1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (424.62 KB, 72 trang )


Trường Đại Học Kinh Tế Quốc DânChuyên đề tốt nghiệp- Các sản phẩm đưa ra thị trường có chất lượng cao, dễ cạnh tranh. Để

thông tin đến được với người tiêu dùng thì phải có những kế hoạch cụ thể.

- Có chiến lược tổng thể từ công ty Masan, có mục tiêu là con người

Masan soi đường

- Các lỗ lực của nhân viên trong nhiều năm qua sẽ tiếp tục vẫn là thế

mạnh cốt lõi của công ty

- Địa bàn bao phủ rộng khắp, từ Nam ra Bắc. Khu vực Hà Nội của công

ty BMG quản lý có hệ thống giao thông thuận lợi, có sự phân bố nhà phân

phối đồng đều, phương tiện vận chuyển thuận tiện

- Nhân viên năng động, nhiệt tình, chịu khó học hỏi và rút kinh nghiệm.

- Giám sát kinh doanh được đào tạo tốt, trình độ cao, không ngừng học

hỏi, kịp thời phản ứng nhanh với biến động của thị trường.

- Chiến lược, kế hoạch đào tạo thiết thực, các chính sách đãi ngộ nhân sự

hợp lý làm cho nhân viên yên tâm công tác

- Sụ cạnh tranh gay gắt của đối thủ cạnh tranh đòi hỏi nhân viên phải tự

đổi mới, hoàn thiện bản thân.

2.2 Điểm yếu

- Nguồn nhân lực không đồng đều về trình độ.

- Nguồn vốn đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn quá ít.

- Công ty còn trẻ, đội ngũ quản lý kinh nghiệm còn thiếu. Do đó việc

quản lý và điều hành công ty còn gặp nhiều khó khăn.

- Nguồn nhân lực còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, do đó công tác chăm sóc

khách hàng chưa được chu đáo.

- Sản phẩm trong ngành trên thị trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi nhân

viên phải nắm bắt được để có phương án cạnh tranh.Nguyễn Thị Tuyết Mai54Kinh Tế Phát Triển 47BTrường Đại Học Kinh Tế Quốc DânChuyên đề tốt nghiệp- Hiện tượng hàng giả, hàng nhái kém chất lượng làm cho niềm tin vào

sản phẩn của công ty giảm đi. Khí đó đòi hỏi nhân viên phải thông thạo, giúp

khách hàng phân biệt và tin tưởng vào sản phẩm.

- Hệ thống nhà phân phối phát triển đến mức độ phải đầu tư thêm vào

đội ngũ nhân viên và nhà phân phối.Nguyễn Thị Tuyết Mai55Kinh Tế Phát Triển 47BTrường Đại Học Kinh Tế Quốc DânChuyên đề tốt nghiệpChương 3. Một số chiến lược hoàn thiện công tác Đào tạo

và phát triển nguồn nhân lực của công ty

TNHH BMG Việt Nam

I. Căn cứ lựa chọn chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của

công ty TNHH BMG Việt Nam

1. Mục tiêu chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.1. Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Masan

Với cách nhìn nguồn nhân lực như là sức mạnh cạnh tranh, Masan đã đặt

trọng tâm về chất lượng con người. Kế hoạch đào tạo nội bộ hàng năm cho

các cấp từ nhân viên tới vị trí quản lý với định hướng khá rõ: Đào tạo, huấn

luyện nhân viên theo nhu cầu công việc và đặc biệt kế hoạch phát triển nghề

nghiệp cho các nhân viên nắm giữ các vị trí quản lý chủ chốt và các lĩnh vực

mũi nhọn. với những phẩm chất con người Masan cần đạt tới là:

- Tài năng và sáng tạo.

- Tố chất lãnh đạo.

- Tinh thần làm chủ công việc.

- Liêm khiết và minh bạch

1.2. Mục tiêu chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty

TNHH BMG Việt Nam

- Đưa công ty TNHH BMG Việt Nam trở thành nhà phân phối có đội

ngũ nhân viên lớn mạnh nhất của công ty Masan.

- Cam kết đem lại chất lượng chăm sóc khách hàng tối ưu nhất

- Đào tạo con người theo con người công ty Masan

- Xây dựng một tập thể đoàn kết, quyết tân cao, năng động. sáng tạo

hoàn thành xuất sắc các chương trình, các mục tiêu đặt raNguyễn Thị Tuyết Mai56Kinh Tế Phát Triển 47BTrường Đại Học Kinh Tế Quốc DânChuyên đề tốt nghiệp- Tối thiểu hóa chi phí của doanh nghiệp bằng cách đào tạo và nâng cao

trình độ của nguồn nhân lực của công ty.

2. Ma trận Swot

a. Cơ hội

- Việt Nam gia nhập WTO, mở cửa thị trường tạo ra cơ hội lớn để sảm

phẩm Chinsu cạnh tranh với thị trường thế giới. Nâng cao chât lượng cạnh

tranh cho các doanh nghiệp sản xuất cũng như phân phối sản phẩm.

- Thu nhập của người dân ngày càng tăng, do đó nhu cầu của người dân

về sản phẩm của công ty ngày càng lớn

- Các chính sách của nhà nước ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện

cho việc xây dựng và duy trì môi trường cạnh tranh của đội ngũ lao động

trong nước, nâng cao năng lực làm việc của người lao động.

- Sự tiến bộ của khoa học công nghệ, công nghệ quản lý.. giúp cho năng

suất lao động của nguồn nhân lực tăng lên, ứng dụng những công nghệ mới

làm giảm thời gian lao động mà hiệu quả công việc rất lớn.

- Thị trường lao động chất lượng ngày càng cao, cơ hội cho công ty phát

triển nguồn nhân lực rộng khắp ngày càng lớn.

b. Thách thức

- Việt Nam gia nhập WTO tạo một thách thức lớn trong việc cạnh tranh

với các đối thủ đặc biệt là các đối thủ nước ngoài tham gia vào thị trường bán

lẻ của Việt Nam với lợi thế về vốn, trình độ công nghệ, quản lý cao cấp...

- Nhà nước đưa ra những chính sách quản lý về thuế thu nhập, gây khó

khăn trong việc cố gắng của nhân viên.

- Tụt hậu về nhân lực so với thị trường, vì nguồn nhân lực của công ty

trình độ không cao, trong khi trên thị trường nguồn nhân lực cao ngày càng

đông.

c. Điểm mạnhNguyễn Thị Tuyết Mai57Kinh Tế Phát Triển 47BXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×