo và giám sát

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất49Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

b) công cụ, nội dung đánh giá hiệu quả làm việc

- công cụ:

+ sổ chấm công

+ sổ ghi thông tin nhân viên

+ báo cáo vắng mặt/ đi muộn

+ thẻ giờ làm việc

+ sổ ghi chép phàn nàn của khách hàng

- nội dung

Tiêu chí

1.Kỹ năng cá nhânHiệu quả làm việc

Ln đúng giờ, làm việc dưới sức ép,

đáp ứng được tiêu chuẩn, tiếp thu kỹ

năng mới nhanh chóng

Lập kế hoạch và tổ chức công việc

hiệu quả, đáp ứng được lịch làm việc,2.Kỹ năng làm việctuân theo quy định và nội quy, bảo vệ

khu vực làm việc, duy trì số lượng và

chất lượng cơng việc, kỹ năng nói và3.Thực hiện cơng việcviết

Đáp ứng được các tiêu chuẩn hoạt

động, tuân theo mô tả công việc

Cung cấp dịch vụ cho khách và đưa4.Phục vụ khách hàngra quyết định để đáp ứng và giúp đỡ5.Tiến độ kết quả đạt được so vớikhách

Nâng cao hiệu quả cơng việcmục tiêu

Phát triển cái gì, làm thế nào, khi nào

6.Kế hoạch phát triểnxong do tiến độ và sự phát triển nghề

nghiệpC) Giám sát kiểm tra hàng ngày

- nội dung

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất50Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 263

+ theo dõi giờ giấc làm việc của cán bộ nhân viên trong khách sạn

+ đảm bảo tuân thủ các quy định của khách sạn về đồng phục, diện mạo

cá nhân, tinh thần, thái độ làm việc

+ đảm bảo tuân thủ nội quy lao động, kịp thời phát hiện các vấn đề nảy

sinh trong quá trình phục vụ khách để đưa ra giải pháp khắc phục

- thực hiện

+ kiểm tra trước khi phục vụ

. giờ giấc làm việc

. đồng phục, diện mạo cá nhân

. sắp đặt khu vực phục vụ, xe đẩy

. các thông tin liên quan

. kiến thức, hiểu biết

+ kiểm tra hoạt động chuyên biệt trong quá trình phục vụ

. kỹ năng thực hiện các quy trình tác nghiệp làm sạch

. tinh thần, thái độ làm việc, giao tiếp

. sự phối hợp giữa các nhân viên

+ kiểm tra sau ca tác nghiệp

Cập nhật thơng tin đầy đủ và chính xác, chất lượng công việc

d)Đánh giá hàng tháng

- tiêu chuẩn đánh giá công việc của nhân viên

+ phân công, sắp xếp công việc của bản thân hợp lý, hiệu quả

+ quản lý khu vực được phân cơng của mình

+ thực hiện đúng trình tự vệ sinh buồng

+ tỷ lệ khách hàng phàn nàn về chất lượng phục vụ< 2%

+ tỷ lệ hao hụt hàng hóa đặt phòng < 1%

+ số lần mắc sai sót < 3 lần

+ một số chỉ tiêu hiệu quả lao động của nhân viên buồng

- thực hiện đánh giá

+b1: nhân viên tự đánh giá kết quả thực hiện công việc

Luôn cập nhật tài liệu mới nhất51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

khu vực hoa và cây cảnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×