Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trình bày ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức của DN

Trình bày ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức của DN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 26.

+ các nhân viên có thể cùng giám sát nhau trong TH công việc quá phức

tạp và cần đến sự hợp tác

+ các cá nhân làm việc chặt cẽ và ddem lại hiệu quả công việc tốt hơn đối

với cơng việc mình phụ trách

Nhược điểm:

+ bộ phận sx ngày càng nhiều sp, sự đang dạng của các kv thị trường hay

phải đối mặt với sự gia tăng cạnh tranh trên thị trường. Lúc này tổ chức cần phải

kiểm soát chặt chẽ các vấn đề cản trở khả năng của tổ chức để phối hợp các hoạt

động hiệu quả

+ khi nhiều chức năng của tổ chức phát triển, với mỗi hệ thống phân cấp

của mình, các chức năng này ngày càng trở nên xa cách nhau/ phát triển theo các

định hướng khác nhau gây ra vấn đề trong giao tiếp. Khi trong nhận thức kq có

sự khác nhau vấn đề thông tin phát triển làm giảm mức độ hợp tác và sự đánh

giá lẫn nhau trong các chức năng đồng thời gây nhiều khó khăn cho tổ chức để

phản hồi các nhu cầu của KH và thị trường

+ để thực hiện quyền kiểm soát một vấn đề trong tổ chức cần phải có các

giải pháp để đánh giá nó. Tuy nhiên khi tổ chức càng lớn mạnh thì cần phải đánh

giá sự đóng góp của tất cả các bộ phân chức năng trong tổ chức cho tổng lợi

nhuận chung. Đây là một vấn đề rất khó có thể thực hiện một cách chính xác.

Nếu khơng đánh giá đc sự đóng góp của mỗi chức năng, tổ chức có thể sẽ không

sử dụng tốt nhất các nguồn lực

+ khi cty lớn mạnh, nó có thể phải mở thêm các cửa hàng, chi nhánh ở các

kv địa lý khác nhau để phục vụ cho nhu cầu của KH. Điều này sẽ làm phát sinh

thêm các vấn đề kiểm soát các bộ phận chức năng trong DN. DN có nhiều hơn

một địa điểm phải phát triển hệ thống thông tin để thiết lập sự cân bằng giữa

thực hiện quyền quyết định tập trung và phân cấp về các kv hoạt động

+ phục vụ nhu cầu của KH mới và thiết kế các sp riêng phù hợp với KH là

vấn đề khó khăn của DN có cơ cấu chức năng. Vì vậy tổ chức phải có bộ phân

chức năng chuyên nghiên cứu và đáp ứng nhu câu đặc biệt của từng loại KHCập nhật tài liệu mới 24/733Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 26.

+ những nhà quản lý cấp cao của cty thường dành nhiều thời gian để tìm

kiếm giải pháp cho những vấn đề hợp tác hàng ngày, vì thể họ khơng có thời

gian để xác định các vấn đề chiến lược dài hạn phải đối mặt của cty

 Cấu trúc bộ phận và cấu trúc theo SBU

Ưu điểm:

+ tập trung vào sp/thị trường cụ thể để có thể tiếp cận hiệu quả hơn

+ thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường và KH

+ quyền quyết định được chuyển cho các nhà quản trị bộ phận hoặc SBU

->nhà quản trị cấp cao tập trung hơn vào chiến lược dài hạn

Nhược điểm:

+ Tăng chi phí quản lý cố định và chi phí nhân viên

+ nhiều cấp bậc quản lý làm cho thơng tin có thể bị chậm lại và bị bóp

méo

+ nhà quản trị bộ phân hoặc SBU phải chịu trách nhiệm -> có xu hướng

chú trọng vào lợi nhuận ngắn hạn, không quan tâm tới hoạt động có ý nghĩa dài

hạn

 Cấu trúc ma trận

Ưu điểm:

+ thực hiện hiệu quả đồng thời nhiều nhiệm vụ khác nhau: kết hợp theo

chiều dọc/ kết hợp theo chiều ngang

+ vai trò năng động của từng thành viên ở mọi cấp quản lý

Nhược điểm:

+ chi phí quản lý điều hành của cơ cấu này rất cao so với cơ cấu chức

năng bởi cấu trúc này có khuynh hướng sử dụng các nhân viên trình độ cao nên

tiền lương và các chi phí liên quan khác là rất cao

+ cấu trúc này thường dẫn đến tình trạng dịch chuyển nhân viên liên tục

trong ma trận, nghĩa là cần phải có thời gian và chi phí để thiết lập các mối liên

hệ nhóm mới và loại bỏ các dự án

+ khó quản lý các nhân viên,có tới 2 nhà quản lý rất dễ nảy snh vấn đề khi

họ phải cân đối giữa sự quan tâm theo dự án và chức năng đồng thời phải cẩn

thận để né tránh các xung đột giữa các chức năng và dự án về guồn lực

+ tổ chức càng lớn sẽ càng khó thức hiện cơ cấu ma trận bởi vì các mỗi

liên hệ nhiệm vụ và vai trò trở nên vơ cùng pức tạp

Cấu trúc ma trận hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết và chấp nhận của tất cả các

thành viên trong DN

 Cấu trúc tổ chức quốc tế

Cập nhật tài liệu mới 24/734Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 26.

13. trình bày nội dung xây dựng văn hóa trong thực thi chiến lược. NX

về 1 DN cụ thể

- văn hóa DN là một tập hợp các niềm tin, giá trị được chia sẻ và học hỏi

bởi các thành viên của tổ chức được xây dựng và truyền bá trong suốt q trình

tồn tại và phát triển của DN

- văn hóa chi phối cách thức các thành viên trong DN tác động lẫn nhau

và đồng thời tác động tới các bên liên quan đến DN

- vai trò:

+

14. Phân biệt các phong cách lãnh đạo chiến lược trong thực thi chiến

lược?-Phong cách lãnh đạo chuyên quyền

Thiên về sử dụng mệnh lệnh

Luôn chờ đợi sự phục tùng của cấp dưới

Thường chú trọng hình thức tác động chính thức, thơng qua hệ thống tổchức thứ nhất của DN

- Kiểm tra chặt chẽ nghiêm khắc đối với mọi hoạt động của cấp dưới

- Ít quan tâm đến yếu tố con người trong quá trình lánh đạo mà chủ yếu

quan tâm đến kết quả công việc

 Phong cách lãnh đạo dân chủ

- Thường sử dụng biện pháp tham khảo ý kiến khi đưa ra quyết định

- Trong các quyết định chủ yếu đến tính mềm dảo, định hướng và hướng

dẫn

- Khơng đòi hỏi cấp dưới một sự phục tùng tuyệt đối mà lôi kéo họ vào

quá trình ra quyết định, thực hiện quyết định

- Thường sử dụng các hình thức động viên khuyến khích hướng dẫn để

tác động đến những người dưới quyền

- Thường sử dụng hình thức tổ chức thứ 2

 Phong cách lãnh đạo tản quyền

- Phân tán quyền hạn cho cấp dưới, buông trơi quyền hạn của mình và để

cho cấp dưới có sự độc lập cao và quyền tự do hành động rất lớn, ngay cả quyền

quyết định thuộc phạm vi chức trách của mình

- Rất ít quan tâm đến cơng việc khơng can thiệp vào tiến trìnhCập nhật tài liệu mới 24/735Độc quyền tại  Photo Sỹ Giang  Hotline: 0986 388 26.

- Mọi công việc của Dn đều đem ra bàn bạc trong ban lãnh đạo và biểu

quyết tập thể

15. Trình bày các tiêu chí đánh giá chiến lược kinh doanh.

- tính nhất qn: chiến lược khơng nên thể hiện những mục tiêu và chính

sách khơng nhất qn

- tính phù hợp cần thiết cho các chiến lượng để kiểm tra các xu hướng

biến đổi của mtrg

- tính khả thi: CL không nên bắt buộc phải huy động nguồn lực quá mức

cần thiết hoặc tạo ra những vấn đề không thể giải quyết được

- tính lợi thế: CL cần tạo ra và duy trì LTCT cho DNCập nhật tài liệu mới 24/736Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình bày ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức của DN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×